Nu lanseras Avfallsakademin

Pressmeddelande Publicerad: 2010-10-07 12:50 CEST - Avfall Sverige AB

Per Bolund nytt borgarråd för Miljöpartiet i Stockholms stad

Pressmeddelande Publicerad: 2010-10-06 21:34 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Medlemmarna i Miljöpartiet de gröna i Stockholm valde idag Per Bolund till Miljöpartiets borgarråd samt Emilia Hagberg och Stefan Nilsson till Miljöpartiets gruppledare i Stockholms stadshus för mandatperioden 2010-2014.

Moderaternas "avknoppningar" olagliga enligt Regeringsrätten

Pressmeddelande Publicerad: 2010-10-02 07:38 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Regeringsrätten har nu fastslagit att avknoppningar (försäljning av kommunal verksamhet till privata företag utan marknadsmässig ersättning) är olagliga. Utförsäljningen strider mot kommunallagens förbud mot att gynna enskilda företag (2 kap. 8 § kommunallagen). Sedan 2006 har den moderatledda majoriteten i Stockholms stad avknoppat många olika verksamheter, tillsammans värda hundratals miljoner kronor.

Emilia Hagberg och Per Olsson föreslås som gruppledare för Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad

Pressmeddelande Publicerad: 2010-10-01 09:39 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Stärkta av framgångarna i valet 2010, då Miljöpartiet fick flest nya mandat i Stockholms kommunfullmäktige, laddar Miljöpartiet nu om och ställer in siktet på aktiv opposition och majoritetsskifte 2014.

Stoppa slöseriet – nu ska mer återvinnas

Pressmeddelande Publicerad: 2010-10-01 09:00 CEST - Avfall Sverige AB

En tredjedel av det som hamnar i en vanlig soppåse är förpackningar och tidningar. Om de istället hade lämnats till återvinning hade vi kunnat spara mängder av energi och minskat utsläppen av växthusgaser.

Sopig kampanj vann silver

Pressmeddelande Publicerad: 2010-09-30 12:29 CEST - Avfall Sverige AB

Avfall Sverige kom tvåa i en internationell tävling om världens bästa avfallskampanj, ISWA Communication Awards 2010.

Konjunkturbarometern, september 2010

Pressmeddelande Publicerad: 2010-09-29 07:15 CEST - Konjunkturinstitutet

Barometerindikatorn steg fyra enheter mellan augusti och september i år.

Höns, juveler och Stig-Helmer bland september månads produktionsstöd

Pressmeddelande Publicerad: 2010-09-28 02:14 CEST - Svenska Filminstitutet

Lasse Åbergs Stig-Helmer Olsson dyker upp i The Stig-Helmer Story och Ella Lemhagen filmar Kronjuvelerna bland produktionsstöden i september.

Per Bolund föreslås som borgarråd för Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad

Pressmeddelande Publicerad: 2010-09-27 11:55 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Miljöpartiet de gröna genomförde ett mycket starkt val i Stockholms stad. Det stora intresset för grön politik och en väl genomförd valrörelse medförde att Miljöpartiet ökade antalet mandat i Stockholms kommunfullmäktige från 10 till 16 (av totalt 101).

Svenska filmer i Warszawa, Hamburg och London

Pressmeddelande Publicerad: 2010-09-22 09:30 CEST - Svenska Filminstitutet

Sverige representeras av tre långfilmer och fem kortfilmer när A-filmfestivalen i Warszawa slår upp portarna 8 oktober. Även i Hamburg och på Londons filmfestival är svensk film närvarande.

Fler svenska filmare som uppmärksammas i USA

Pressmeddelande Publicerad: 2010-09-22 07:51 CEST - Svenska Filminstitutet

Isolerad, Rookiefilm nummer fyra, har blivit inbjuden till årets Fantastic Fest i Austin, Texas. Filmen är regisserad av Johan Storm och Johan Lundborg. Isolerad är uttagen till Offical Selection där den tävlar bland annat mot Takeshi Kitanos Outrage.

