Hållbart skogsbränsleuttag i praktiken – grotexkursion i Uppvidinge

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-05-19 06:30 CEST - Energikontor Sydost

22 maj är politiker och skogsägare inbjudna till ett seminarium och en skogsexkursion i Uppvidinge för att lära sig mer om hållbart skogsbränsleuttag.

Företag som inte överlämnat utsläppsrätter

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-05-16 10:00 CEST - Naturvårdsverket

Företag inom EU:s system för handel med utsläppsrätter som inte överlämnar utsläppsrätter inom utsatt tid drabbas av sanktioner. Naturvårdsverket har nu sammanställt dessa.

Svekologiskt premieras på Ekomatsligan

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-05-16 08:00 CEST - EkoMatCentrum

Ekologiska lantbrukarna kommer att premiera den kommun som hade högst andel inköp av svenska ekologiska livsmedel 2016. Detta kommer att ske på Ekomatsligan den 29 maj i år. 33 procent av alla inköp i offentlig sektor är ekologiska och 61 procent av dessa är av svenskt ursprung.

Nya projekt som gör städerna mer hållbara

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-05-15 14:00 CEST - Naturvårdsverket

För att städerna ska utvecklas hållbart behöver innovativa tekniker och systemlösningar finnas med redan i planeringsfasen. Idag beslutade Naturvårdsverket att stödja 11 projekt med sammanlagt 13 miljoner kronor.

Internationella gäster på skogsexkursion i Uppvidinge

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-05-15 06:30 CEST - Energikontor Sydost

16 maj besöker flera internationella delegater skogarna i Uppvidinge för att lära sig om sydsvenskt hållbart skogsbränsleuttag. Besöket arrangeras av Uppvidinge kommun, Sveaskog och Energikontor Sydost.

Stockholm stad bäst i Sverige på miljöbilar

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-05-12 08:05 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

I en jämförelse mellan Sveriges kommuners och landstings fordonsflottor placerar sig Stockholm stad tillsammans med Botkyrka och Varberg i topp när det gäller miljöanpassning av de egna fordonen. 9 av 10 av Stockholms stads egna bilar är fossilfria, vilket betyder fordon som inte drivs på diesel eller bensin som släpper ut koldioxid.

Heidi, Björn och regionens energi- och klimatrådgivare vill träffa dig!

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-05-11 06:30 CEST - Energikontor Sydost

Träffa Heidi Andersson och Björn Ferry på Flanaden i Oskarshamn 12 maj och ta del av deras resa för att bli fossilfria.

42 000 hektar kommunala naturreservat i Sverige

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-05-09 09:00 CEST - Naturvårdsverket

Kommunerna bildar allt fler egna naturreservat. Med de nya beslut som fattades under 2016 kommer de kommunala reservaten sammanlagt att uppgå till 42 000 hektar. Intresset för att bilda naturreservat skiljer sig kraftigt åt mellan kommunerna.

Integrerad solenergi i byggnader – föreläsning och studiebesök i Ronneby

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-05-09 06:30 CEST - Energikontor Sydost

10 – 11 maj möts representanter från sex olika länder i Ronneby för att diskutera hur de kan arbeta för ökad integration av förnybar energi i byggnader, delta på en solcellsutbildning, samt besöka Hällaryds närvärmecentral och Olsgårdens solcellspark.

Innovativ industri är avgörande för klimatet

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-05-05 09:35 CEST - Naturvårdsverket

Industrins klimatpåverkande utsläpp ökade förra året. Sammantaget är Sveriges totala utsläpp oförändrade, visar preliminära siffror från Naturvårdsverket.