Vuxenpsykiatrin öppnar hälsomottagning för att förebygga livsstilssjukdomar

Pressmeddelande Publicerad: 2017-09-21 11:19 CEST - Region Kronoberg

Personer med allvarlig psykisk sjukdom lever med en hög risk för somatisk ohälsa. För att kunna förebygga, förhindra eller skjuta upp insjuknande i livsstilssjukdom satsar vuxenpsykiatrin i Region Kronoberg på en hälsomottagning.

Mer psykologi på Bokmässan

Pressmeddelande Publicerad: 2017-09-21 08:00 CEST - Sveriges Psykologförbund

På Psykologiscenen får Bokmässans besökare möta psykologer, forskare och författare i unika samtal med frågeställningar som inte dyker upp på mässans andra scener. Psykologiscenen arrangeras av Psykologiguiden i samarbete med bokförlaget Natur & Kultur, SvD Idagsidan och tidskriften Modern Psykologi.

Gratis resa för skolelever bidrar till fullbokad utställning i Huseby

Pressmeddelande Publicerad: 2017-09-20 12:58 CEST - Region Kronoberg

Tillsammans med Tekniska museet och Huseby Bruk har projektet Mot nya höjder satt upp utställningen "Teknik – då, nu och imorgon". En utställning där vi får följa teknikens utveckling från dåtidens Huseby till den digitala teknikens avgörande roll för människor på flykt idag. Intresset är stort och två veckor efter invigningen är utställningen fullbokad.

Barn med funktionsnedsättning betalar för reformerna

Pressmeddelande Publicerad: 2017-09-20 11:20 CEST - RBU

Regeringens budget möter stark kritik från företrädare för barn med funktionsnedsättning. Samtidigt som regeringen idag presenterar reformer för 40 miljarder beräknas staten spara mer än 7 miljarder inom personlig assistans jämfört med anslagna medel under 2016 och 2017.*

Tillökning i sponsorfamiljen: Elite Hotels blir huvudsponsor för Svenska Tennisförbundets juniorsatsning

Pressmeddelande Publicerad: 2017-09-20 09:53 CEST - Svenska Tennisförbundet

Svenska Tennisförbundet har tecknat ett treårigt samarbetsavtal med Elite Hotels.

Fastighetsbranschen lanserar verktyg för att rekrytera nya svenskar!

Pressmeddelande Publicerad: 2017-09-19 08:00 CEST - Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd

Fastighetsbranschen är i akut behov av ny arbetskraft och Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd, FU, satsar nu på att nå nya grupper och få in nytt blod i branschen. En grupp med stora, outnyttjade resurser är de nya svenskarna, och därför lanserar FU nu en rad verktyg för att underlätta mottagandet och integrerandet av de nya svenskarna i fastighetsbranschen.

Stockholms stad och Stockholms Stadsmission i samarbete kring ensamkommande över 18 år

Pressmeddelande Publicerad: 2017-09-19 07:07 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Idag beslutar socialnämnden i Stockholms stad att tilldela 10,1 miljoner kronor i föreningsbidrag till Stockholms Stadsmission för att ge ensamkommande ungdomar som fyllt 18 år möjligheten att bo kvar i Stockholm. Sedan det nya ersättningssystemet för mottagande av ensamkommande flyktingbarn trädde i kraft i somras måste ungdomar som fyllt 18 år, men som ännu inte fått besked på sin asylansökan, flytta till Migrationsverkets anläggningsboende i andra kommuner.

Kronprinsessan Victoria besöker Skellefteå och Norsjö

Pressmeddelande Publicerad: 2017-09-18 11:45 CEST - Länsstyrelsen Västerbotten

Kronprinsessan Victoria besöker Skellefteå och Norsjö den 6 oktober. Kronprinsessans besök i Västerbotten är det andra i en serie av landskapsvandringar som inleddes i Västergötland den 9 september.

Naturvårdsverket föreslår förbud mot uranbrytning

Pressmeddelande Publicerad: 2017-09-18 10:00 CEST - Naturvårdsverket

Naturvårdsverket har utrett hur ett förbud mot utvinning av uran i Sverige bör utformas. Idag redovisas uppdraget till regeringen, med förslag om att lägga till en ny bestämmelse som reglerar uranbrytning i miljöbalken.