"Actors Studio" på Cinemateket: Ny säsong, ny värd och nya gäster!

Pressmeddelande Publicerad: 2010-09-20 10:57 CEST - Svenska Filminstitutet

Torsdag den 30 september är det höstpremiär för Cinematekets samtalsserie "Actors Studio" på Cinemateket.

Osmakligt att mörka kritik mot maten

Pressmeddelande Publicerad: 2010-09-17 14:26 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Svenska Dagbladet avslöjar idag att Sodexo har friserat resultaten i en patientundersökning om maten för att få godkänt. Endast var fjärde patient tycker att maten är god.

Miljöpolitiken utvärderad: MP 8/8 poäng, M 0/8 poäng och C 4/8 poäng Miljöpolitiken utvärderad: MP 8/8 poäng, M 0/8 poäng och C 4/8 poäng

Pressmeddelande Publicerad: 2010-09-17 14:16 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Naturskyddsföreningen i Stockholm har sammanställt en lista med frågor till de politiska partierna i Stockholms stadshus. Sammanställningen listar viktiga frågor för Stockholms natur och miljö för den kommande mandatperioden (2010-2014).

Öppet brev till Lotta Edholm (FP) om Stockholms skolor

Pressmeddelande Publicerad: 2010-09-17 14:12 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Igår bjöd Miljöpartiet in Folkpartiets skolborgarråd Lotta Edholm till en debatt om Stockholms skolor. En debatt som Edholm (FP) tackade nej till. I debatten ville Miljöpartiet få svar på ett antal frågor, se nedan.

Öppet brev till Ulf Kristersson (M) om Stockholms hemlöshet

Pressmeddelande Publicerad: 2010-09-17 12:54 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Igår bjöd Miljöpartiet in Moderaternas socialborgarråd Ulf Kristersson till en debatt om Stockholms hemlöshet. En debatt som Kristersson (M) tackade nej till. I debatten ville Miljöpartiet få svar på ett antal frågor, se nedan.

Sänk rösträttsåldern till 16 år

Pressmeddelande Publicerad: 2010-09-16 15:28 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Stockholm ska ge ungdomar mer inflytande. Deras visioner och drömmar ska bli en maktfaktor. Därför driver Miljöpartiet att Stockholm ska bli försökskommun för en sänkning av rösträttsåldern till 16 år i kommunval.

Inbjudan: Vi utmanar Lotta Edholm (FP) på debatt om Stockholms skolor

Pressmeddelande Publicerad: 2010-09-16 14:33 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

När Folkpartiet i Stockholm presenterade sitt skolprogram var det inte brist på vackra ord, men mycket lite resurser för genomförande och nästan inga konkreta förslag.

Inbjudan: Vi utmanar Ulf Kristersson (M) på debatt om Stockholms hemlöshet

Pressmeddelande Publicerad: 2010-09-16 14:24 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

2007 lovade socialborgarrådet Ulf Kristersson (M) en halvering av antalet hemlösa uteliggare i Stockholm. Då var 433 stockholmare uteliggare, idag är det 386, dvs långt ifrån en halvering och ett misslyckande för Moderaterna och Kristersson i hans mest prioriterade fråga.

Stockholms skolor måste rustas upp

Pressmeddelande Publicerad: 2010-09-16 10:07 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Över 15 procent av Stockholms kommunala skolor har idag undervisning i baracker eller andra tillfälliga lokaler. De allra flesta av dem har stått i över tio år. Det är ett av många exempel på att Stockholms skolor behöver rustas upp. Stockholms elever och lärare förtjänar en bättre arbetsmiljö.

"Vi ifrågasätter Moderaternas sinne för affärer"

Pressmeddelande Publicerad: 2010-09-16 09:15 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Försäljningen av tio av Stockholms köpcentrum till Boultbee är en katastrof för många företagare, stockholmare och på många sätt en mycket slarvigt hanterad affär. Därför kräver Centrumsamverkan och Miljöpartiet svar av Kristina Alvendal (M).

