Fokus på ökad hållbarhet – Kommunfullmäktige säger ja till ny träbyggnadsstrategi

Pressmeddelande Publicerad: 2019-02-26 08:00 CET - Timrå kommun

Kommunfullmäktige har sagt ja till ny träbyggnadsstrategi för kommunkoncernens bygg- och anläggningsprojekt. Syftet är att främja och sträva mot hållbart byggande. Dessutom vill man stärka möjligheterna för näringslivet i kommunen.

Till death do us party – mashed-up millennial circus

Pressmeddelande Publicerad: 2019-02-25 17:05 CET - Stockholms konstnärliga högskola

The Bachelor Programme in Circus at DOCH School of Dance and Circus/Stockholm University of the Arts presents A nightmare circus show March 27–30, 2019.

Möjlighet att lämna synpunkter på Naturvårdsverkets föreskrifter

Nyhet Publicerad: 2019-02-25 09:48 CET - Naturvårdsverket

Under perioden 25 februari till 17 mars finns möjlighet att lämna synpunkter på vissa av Naturvårdsverkets föreskrifter, regler; till exempel om reglerna är användbara och enkla att förstå.

Pressinbjudan: Ny skyltning på gångfartsgator

Pressmeddelande Publicerad: 2019-02-25 07:00 CET - Kalmar kommun

Mitt i staden är vi många som ska samsas om en väldigt begränsad yta, något som ställer stora krav på att alla kan trafikreglerna.

Vänorten Wismar besöker Kalmar

Pressmeddelande Publicerad: 2019-02-22 13:06 CET - Kalmar kommun

På måndag och tisdag besöker den tyska vänorten Wismar Kalmar. Det är en delegation, bestående av bland andra borgmästare Thomas Beyer, kommunala politiker och tjänstemän, samt en ungdomsdelegation som kommer till Kalmar för ett officiellt vänortsmöte.

16 svenska filmer på CPH:DOX

Pressmeddelande Publicerad: 2019-02-22 12:41 CET - Svenska Filminstitutet

I dag släpps tävlingsprogrammet till CPH:DOX i Köpenhamn, en av världens främsta dokumentärfilmfestivaler. Sju svenska filmer är i tävlan, och totalt visas hela 16 svenska filmer. Fraemling av Mikel Cee Karlsson och Säsong av John Skoog tävlar båda om huvudpriset Dox:Award.

Välkommen till Alex Nowitz disputation på Stockholms konstnärliga högskola!

Pressmeddelande Publicerad: 2019-02-22 10:59 CET - Stockholms konstnärliga högskola

Alex Nowitz, doktorand på Stockholms konstnärliga högskola, disputerar i ämnet Performativa och mediala praktiker med inriktning koreografi, film och media, opera och scenkonst den 27 februari.

Genomgripande samhällsförändring behövs för att nå klimatmål

Nyhet Publicerad: 2019-02-22 09:09 CET - Naturvårdsverket

Naturvårdsverkets fördjupade utvärdering av miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan visar att det fortfarande kan vara möjligt att nå målet. Men för att lyckas behövs krafttag av historiska mått, och en genomgripande samhällsförändring.

Timrå växer - redovisar näst bästa siffran för 2000-talet

Pressmeddelande Publicerad: 2019-02-21 14:04 CET - Timrå kommun

Statistiska Centralbyrån, SCB, redovisar idag befolkningssiffror för 2018 och Timrå växer. Under 2018 blev vi 30 fler, vilket är den näst bästa befolkningssiffran för 2000-talet. Timrås befolkningsökning fortsätter därmed i rätt riktning.

Migrationsverket avvecklar boendeplatser

Pressmeddelande Publicerad: 2019-02-21 13:33 CET - Migrationsverket

Antalet personer som behöver Migrationsverkets hjälp att få boende ordnat har det senaste året minskat kraftigt och fortsätter att minska i snabb takt. Migrationsverket fortsätter därför att avveckla boendeplatser i alla regioner. I region Mitt avvecklas boenden i hela regionen, i första hand i anslutning till mottagningsenheterna i Karlstad och Lindesberg. Den totala minskningen i landet är 5 500 platser, varav 1 500 platser i region Mitt.

