Samordnad varudistribution - nationell konferens samlar begreppet

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-05-03 06:30 CEST - Energikontor Sydost

Landsbygdsministern och ordförande i Riksdagens Trafikutskott tar ett samlat grepp om kommunal samordnad varudistribution 4 maj på World Trade Center i Stockholm.

Toppolitiker manifesterar för klimatet

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-04-29 07:00 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Idag arrangeras Peoples Climate March på flera platser runt om i världen. Syftet med demonstrationen är bland annat att manifestera för kraftfullare klimatåtgärder.

Minska risken för negativ miljöpåverkan från läkemedelsrester

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-04-27 14:58 CEST - Naturvårdsverket

Ett flertal studier har visat att utsläpp av läkemedelsrester kan ha negativa effekter i vattenmiljöer. På sikt kan läkemedelsrester ackumuleras i naturen då en del läkemedel inte bryts ned. Naturvårdsverket anser att det finns ett behov av att införa avancerad rening av avloppsvatten för att minska riskerna för miljön.

Nytt Återbrukshus öppnar i Bromma

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-04-27 07:00 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Lördagen den 29 april öppnar ett nytt Återbrukshus på Bromma återvinningscentral (ÅVC). I återbrukshuset kan stockholmare lämna saker som kan få nytt liv eller kan gå direkt till en annan ägare. Textilier som lämnas på Bromma ÅVC ingår dessutom i ett unikt textilsorteringsprojekt. Återbruk är ett viktigt led i arbetet med att spara energi och naturresurser genom ökad cirkulär ekonomi i staden. Därför satsar staden nu på ökat återbruk, mobila återvinningsstationer och automatiska stationer för farligt avfall.

Samråd om planerad gasledning i Östersjön inleds

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-04-26 13:42 CEST - Naturvårdsverket

Bolaget Nord Stream 2 AG planerar att dra två nya gasledningar invid de befintliga gasledningarna i Östersjön för att transportera naturgas från Ryssland till Tyskland. Nu startar samråd kring bolagets miljökonsekvensbeskrivning, enligt Esbokonventionen. Naturvårdsverket bjuder även in till informationsmöte.

Byte till bioolja – möjligheter och stöd

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-04-24 11:54 CEST - Energikontor Sydost

Workshop om möjligheter för företag att övergå till bioolja arrangeras 25 april på Linnéuniversitetet i Växjö. Workshopen riktar sig till de som använder fossila bränslen i förbränningsprocesser idag och som har behov av snabb effektreglering. Dagen samordnas av Energikontor Sydost och Research institutes of Sweden. Start kl 10.00 i sal H1211.

Enklare koll på maten

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-04-19 12:05 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Nu lanserar Stockholms stad appen Livsmedelskollen som kommer göra det enklare för stockholmarna att både hålla koll på Stockholms restauranger efter livsmedelsinspektioner och samtidigt kunna anmäla brister i hanteringen av mat.

Myndigheter allt bättre på miljökrav i upphandlingar

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-04-12 10:30 CEST - Naturvårdsverket

Statliga myndigheter bedriver ett aktivt miljöarbete inom många olika verksamhetsområden. Andelen upphandlingar där miljökrav ställs ökar. Fler väljer också att delta i möten på distans för att minska koldioxidutsläppen. Trots det behöver åtgärdsarbetet stärkas ytterligare för att minska på koldioxidutsläpp och energianvändning

Nu skyltar vi om fjällederna

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-04-12 09:00 CEST - Naturvårdsverket

Längs fjällederna arbetar länsstyrelserna för fullt med att byta gamla skyltar mot nya. Nu ska säkerheten och tydligheten öka för besökarna.

Från avfall till bränsle – Klimatklivet gör biogasen möjlig

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-04-11 11:00 CEST - Naturvårdsverket

Naturvårdsverket fattar idag beslut om att ge 60 miljoner kronor i stöd till nya anläggningar för produktion och distribution av biogas. Stödet, som möjliggörs genom Klimatklivet, ska bidra till en ökad försörjning av biogas runt om i landet.