Solsatsning i Blekinge!

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-10-09 06:30 CEST - Energikontor Sydost

10 oktober samlas över 60 fastighetsägare, arkitekter och planerare i Sölvesborg för att delta på en utbildning om solenergi i byggnader. Utbildningen arrangeras av Energikontor Sydost Länsstyrelsen i Blekinge län och Sölvesborgs kommun.

Välkommen till dialog för en hållbar textil värdekedja, första mötet

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-10-06 11:03 CEST - Naturvårdsverket

Genom dialog och medskapande som metod vill Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen involvera berörda aktörer för att skapa handlingskraft runt relevanta frågor i den textila värdekedjan. Dialogen kommer att pågå i tre år och vid varje dialogmöte kommer ett speciellt tema att belysas. Som journalist är du välkommen att delta på första mötet i dialogen.

84 procent tycker träd i städer är viktigt

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-10-02 10:33 CEST - Naturvårdsverket

Studier visar att det är samhällsekonomiskt lönsamt med trädplantering i städer eftersom träden bidrar till bättre luft, vatten och klimat. Naturvårdsverket frågade allmänheten i en Sifo-undersökning hur viktigt de tycker det är med träd i städer. 84 procent svarar att det är mycket viktigt.

Ekologiskt ökar snabbast på Lidl

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-09-28 14:00 CEST - EkoMatCentrum

Utbudet av ekologiskt har ökat med 117 %, sedan 2014 i Sigtuna kommuns livsmedelsbutiker. Det blir mer och mer att välja på för den trägne ekokonsumenten. Det visar Ekomatcentrums och Naturskyddsföreningens senaste rapport, "Hållbart utbud i Sigtuna kommuns livsmedelsbutiker, juli 2017". Lidl i Märsta har ökat mest, med 385%. Även Stora Coop i Märsta har ökat starkt, särskilt det senaste året.

Fossilfritt Stockholm temat när 226 företag i Stockholms Klimatpakt firar tio år

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-09-27 07:00 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Nu fyller Stockholms stads företagsnätverk Klimatpakten 10 år. Nätverket är ett samarbete mellan Stockholms stad och i dagsläget 226 företag och organisationer som alla arbetar tillsammans för klimatet. Det gemensamma målet är att minska energianvändningen och växthusgasutsläppen.

Första spadtaget taget för Kalmars nya återvinningscentral

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-09-22 15:15 CEST - KSRR, Kalmarsundsregionens Renhållare

I ett strilande höstregn kunde KSRR äntligen ta det första spadtaget för det som om knappt ett år ska bli Kalmars nya återvinningscentral.

Naturvårdsverket föreslår förbud mot uranbrytning

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-09-18 10:00 CEST - Naturvårdsverket

Naturvårdsverket har utrett hur ett förbud mot utvinning av uran i Sverige bör utformas. Idag redovisas uppdraget till regeringen, med förslag om att lägga till en ny bestämmelse som reglerar uranbrytning i miljöbalken.

Första spadtaget för KSRR:s nya återvinningscentral

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-09-18 08:09 CEST - KSRR, Kalmarsundsregionens Renhållare

Byggnationen av KSRR:s nya huvudkontor påbörjades redan i våras. Det var den första delen av två i projektet ”Flytt från Tegelviken”. Nu är det dags för nästa fas där en ny återvinningscentral ska byggas under samma tidsram.

Seminarium om Energilyftet – besök i träbaserade studentlägenheter

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-09-15 14:15 CEST - Energikontor Sydost

18 september kl 09.00 i Växjö samlas ett tjugotal personer från olika delar av fastighetsbranschen för ett seminarium om Energilyftet, Energimyndighetens utbildning i lågenergibyggande. Växjöbostäder visar upp sitt nya byggprojekt med 248 studentlägenheter ovanpå en 3000 m2 ICA-butik.

Hållbar hantering av gruvavfall

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-09-14 11:40 CEST - Naturvårdsverket

För att nå en miljömässigt hållbar hantering av gruvavfall krävs ett effektivt och tydligt prövningssystem, en pålitlig tillsyn och egenkontroll, rätt kunskap på rätt plats, ordning och reda på avfallet samt en innovativ avfallshantering. Det anser Naturvårdsverket och Sveriges geologiska undersökning (SGU) som redovisar ett antal åtgärdsförslag till regeringen idag.