Migrationsverket avvecklar samtliga boendeplatser i Värmland

Pressmeddelande Publicerad: 2019-02-21 13:32 CET - Migrationsverket

Antalet personer som behöver Migrationsverkets hjälp att få boende ordnat har det senaste året minskat kraftigt och fortsätter att minska i snabb takt. Migrationsverket fortsätter därför att avveckla boendeplatser i alla regioner. I region Mitt avvecklas boenden i hela regionen, i första hand i anslutning till mottagningsenheterna i Karlstad och Lindesberg. Den totala minskningen i landet är 5 500 platser.

Blomlådor som farthinder

Pressmeddelande Publicerad: 2019-02-21 09:32 CET - Kalmar kommun

Under hösten 2018 kom ett medborgarförslag om farthinder. Nu har förslaget lett till att boende som upplever att bilister kör för fort på gatan utanför från och med våren 2019 kan ansöka om att placera ut blomlådor på sin gata.

Talmannen besöker Umeå

Pressmeddelande Publicerad: 2019-02-21 09:19 CET - Länsstyrelsen Västerbotten

Talman Andreas Norlén besöker Umeå den 10 och 11 mars. Besöket sker mot bakgrund av att riksdagen under 2019 uppmärksammar 100 år av demokrati i Sverige.

RBU välkomnar ändringar i LSS

Pressmeddelande Publicerad: 2019-02-21 09:16 CET - RBU

I sommar kan LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, ändras så att andningshjälp och mat via en knapp på magen ska få räknas som grundläggande behov.

Pressinbjudan: Så blir Kalmars placering i riket när det gäller kontinuitet i hemtjänsten

Pressmeddelande Publicerad: 2019-02-20 16:13 CET - Kalmar kommun

2014 låg Kalmar på 164:e plats i landet när det gäller personalkontinuiteten. Personalkontinuiteten mäter det antal olika personal som en omsorgstagare möter under en 14-dagarsperiod.

Åldrande befolkning pressar de offentliga finanserna

Pressmeddelande Publicerad: 2019-02-20 08:15 CET - Konjunkturinstitutet

Sverige har starka offentliga finanser och ett finanspolitiskt ramverk som ger goda förutsättningar för en långsiktigt hållbar ekonomisk politik.

Gasellfrukost i Kalmar

Pressmeddelande Publicerad: 2019-02-20 08:12 CET - Kalmar kommun

Den 11 april klockan 07:30 genomförs Di Gasells Nätverksfrukost i Kalmar. Platsen är Kalmarsalen. – Det är en möjlighet för företagare att träffa andra och utveckla sin verksamhet mot nya affärsmöjligheter berättar David Lengström, VD för ALMI Kalmar län.

Möt filmkonsulenterna Ami Ekström och Anders Nylander i Filmhuset 21 februari

Branschmeddelande Publicerad: 2019-02-19 13:00 CET - Svenska Filminstitutet

För en tid sedan tillträdde två nya konsulenter på Svenska Filminstitutet: Ami Ekström för kortfilm och Anders Nylander för lång spelfilm. Nu kommer de till Filmhuset i Stockholm och pratar om sina respektive konsulentroller, med plats för publikfrågor.

Josette Bushell-Mingo vid Stockholms konstnärliga högskola får Expressens teaterpris 2018

Pressmeddelande Publicerad: 2019-02-19 11:23 CET - Stockholms konstnärliga högskola

Vid Expressens kulturgala fick Josette Bushell-Mingo ta emot Expressens teaterpris ”En bit av Georges hatt” 2018. Priset delades ut vid en högtidlig ceremoni på Nalen i Stockholm.

Det finns skäl att se över hur samverkan genom samordningsförbunden kan förbättras

Pressmeddelande Publicerad: 2019-02-19 09:30 CET - Inspektionen för socialförsäkringen

Utvecklingen visar att samverkan kan vara skör och att det kan få stora konsekvenser för arbetet i samordningsförbunden när parterna har olika syn på uppdraget och olika förutsättningar att bidra med medarbetare. Ytterst är det de individer som är i behov av samordnad rehabilitering som riskerar att drabbas. Det visar en granskning som Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) gjort på uppdrag av regeringen. Granskningen är den första av tre om samordningsförbundens organisering och verksamhet.

