Personuppgiftslagen (1998:204) trädde i kraft i oktober 1998 och gäller fullt ut från och med den 1 oktober 2001. Lagen ger dig som kund rätt till information om behandling av personuppgifter.

NewsMachine Business Intelligence NMBI AB 556630-5982 St:Eriksgatan 63, 112 34 Stockholm är ansvarigt för behandlingen av de uppgifter om dig som finns lagrade i journalistkatalogen som är en del av tjänsten PressMachine.

Vad används uppgifterna till? Syftet med Journalistkatalogen är att organisationer som vill distribuera pressmeddelanden till media ska kunna söka efter redaktioner och journalister efter namn och region för att bygga en distributionslista och sedan sända pressmeddelanden till media.

Vem kan se uppgifterna i journalistkatalogen? Användare som kan söka och se information är organisationer av olika arter. Exempelvis företag, myndigheter, kommuner och ideella organisationer. En förutsättning är att de tecknat avtal med NewsMachine och förbundit sig att följa våra användarvillkor.

Var har uppgifterna hämtats? Vi har samlat information tillgänglig på webben. Det kan vara information samlad från ”kontakta oss” eller ”kontakta redaktionen” sidor eller information (namn och e-post, telefon) som finns synlig vid sidfoten i en publicerad artikel.

Vilka typer av uppgifter är det som behandlas? Vi lagrar information som namn på publikationen, namn, e-post, titel, stad, kommun, län, samt även i vissa fall ämnesinriktning som ”sport” eller andra ämnesord. Ämnesord används i syfte att skapa distributionslistor som motsvarar en journalists arbetsområden och undvika att sända pressmeddelanden som inte uppfattas som relevanta.

Du har rätt att en gång per kalenderår kostnadsfritt begära ut den information som vi har registrerad och som rör dina personuppgifter. Om uppgifterna visar sig felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta kan du begära att dessa rättas eller raderas. Ansökan eller begäran om rättelse skickas till support(at)newsmachine.se eller Attn: PressMachine, NewsMachine AB, St:Eriksgatan 63, 112 34 Stockholm.

Dock så välkomnar vi återkoppling oftare än så då vi strävar efter att vår journalistkatalog ska vara så aktuell och korrekt som möjligt, så mejla gärna direkt när något händer så uppdaterar vi journalistkatalogen direkt.

Vill du ha ytterligare information om NewsMachine/PressMachines behandling av dina personuppgifter ber vi dig kontakta vårt personuppgiftsombud, Peter Braroe, peter.braroe(at)newsmachine.se 08-46505300.