Ledande globala företag ger grisar bättre livsvillkor

Pressmeddelande Publicerad: 2017-09-18 08:32 CEST - World Animal Protection Sverige

En av världens största grisuppfödare kommer att sluta använda system där grisarna hålls fixerade. Mer utrymme och berikning är andra goda nyheter för grisar.

Davis Cup-laget tillbaka i grupp 1 – Eriksson och Brunström avgjorde

Pressmeddelande Publicerad: 2017-09-16 19:29 CEST - Svenska Tennisförbundet

Nedflyttning i fjol – då såg Davis Cup-laget till att klättra tillbaka direkt. Sverige vann lördagens dubbel mot Litauen och spelar därmed i den näst högsta divisionen nästa år.

Guldrullen 2017 tilldelas Carina Pahl Skärlind och Marcus Skärlind

Pressmeddelande Publicerad: 2017-09-15 13:46 CEST - RBU

Makarna Carina Pahl Skärlind och Marcus Skärlind från Stockholm har tilldelats RBU:s utmärkelse Guldrullen för 2017.

Karibiens djur kämpar för att överleva efter orkanen Irma

Pressmeddelande Publicerad: 2017-09-15 12:42 CEST - World Animal Protection Sverige

Barbuda – den lilla ön är en säregen plats där bara djuren finns kvar efter orkanen Irma. Läget för djuren är desperat. Djurkadaver ligger överallt och de som har överlevt får kämpa hårt för sin överlevnad.

Svenska Tennisförbundets lanserar ny tv-kanal

Pressmeddelande Publicerad: 2017-09-14 18:56 CEST - Svenska Tennisförbundet

Helgens direktsända Davis Cup-match i Båstad blir premiären för Svenska Tennisförbundets egen tv-kanal: Tennisplay.se.

Interaktiv klimatvisning under SEE-veckan

Pressmeddelande Publicerad: 2017-09-14 13:57 CEST - Länsstyrelsen Västerbotten

Länsstyrelsen Västerbotten, i samarbete med Skellefteå, Sorsele, och Dorotea kommuner, bjuder in till interaktiva klimatvisningar under SEE Hållbarhetsveckan. Experter från SMHI kommer att, tillsammans med Visualiseringscenter C, berätta om det rådande klimatet, och även hur klimatet förändras i framtiden.

Davis Cup: Bröderna Ymer inleder i Båstad

Pressmeddelande Publicerad: 2017-09-14 12:54 CEST - Svenska Tennisförbundet

I morgon fortsätter Sveriges jakt på en division 1-plats i Davis Cup. Bröderna Elias och Mikael Ymer tar hand om fredagens singlar i den direkt avgörande uppflyttningsmatchen mot Litauen i Båstad.

S-KVINNOR POLISANMÄLER "SUGARDATERS" och ”RICH MEET BEAUTIFUL”

Pressmeddelande Publicerad: 2017-09-14 12:29 CEST - S-kvinnor

Vi har kunnat läsa om och förfäras över ”datingsajter” där rika män kan träffa unga kvinnor i behov av pengar.

Hållbar hantering av gruvavfall

Pressmeddelande Publicerad: 2017-09-14 11:40 CEST - Naturvårdsverket

För att nå en miljömässigt hållbar hantering av gruvavfall krävs ett effektivt och tydligt prövningssystem, en pålitlig tillsyn och egenkontroll, rätt kunskap på rätt plats, ordning och reda på avfallet samt en innovativ avfallshantering. Det anser Naturvårdsverket och Sveriges geologiska undersökning (SGU) som redovisar ett antal åtgärdsförslag till regeringen idag.

Jämställdhet ska inkludera alla kvinnor

Pressmeddelande Publicerad: 2017-09-13 16:46 CEST - S-kvinnor

Igår presenterade statsminister Stefan Löfven en tydligt feministisk regeringsförklaring, med satsningar för ett jämlikt och jämställt samhälle. En rad viktiga steg har redan tagits, nu presenteras ytterligare satsningar. Att hedersbrott och hedersförtryck särskilt lyfts fram som en av vår tids stora utmaningar är en viktig markering som S-kvinnor välkomnar särskilt.