Ökat fokus på Nord- och Östafrika i årets flyktingkvot

Pressmeddelande Publicerad: 2019-02-19 08:59 CET - Migrationsverket

Nu har Migrationsverket tagit beslut om fördelningen av årets flyktingkvot, eller vidarebosättning som det också kallas. Ett ökat fokus på Nord- och Östafrika, samt ett fortsatt starkt stöd för syriska flyktingar står för merparten av platserna.

Nawfal Naji ny förbundsjurist på RBU

Pressmeddelande Publicerad: 2019-02-18 13:39 CET - RBU

Idag börjar Nawfal Naji sin anställning som förbundsjurist på RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar. Nawfal kommer senast från Nordström Assistans där han framför allt arbetat med fokus på LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Tre finalister till Stora Psykologpriset 2019

Pressmeddelande Publicerad: 2019-02-18 13:00 CET - Sveriges Psykologförbund

Årets finalister till Stora Psykologpriset är: Kjerstin Almqvist, Lars-Göran Öst och Malin Gren Landell.

INSTÄLLT! Clara Henry till Kalmar Stadsbibliotek

Pressmeddelande Publicerad: 2019-02-18 10:20 CET - Kalmar kommun

Tyvärr är författarbesöket idag med Clara Henry inställt pga dimma. Hennes flyg är inställt och därför kan hon tyvärr inte besöka Kalmar idag. Vi ber om ursäkt för detta men vädret kan vi tyvärr inte göra någonting åt. Ett nytt datum med Clara Henry förväntas komma senare i vår.

Sametinget i Örnsköldsvik 19-21 februari 2019

Pressmeddelande Publicerad: 2019-02-17 06:57 CET - Sametinget

Sametingets folkvalda församling håller årets första plenum i Orrestaare/Örnsköldsvik på Arken konferens under vecka 8. Det passar väldigt bra eftersom kommunen från den 1 februari har blivit förvaltningskommun för samiska.

Skidskytte-VM: Presskonferenser med svenska laget

Pressmeddelande Publicerad: 2019-02-15 14:10 CET - Svenska Skidskytteforbundet

Välkomna till Skidskytte-VM i Östersund! Nedan följer ett schema för de svenska presskonferenser som kommer att hållas under VM.

Uppföljaren till populära andaktsboken Under ytan är här

Pressmeddelande Publicerad: 2019-02-15 13:51 CET - Verbum AB

"Jag har alltid tyckt om berättelser." Så inleder Torgny Wirén den efterlängtade uppföljaren till Under ytan, andaktsboken med berättelser som blivit en klassiker för konfirmander, ungdomar och andra vuxna.

Ny prognos visar på minskad osäkerhet kring antalet asylsökande

Pressmeddelande Publicerad: 2019-02-15 13:44 CET - Migrationsverket

Den politiska överenskommelsen om att förlänga den tillfälliga lagen leder till minskad osäkerhet kring antalet asylsökande. Det skriver M Migrationsverket i sin februariprognos. – Utöver det har vi samtidigt en positiv utveckling för handläggningstiderna. Nu är det viktigt, inte minst för de sökande, att vi framöver har resurser att hålla i den utvecklingen, säger Migrationsverkets planeringschef Henrik Holmer.

Ökad ersättning för hemsändningsbidrag

Pressmeddelande Publicerad: 2019-02-15 13:00 CET - Kalmar kommun

Kalmar kommun höjer hemsändningsbidraget från 120 till 200 kronor per leverans för de fem butiker som håller med servicen. Höjningen sker retroaktivt från årsskiftet.  – Höjningen är en viktig satsning för att upprätthålla och trygga varuförsörjningen på landsbygden för en utsatt målgrupp. Hela Kalmar ska leva och möjligheten till hemsändning är i många fall avgörande för att man ska kunna bo kvar, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S).

Världens blickar riktats mot Östersund under Skidskytte-VM: Seminarium om vintersportens framtid

Pressmeddelande Publicerad: 2019-02-15 12:00 CET - Svenska Skidskytteforbundet

Kit McConell, Internationella olympiska kommittén, Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige och Olle Dahlin, Internationella Skidskytteförbundet är några av de som lyfter hållbarhetsfrågorna den 14 mars från seminariet The Future of Winter Sports i Östersund.