Pilotprojekt ska stärka unga kvinnors filmskapande

Pressmeddelande Publicerad: 2010-09-16 08:41 CEST - Svenska Filminstitutet

Nu utlyses det särskilda stödet på 1 100 000 kronor till unga kvinnors filmskapande. Regionala resurscentrum kan söka bidrag för växthussatsningar som kortfilmsproduktioner och nätverksprojekt.

Stockholms luftkvalitet måste förbättras - inför miljözon 2

Pressmeddelande Publicerad: 2010-09-15 17:02 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Stockholms luft är på vissa håll så dålig att den är hälsovådlig. Barn, äldre och människor med astma, hjärt- och kärlproblem drabbas hårdast. Staden klarar fortfarande inte att leva upp till den lagstadgade miljökvalitetsnormen för partiklar och kvävedioxider.

Stäng inte ute Stockholms småföretag från upphandlingar

Pressmeddelande Publicerad: 2010-09-15 15:47 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Revisorerna har riktat kritik mot att staden inte tar hänsyn till mindre leverantörer vid upphandling av varor och tjänster. En undersökning visar att det främst är större företag som gynnas. Kommunstyrelsen måste förtydliga för stadens nämnder hur småföretagandet ska främjas, skriver revisorerna.

Öppet brev till Alvendal (M) om Stockholms naturreservat

Pressmeddelande Publicerad: 2010-09-15 14:33 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Igår bjöd Miljöpartiet in Moderaternas stadsbyggnadsborgarråd Kristina Alvendal till en debatt om Stockholms naturreservat. En debatt som Alvendal (M) tackade nej till. I debatten ville Miljöpartiet få svar på ett antal frågor, se nedan.

Inbjudan: Vi utmanar Sten Nordin (M) på debatt om Stockholms klimatansvar

Pressmeddelande Publicerad: 2010-09-15 12:34 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Klimatfrågan har inte fått tillräckligt med uppmärksamhet i valrörelsen. Stockholm har möjligheten att ta täten i klimat- och energifrågor. Engagemang, nytänkande och en bredd av konkreta åtgärder kan minska klimatutsläppen från trafik, uppvärmning och konsumtion samtidigt som vår stad utvecklas och nya jobb skapas. En del beslut är obekväma, men de allra flesta ger en grön win-win. Stockholmarna förtjänar tydliga besked i dessa avgörande frågor.

Satsa på kommunala friskolor

Pressmeddelande Publicerad: 2010-09-15 09:19 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Stockholm bör under nästa mandatperiod satsa på konceptet "kommunala friskolor", skolor som får större frihet men som fortfarande finns inom ramen för den kommunala verksamheten. Stockholm bör inleda samtal med företag, arbetsgivarföreningar och fackföreningar om att samarbeta med de kommunala friskolorna.

Andelen ekologisk mat minskar i Stockholm

Pressmeddelande Publicerad: 2010-09-14 11:39 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Enligt en ny rapport från EkoMatcentrum, som kartlägger användandet av ekologiska livsmedel inom offentligs sektor, minskar andelen ekologisk mat i Stockholm. Andelen ekologisk mat i Stockholm är nu nere på 12% (från 16,6% 2008).

Inbjudan: Vi utmanar Kristina Alvendal (M) på debatt om Stockholms naturreservat

Pressmeddelande Publicerad: 2010-09-14 11:28 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Stockholm har en fantastisk natur som vi måste vara rädda om. Det är en förmån att bo och leva i en stad med mycket grönska och vatten. Naturen ger livskvalitet och är bra för människors hälsa.

Ang. studentbostadskrisen - satsa på minikorridorer, tillåt kompiskontrakt och säkerställ andrahandsförmedlingen

Pressmeddelande Publicerad: 2010-09-14 10:59 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Bostadssituationen i Stockholm är akut och kräver både snabba åtgärder och långsiktiga lösningar. Det är framför allt unga, nyanlända invandrare, studenter och andra med knappa ekonomiska resurser som har svårt att hitta bostad i Stockholm.