Patientsäkerheten vid Helsingborgs lasarett hotad – IVO vitesförelägger

Pressmeddelande Publicerad: 2017-09-13 10:12 CEST - Inspektionen för vård och omsorg

Patienter på akutmottagningen på Helsingborgs lasarett riskerar att inte få den vård och de läkemedel de behöver, i väntan på en vårdplats. Inspektionen för vård och omsorg har därför vitesförelagt Region Skåne att åtgärda patientsäkerhetsbristerna.

RBU kritiskt mot regeringsförklaringen

Pressmeddelande Publicerad: 2017-09-12 18:47 CEST - RBU

Stefan Löfven får skarp kritik för att inte ta assistanskrisen på allvar. RBU kommenterar regeringsförklaringen.

Kustmöte 2017 – en konferens om kustnära boende Hur ska vi anpassa våra strandnära samhällen?

Pressmeddelande Publicerad: 2017-09-12 11:00 CEST - Statens geotekniska institut

– Hur skall vi anpassa våra samhällen för ett förändrat klimat med stigande hav, ökad nederbörd som leder till erosion, ras, skred och översvämning?

Nyttan med lek på gröna utegårdar behöver bli mer känd

Pressmeddelande Publicerad: 2017-09-12 10:00 CEST - Naturvårdsverket

Naturvårdsverket lät Sifo fråga allmänheten hur viktigt det är att förskolor och skolor har en grön utegård med träd och buskar. Knappt sex av tio svarade att det är ”mycket viktigt”. Motsvarande andel ökade till drygt sju av tio när samma fråga ställdes i kombination med informationen att gröna utegårdar gynnar barns utveckling och hälsa.

Final på framgångsrikt integrationsprojekt

Pressmeddelande Publicerad: 2017-09-12 08:45 CEST - Länsstyrelsen Hallands län

Den 13 september avslutas integrationsprojektet ”Ökat arbetskraftsutbud för näringslivet i Halland” med ett arrangemang på Halmstads slott. Landshövding Lena Sommestad står som värd och Länsstyrelsen i Hallands län har varit med och finansierat projektet.

Pressinbjudan: Hearing om hedersrelaterat våld och förtryck

Pressmeddelande Publicerad: 2017-09-11 15:20 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

På onsdagen den 13 september anordnar Stockholms stad en hearing om hedersrelaterat våld och förtryck. Hearingen kommer att lyfta vilka erfarenheter från Stockholms stad som kan spridas nationellt och vilken roll skolan spelar i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Framtidsland: en konferens om integration och landsbygdsutveckling – utrikes föddas mottagande och etablering på landsbygden

Pressmeddelande Publicerad: 2017-09-11 13:34 CEST - Länsstyrelsen Västerbotten

Framtidsland är en konferens anordnad av Länsstyrelsen och där de inbjudna kommer att diskutera hur vi på bästa sätt kan ge utrikes födda en god start på livet i Sverige och samtidigt få deras hjälp att skapa utveckling på Västerbottens landsbygd.

Späckade dagar om dyslexi

Pressmeddelande Publicerad: 2017-09-08 07:45 CEST - Dyslexiförbundet

Den 20 och 21 oktober ordnar Dyslexiförbundet sin årliga mässa. På programmet står föreläsningar, workshops och utställningar. Allt med fokus på hur vi kan underlätta vardagen för personer med läs-, skriv- och räknesvårigheter. Mässan äger rum på Högskolan i Gävle.

Intresset för naturvård och friluftsliv har ökat i kommunerna

Pressmeddelande Publicerad: 2017-09-07 10:00 CEST - Naturvårdsverket

Kommunala politiker och allmänheten har fått ett större intresse för naturvård och friluftsliv genom den lokala naturvårdssatsningen LONA. Det visar en utvärdering av satsningen. Detta har lett till bland annat ökade resurser för lokalt naturvårdsarbete.

Micael Löfqvist blir ny vd för AB Timråbo

Pressmeddelande Publicerad: 2017-09-07 08:55 CEST - Timrå kommun

Vi kan idag berätta den glädjande nyheten, att det blir MittSverige Vatten & Avfalls vd, Micael Löfqvist som blir ny vd för AB Timråbo.

Nya företag väljer Fastigo

Pressmeddelande Publicerad: 2017-09-07 06:30 CEST - Fastigo AB

Maxfastigheter i Sverige AB, Rosengård Fastighets AB och Fasticon Support väljer Fastigo som partner för arbetsgivarfrågor.