Bygg studentlägenheter i S:kt Görans gymnasium

Pressmeddelande Publicerad: 2011-09-08 12:08 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Bygg om Sankt Görans gymnasium till studentbostäder. Det föreslår Miljöpartiets Yvonne Ruwaida och Tobias Olsson i en skrivelse i Svenska Bostäder för att få fram bostäder för unga och studenter i Stockholm.

Två svenska filmer i Busan

Pressmeddelande Publicerad: 2011-09-08 08:45 CEST - Svenska Filminstitutet

Daniel Fridells El Médico - the Cubaton Story och Gustaf Danielssons Tvillingen är uttagna till sektionen Wide angle på filmfestivalen i Busan (före detta Pusan) - en av de tyngsta festivalerna i Asien.

Läs i Föräldrakraft vad Misas Vd Stefan Lahti säger om konferensen Mångfald och Företagande.

Nyhet Publicerad: 2011-09-07 22:56 CEST - Misa AB

Intresset för att anställa personer med funktionsnedsättningar ökar, åtminstone om man får tro intresset för Misas konferens "Mångfald och företagande". - Förra året hade vi 25 företag på plats och nu har redan fler än 60 företag anmält att de vill delta, säger Stefan Lahti, vd för Misa. Läs hela artikeln på Föräldrakrafts hemsida: http://tinyurl.com/5v8svt3

Angående dagens artikel i Aftonbladet

Pressmeddelande Publicerad: 2011-09-07 10:39 CEST - Svenska Filminstitutet

I dagens Aftonbladet finns en artikel om att svenska filmer ska ha tillgängliggjorts illegalt på nätet via Svenska Filminstitutet.

Svinalängorna - svenskt bidrag till 2011 års Oscarsnominering

Pressmeddelande Publicerad: 2011-09-07 09:08 CEST - Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet har utsett Pernilla Augusts Svinalängorna till Sveriges Oscarsbidrag.

Klimatkommission Kronoberg gör avstamp för Europas grönaste region

Pressmeddelande Publicerad: 2011-09-05 11:48 CEST - Energikontor Sydost

Tisdag den 6 september träffas Klimatkommission Kronoberg på Vida handpappersbruk i Lessebo för att enas kring målsättningarna i handlingsplanen samt göra ett avstamp för visionen Europas grönaste region.

Återhämtningen i ekonomin tar en paus

Pressmeddelande Publicerad: 2011-08-31 07:15 CEST - Konjunkturinstitutet

Konjunkturuppgången i världsekonomin och i Sverige har stannat av. Under senare delen av 2012 kommer återhämtningen i Sverige igång igen, men arbetslösheten bedöms sjunka först 2013. Utvecklingen förutsätter en oförändrad reporänta det närmaste året. Det finns också ett utrymme för en expansiv finanspolitik. Det visar Konjunkturinstitutets prognos som publiceras i dag.

Meditation i mobilen

Pressmeddelande Publicerad: 2011-08-30 08:19 CEST - Verbum AB

Nu finns möjlighet att bära med dig en virtuell version av det omtyckta armbandet Frälsarkransen i din mobil.

Stockholms luftkvalitet sågas

Pressmeddelande Publicerad: 2011-08-25 16:56 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Partikelhalterna i luften i delar av Stockholm, är så höga att de överskrider EU:s krav om miljökvalitetsnormer.  Nu kommer Länsstyrelsen med skarp kritik mot att Stockholms stad gör för lite för att förbättra den dåliga luften i staden.  Länsstyrelsen kräver att stadens Miljö- och hälsoskyddsnämnd tar ansvar för att tillräckliga åtgärder vidtas så att lufkvaliteten förbättras. Länsstyrelsen menar att det dubbdäcksförbud som införts på Hornsgatan inte är tillräckligt.

Konjunkturbarometern, augusti 2011

Pressmeddelande Publicerad: 2011-08-25 07:15 CEST - Konjunkturinstitutet

  Företag: Avmattning på bred front inom näringslivetKonfidensindikatorn för näringslivet sjönk sju enheter i augusti och den har sammantaget minskat drygt 20 enheter de senaste sex månaderna. Samtliga sektorer inom näringslivet har bidragit till nedgången den senaste månaden och indikatorn ligger nu i nivå med det historiska genomsnittet.Hushåll: Hushållen allt mer pessimistiska i synen på såväl egen som svensk ekonomiHushållens syn på den ekonomiska situationen blev mer dyster i augusti. Hushållens konfidensindikator, CCI, som mäter synen på den egna och den svenska ekonomin föll till 4,3 enheter, vilket är under det historiska genomsnittet. Trenden har sedan toppnoteringen i september 2010 varit fallande. Under juli och augusti har fallet accelererat vilket resulterat i ett CCI för augusti som ligger på sin lägsta nivå sedan 2009. Makroindex föll i augusti med 15,5 enheter och mikroindex föll med 5,5 enheter.För ytterligare information:

Små förändringar STORT resultat

Pressmeddelande Publicerad: 2011-08-24 11:31 CEST - Energikontor Sydost

Spara energi är något vi ska göra tillsammans. En liten förändring i varje lägenhet ger tillsammans en stor förbättring i ett helt hyreshus. Den 29 augusti 15.00–18.00 berättar Energikontor Sydost för hyresgästerna i Åsevad i Mönsterås om vad varje hyresgäst kan förändra redan idag. För hushåll som verkligen vill bli bättre finns också möjlighet att anmäla sitt intresse till energispartävlingen Energismarta Grannar.

Två svenska filmer till Toronto

Pressmeddelande Publicerad: 2011-08-24 07:28 CEST - Svenska Filminstitutet

Två svenska filmer har tagit sig till den internationella filmfestivalen i Toronto: Axel Peterséns långfilmsdebut Avalon och Ruben Östlunds Play.

MP: Säkerställ Bryggan Östermalms och Bryggan Vantörs överlevnad

Pressmeddelande Publicerad: 2011-08-17 09:35 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Moderaterna i Stockholms stad har tagit sitt förnuft till fånga och skjuter nu till de medel som saknas för Bryggan Östermalm och Bryggan Vantör för resten av året. Men osäkerheten vad som händer efter årsskiftet finns fortfarande kvar. Stefan Nilsson (MP) kräver nu i kommunstyrelsen att Stockholms stad klargör att dessa viktiga verksamheter kommer att finansieras även 2012 och därefter.

Ekologiska spjutspetsar premieras på Operakällaren

Pressmeddelande Publicerad: 2011-08-05 14:56 CEST - EkoMatCentrum

30 kommuner och landsting har klassat in i årets Ekomatsliga. De har tillsammans 25 % ekologiskt. Det vill vi fira lite extra eftersom 2010 var måldatum för det nationella 25 % målet. Ekomatsligans vinnare kommer att premieras av landsbygdsminister Eskil Erlandsson på Operakällaren i Stockholm den 12 augusti.

Ekologiska spjutspetsar premieras på Operakällaren

Pressmeddelande Publicerad: 2011-08-05 14:50 CEST - EkoMatCentrum

Inspirationsdag för Ekomatsligans vinnare 2011

Björn Runges nya film tävlar i San Sebastian

Pressmeddelande Publicerad: 2011-07-28 09:00 CEST - Svenska Filminstitutet

Björn Runges Happy End är uttagen att tävla om den gyllene snäckan på spanska San Sebastians filmfestival. Det är för första gången på många år som en svensk långfilm finns med i huvudtävlan på den viktiga festivalen.

Konjunkturbarometern, juli 2011

Pressmeddelande Publicerad: 2011-07-28 07:15 CEST - Konjunkturinstitutet

Ytterligare fyra svenska filmer till Venedig

Pressmeddelande Publicerad: 2011-07-28 01:55 CEST - Svenska Filminstitutet

Inte mindre än tre svenska filmer har blivit uttagna till Orizzonti Competitions kortfilmssektion på den 68:e upplagan av Venedigs filmfestival. Det är Axel Peterséns The Tracks of my Tears 2, Marcus Lindeen och Mauro Andrizzis Accidentes Gloriosos och Mattias Gustafssons Start. Dessutom kommer Ruben Östlunds Cannes-succé Play att visas på festivalen och kan vinna prestigefyllt EU-pris och Tomas Alfredson tävlar om Guldlejonet med Tinker, Tailor, Soldier, Spy. Som tidigare meddelats ska Simon Kaijser da Silvas debutfilm Stockholm Östra visas som öppningsfilm i Kritikerveckan i Venedig.

Svensk film öppnar Kritikerveckan i Venedig

Pressmeddelande Publicerad: 2011-07-25 11:33 CEST - Svenska Filminstitutet

Långfilmsdebuterande regissören Simon Kaijser da Silva får den stora äran att öppna Kritikerveckan på den 68:e upplagan av Venedigs filmfestival med filmen Stockholm Östra. Det tillkännages just nu på en presskonferens i Rom. Filmfestivalen börjar onsdagen den 31 augusti.

