Fler unga fjällvandrare i Sverige

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-08-17 06:00 CEST - Naturvårdsverket

Svenska fjällen blir allt populärare under sensommaren och hösten. Unga fjällvandrare hör till dem som har ökat mest. Det framgår av en enkätundersökning som Fjällsäkerhetsrådet har riktat till fjälldestinationer och fjällstationer.

Nybroborna lämnade in mest kläder och textilier till återvinningen

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-08-11 14:50 CEST - KSRR, Kalmarsundsregionens Renhållare

Human Bridge, som är en av våra samarbetspartners, konstaterar i sin senaste insamlingsrapport att mängden inlämnade textilier på KSRR:s åytervinningscentraler fortsätter att öka.

Nya pengar att söka från Klimatklivet

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-08-07 11:00 CEST - Naturvårdsverket

I dag öppnar Naturvårdsverket ansökan till Klimatklivet på nytt. Det finns 1,2 miljarder kronor som företag, kommuner, landsting, ideella föreningar och andra organisationer kan söka till lokala klimatåtgärder.

Fem trender i sommarfjällen

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-07-18 06:19 CEST - Naturvårdsverket

Under juli och augusti råder högsäsong för turismen i svenska fjällen och allt fler upptäcker svenska fjällen som besöksmål. Med stöd av en ny enkät har Fjällsäkerhetsrådet sammanställt fem aktuella besökstrender. Barnfamiljerna blir fler, de ovana besökarna ökar, utrustningsnivån förbättras, cykling och löpning blir allt mer populärt och allt fler internationella besökare lockas till de svenska fjällen.

Seminarium i Almedalen om klimatförändringens konsekvenser: Ska vi skydda eller överge vår bebyggelse?

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-06-30 11:00 CEST - Statens geotekniska institut

Det byggs som aldrig förr och samtidigt skapar klimatförändringen med stigande havsnivå nya förutsättningar för att bygga på marken. Hur länge kan vi bo och bygga på kustnära mark som visar på stora risker i ett föränderligt klimat? Det är frågor som diskuteras med miljöminister Karolina Skog vid ett SGI-seminarium i Almedalen.

El och biogas bästa drivmedlen för stockholmarnas hälsa

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-06-26 08:21 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Ny rapport från miljöförvaltningen har undersökt hur olika drivmedel kommer påverka luften i Stockholm när vi har en fossilbränslefri fordonsflotta. Ett av resultaten från rapporten är att avgaserna halveras oavsett vilket fossilfritt bränsle som kommer bli det mest vanligt förekommande i framtiden. Rapporten visar även att de mest gynnsamma drivmedlen, sett ur hälsoaspekt och luftkvalitet, är eldrivna fordon och därefter biogas. Däremot ger en omställning från fossil diesel till biodiesel inga förbättringar av luften.

Markaryds kommun tog silver i Bryssel

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-06-20 14:55 CEST - Energikontor Sydost

I konkurrens med ett tiotal europeiska finalister i energispartävlingen Miljökloka kontor (Save@Work) slutade Markaryds kommun på andra plats med en imponerande total energibesparing på 20 %. Genom enkla förändringar i vardagsrutinerna på kontoret samt att skruva lite på inställningarna för värme och ventilation tog Markaryds kommunhus först hem hela den svenska tävlingen i konkurrens med ett 15-tal offentliga kontorsbyggnader i sydost och fick sedan representera Sverige vid prisceremonin i Bryssel.

Stora kliv för klimatsmarta transporter

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-06-20 11:00 CEST - Naturvårdsverket

Naturvårdsverket beslutar idag att stötta 174 nya klimatsmarta åtgärder genom Klimatklivet. Projekten får sammanlagt 342 miljoner kronor, och representerar en bredd som behövs för att Sverige ska nå målen om fossilfria transporter till 2030.

Ungefär lika många lodjur som i fjol

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-06-15 14:20 CEST - Naturvårdsverket

Resultaten från årets inventering visar att det finns ungefär 1220 lodjur i Sverige. Populationen ligger därmed fortfarande över referensvärdet för gynnsam bevarandestatus som är minst 870 individer. Baserat på resultatet ger Naturvårdsverket länsstyrelserna fortsatt möjlighet att besluta om licensjakt på lodjur.

Årets naturfotograf utsedd

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-06-14 09:36 CEST - Naturvårdsverket

Naturvårdsverket har beslutat att årets naturfotograf 2016 är Mats Andersson. Stipendiet delas ut för 26:e året och prissumman är 25 000 kronor.