Miljöpartiet utlovar en levande stad med mer utrymme för människor och mindre för bilar i sitt valmanifest

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-06-21 08:56 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Idag presenterar Miljöpartiet i Stockholms stad sitt valmanifest – 29 punkter för att stärka Stockholms klimatarbete, prioritera gång, cykel och kollektivtrafik framför bilar och bygga en stad där alla barn får goda uppväxtvillkor. Miljöpartiet vill att Stockholm alltid ska ligga i framkant i klimatarbetet, där arbetet för miljö och klimat gör tydliga avtryck i alla politiska frågor.

Regionens energi- och klimatrådgivare arbetar för att öka kunskapen om solel!

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-06-20 08:02 CEST - Energikontor Sydost

Nu går landets kommunala energi- och klimatrådgivare ihop för att öka kunskapen om hållbara transporter och solel. Fram till hösten 2019 erbjuds privatpersoner, organisationer och företag fördjupad rådgivning av sin kommunala energi- och klimatrådgivning. I Blekinge, Kalmar och Kronbergs län stöttar Energikontor Sydost rådgivarna i kommunerna.

Bättre dricksvattenledningar och minskat matsvinn; Nya pengar till innovationer

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-06-13 14:00 CEST - Naturvårdsverket

Naturvårdsverket ger drygt 20 miljoner till 16 innovationsprojekt som leder till ökad användning av spetstekniker och avancerade systemlösningar i stadsmiljöer.

90 miljoner till rening av läkemedelsrester

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-05-22 13:00 CEST - Naturvårdsverket

Naturvårdsverket utlyser 90 miljoner kronor för installation av avancerad rening för avskiljning av läkemedelsrester vid avloppsreningsverk. Bidraget kan sökas av kommuner, kommunala bolag och kommunalförbund.

25 miljoner för att minska föroreningar och mikroplaster i dagvatten

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-05-22 09:00 CEST - Naturvårdsverket

Naturvårdsverket ger 25 miljoner kronor under 2018 till insatser som leder till att minska utsläpp av föroreningar i dagvatten. Bidraget kan sökas av fastighetsägare, kommuner och företag med flera.

Utsläppen av växthusgaser minskar – men för långsamt

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-05-22 07:00 CEST - Naturvårdsverket

Sveriges klimatpåverkande utsläpp minskade med 1,4 procent under 2017, visar preliminära siffror. Utvecklingen är fortsatt för långsam för att Sverige ska nå de av riksdagen beslutade klimatmålen.

Avfall Sverige välkomnar nya satsningen på biogas

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-04-14 10:06 CEST - Avfall Sverige AB

– Det är mycket positivt att regeringen hörsammat behovet av omedelbara åtgärder för att utveckla biogasen i Sverige, säger Weine Wiqvist, VD Avfall Sverige. Insamling av matavfall som blir till biogas och biogödsel är ett i det närmaste perfekt kretslopp och ett utmärkt exempel på cirkulär ekonomi i praktiken.

Klimatklivet ökar konkurrenskraften för svenskt näringsliv

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-04-13 11:30 CEST - Naturvårdsverket

Det är företagen som tar de största klimatkliven. 70 procent av det fördelade anslaget från Klimatklivet har gått till aktörer i privat sektor. Det visar Naturvårdsverkets senaste lägesbeskrivning av satsningen.

49 nya projekt får stöd av Klimatmiljarden

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-03-27 07:00 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Den rödgrönrosa majoriteten i Stockholms stad instiftade vid mandatperiodens början en Klimatmiljard, som är pengar som stadens nämnder kan använda för att lokalt öka takten för stadens klimatarbete. De pengar som utdelas under våren, 212 miljoner, går bland annat till elcyklar i hemtjänsten, LED-belysning och solcellsanläggningar på simhallar. Genom denna satsning minskar elanvändningen inom staden, produktion av förnybar el förstärks och utsläpp från vägtrafiken minskar.

Medborgerlig Samling presenterar miljöprogram - konsekvensanalys före slagord

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-03-19 14:35 CET - Medborgerlig Samling

Medborgerlig Samling presenterar idag sitt miljöpolitiska program inför valet. Programmet är inspirerat av "Green Conservatism", vilket betyder konsekvensanalys före miljöpolitiska slagord och tilltro till teknikutveckling samt ekonomiska styrmedel för att värna miljön.