Paneldiskussionen från EnergiTing Sydost sänds i Öppna Kanalen i Växjö

Pressmeddelande Publicerad: 2011-07-06 10:52 CEST - Energikontor Sydost

Klimatkommissionerna i Sydost diskuterar miljöstrategier och klimatkomissionernas syfte i paneldiskussionen från EnergiTing Sydost på Öppna Kanalen. Onsdag 6 juli kl. 18.30, 20.30 & 23.30, samt torsdag 7 juli kl. 8.30 & 12.30.

Så här kan vi öka materialåtervinningen

Pressmeddelande Publicerad: 2011-07-04 17:00 CEST - Avfall Sverige AB

På Hamnplan i Visby gjorde Avfall Sverige och Region Gotland på måndagseftermiddagen en djupdykning i ett antal soppåsar för att ta reda på vad de innehöll.

Vi ska ta ansvar för skräpet!

Pressmeddelande Publicerad: 2011-07-04 14:50 CEST - Avfall Sverige AB

På frågan om vem som bör ansvaret för att svenska folkets nedskräpning och för sopsortering var svaret klart och tydligt: Individen!

Geotec anmäler Växjö kommun till konkurrensverket

Pressmeddelande Publicerad: 2011-07-01 17:13 CEST - Geotec

Geotec anmäler Växjö kommun till konkurrensverket för att de utövar konkurrensbegränsande verksamhet.

Almedalen - Ett hållbart samhälle med geoenergi. Ett Newsmillseminarium

Pressmeddelande Publicerad: 2011-07-01 16:58 CEST - Geotec

Geoenergin utvinner idag tre gånger mer energi än vindkraft och ses av många som nästa stora alternativa energislag. Det är en enorm naturresurs som finns över hela Sveriges yta.

Går det att exportera vår hållbara stad?

Pressmeddelande Publicerad: 2011-07-01 14:22 CEST - Avfall Sverige AB

Svensk miljöteknik och hållbar stadsplanering är en svensk paradgren. Men kan de hela system som omvärlden efterfrågar verkligen levereras? Finns tillräckligt med riskkapital för att utveckla exporten och vilken roll har kommunerna i detta arbete?

Avfall Sverige välkomnar regeringens översyn av avfallsområdet

Pressmeddelande Publicerad: 2011-06-30 11:55 CEST - Avfall Sverige AB

Regeringen har beslutat tillsätta en särskild utredare för att göra en allmän översyn av avfallsområdet. Översynen gäller främst utformningen och ansvaret för insamlingen och behandling av hushållens avfall.

Filminstitutet stödjer den utländska kvalitetsfilmen i Sverige

Pressmeddelande Publicerad: 2011-06-30 11:09 CEST - Svenska Filminstitutet

Syftet med stödet är att säkra ett varierat utbud på den svenska biograf-, DVD- och VOD-repertoaren. Utbudet av kvalitetsfilmer för barn och ungdomar är särskilt begränsat. Därför är dessa målgrupper prioriterade i stödgivningen.

Vill du veta vad som finns i en vanlig soppåse?

Pressmeddelande Publicerad: 2011-06-29 19:00 CEST - Avfall Sverige AB

Måndagen den 4 juli kl 15 kan du få reda på det. Eller i alla fall få en hint. Då gör Avfall Sverige tillsammans med Region Gotland, en djupdykning i ett antal soppåsar.

Vem ska ta ansvar för skräpet?

Pressmeddelande Publicerad: 2011-06-29 17:02 CEST - Avfall Sverige AB

Vem bär ansvaret för att svenska folket inte skräpar ner och att man sorterar sina sopor? Är det kommunerna, staten, producenterna eller kanske individen? Regeringen har nyligen kommit med en nedskräpningsproposition. Ger den svaren? Regeringens nedskräpningsproposition träder i kraft den 10 juli. Vad innebär den nya lagen och vilken effekt förväntas den få? Representanter från kommunerna, Naturvårdverket, samt branschföreträdare diskuterar ansvaret för avfall och nedskräpning. Frågan om nedskräpning viktig. Vilka effekter kan nedskräpningen ge – otrygghet och oansvar? Hur relaterar nedskräpningen till sop- och avfallshantering och till miljöfrågan i stort? Och hur sköts samordningen mellan olika aktörer? Det är några av de frågor vi diskuterar. Deltagare:

Bättre cykeltrafik bygger på tre grundläggande principer

Pressmeddelande Publicerad: 2011-06-29 14:00 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Cykeltrafiken måste ses som en viktig del i den dagliga trafiken. Det kräver nytänkande, prioriteringar och en rad åtgärder. Cykeltrafik som en viktig del i Stockholms infrastruktur bygger på tre principer: