Forskningsprojekt får pengar från SGI: Kan sökhundar hitta föroreningar?

Pressmeddelande Publicerad: 2019-05-10 09:39 CEST - Statens geotekniska institut

Fyra projekt har beviljats medel från 2018 års utlysning inom SGI:s forsknings- och teknikutvecklingsprogram Tuffo. Projekten handlar om att använda sökhundar för att hitta markföroreningar, återvinning av blyglasdeponier, efterbehandlingsmetoder för PFAS och nanoteknologi som åtgärdsmetod för förorenat grundvatten.

Sametinget upprörs över beslut om varg i renskötselområdet

Pressmeddelande Publicerad: 2019-05-10 09:16 CEST - Sametinget

Naturvårdsverkets beslut att öka antalet vargar i Sverige och till och med tillåta varg i renskötselområdet i Jämtland upprör företrädare för Sametinget. Beslutet hotar rennäringens existens och i förlängningen den samiska kulturen.

Bowie-tolkningar, opera, dans och rockabilly på Kalmar Stadsfest

Pressmeddelande Publicerad: 2019-05-10 09:01 CEST - Destination Kalmar

​Kalmar Stadsfest fortsätter att fylla på programmet. I Stadsparken kommer det som vanligt att bli ett brett program – med allt från David Bowie-tolkningar av sångerskan Miriam Aida till rockabillymusik med bandet Fatboy. För första gången gästas stadsfesten också av en operaensemble!

Välkommen till utdelning av Miljömålspriset

Nyhet Publicerad: 2019-05-10 09:00 CEST - Naturvårdsverket

Priset delas ut i tre kategorier: Uthållighet och långsiktighet, Mod och tempo samt Årets inspiratör. Vinnarna presenteras under den årliga middagen under Miljömålsdagarna som i år sker den 14 maj i Karlskrona.

Paolo Chiesi blir hedersdoktor vid Karolinska Institutet

Pressmeddelande Publicerad: 2019-05-10 06:40 CEST - Chiesi Pharma

Paolo Chiesi får utmärkelsen för sin mångåriga satsning på livsavgörande behandling av lungorna på för tidigt födda barn. Ceremonin äger rum den 10 maj i Stockholms stadshus.

Kalmar i topp i arbetet med hållbar utveckling

Pressmeddelande Publicerad: 2019-05-09 15:30 CEST - Kalmar kommun

Kalmar är en av tre kommuner i landet som ligger i framkant i arbetet med Agenda 2030. Det visar mätningar som Sveriges kommuner och landsting, SKL, och Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA, har gjort.

Nationalparksprojektet i Vålådalen-Sylarna-Helags avslutas

Pressmeddelande Publicerad: 2019-05-09 15:00 CEST - Naturvårdsverket

Det blir ingen nationalpark i Vålådalen-Sylarna-Helags. De organisationer som ingår i nationalparksprojektet är inte eniga om nationalparkens syfte och mål och det finns därmed inte förutsättningar för att fortsätta arbetet. Naturvårdsverket har därför idag, i dialog med Länsstyrelsen Jämtlands län, beslutat att projektet ska avslutas.

Nya miniminivåer för varg i Sverige

Nyhet Publicerad: 2019-05-09 13:58 CEST - Naturvårdsverket

Naturvårdsverket beslutade idag om nya miniminivåer för varg, det vill säga det lägsta antalet vargar som ska finnas i olika delar av landet. Det ger utrymme för länsstyrelser att besluta om regional förvaltning utifrån lokala förutsättningar. Naturvårdsverket fastställer nivåerna baserat på förslag från länsstyrelserna.

Rapport: Två av tre universitetslärare och forskare är stressade

Pressmeddelande Publicerad: 2019-05-09 10:13 CEST - Sveriges universitetslärare och forskare

Två av tre universitetslärare och forskare är stressade. Det visar rapporten ”Det akademiska skruvstädet – om it-stress och annan press” som släpps av SULF, Sveriges universitetslärare och forskare idag. Det är ohållbart att lärare och forskare ska arbeta gratis för att upprätthålla kvaliteten.

Bokbussträff i Kalmar

Pressmeddelande Publicerad: 2019-05-09 10:00 CEST - Kalmar kommun

Den 10 maj kommer bokbussar från tio stycken olika kommuner att samlas på stortorget i Kalmar. Under dagen kommer det föras diskussioner om utveckling och framtid.

Utsläppen av växthusgaser minskar inte

Pressmeddelande Publicerad: 2019-05-09 09:34 CEST - Naturvårdsverket

Klimatpåverkande utsläpp ökade med en procent under 2018 visar preliminära siffror. Det behövs flera åtgärder och styrmedel för att trenden ska vika neråt.

Energikontor Sydosts arbete intressant i Europa

Pressmeddelande Publicerad: 2019-05-09 09:24 CEST - Energikontor Sydost

Energikontor Sydost angriper problemet med utsläpp från transportsektorn från flera håll. Samlastning av varor som ska till kommuners olika verksamheter samt hållbar mobilitet i Kronoberg är några av de områden vi fokuserar på när det gäller transporter. Arbetet har väckt intresse i Europa och på fredag arrangeras ett webbinarium av FEDARENE, EU:s motsvarighet till Energikontoren Sverige, där medarbetare från Energikontor Sydost deltar som föreläsare.

Nytt manusstöd för ungdomsfilm

Branschmeddelande Publicerad: 2019-05-08 16:11 CEST - Svenska Filminstitutet

Idag lanserar Svenska Filminstitutet ett nytt utvecklingsstöd för manus till publika ungdomsfilmer. Stödet kan sökas av professionellt verksamma manusförfattare.

SAMI fortsätter slå utbetalningsrekord

Pressmeddelande Publicerad: 2019-05-08 14:13 CEST - Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation

Under måndagskvällen antog SAMI:s föreningsstämma årsredovisningen för 2018 som återigen visar rekordresultat för upphovsrättsorganisationen. Den totala utbetalningen till artister och musiker uppgick förra året till 201 miljoner kronor, vilket är en ökning med nära 52 procent från föregående år. Därutöver har 180 miljoner kronor avsatts för framtida utbetalningar.

Välkommen till vårens avgångsföreställning med Kandidatprogrammet i dans 8-12 maj på DOCH

Pressmeddelande Publicerad: 2019-05-08 11:49 CEST - Stockholms konstnärliga högskola

The occasional tendency of seven to coalesce // KNOT KNOT

De är bäst på friluftsliv

Pressmeddelande Publicerad: 2019-05-08 11:15 CEST - Naturvårdsverket

De bästa kommunerna på friluftsliv i Sverige är Jönköping, Kalix, Leksand, Ludvika, Olofström, Piteå, Sundsvall och Örebro. Det visar en undersökning av kommunernas arbete för friluftsliv. Den 16 maj utses en av dem till Sveriges friluftskommun 2019.

Välkommen till Scenex19 – scenkonststudenternas examensproduktioner

Pressmeddelande Publicerad: 2019-05-08 10:09 CEST - Stockholms konstnärliga högskola

Avgångsstudenterna vid Institutionen för scenkonst på Stockholms konstnärliga högskola är i full gång med att presentera sina examensföreställningar, Scenex19.

Inbjudan: Ömsa // Ögonblick och Jaktscener från Nedre Bayern

Pressmeddelande Publicerad: 2019-05-07 16:00 CEST - Stockholms konstnärliga högskola

Varmt välkommen till vårens examensföreställningar från institutionen för skådespeleri på Stockholms konstnärliga högskola (SKH)!

Pressinbjudan: Susanne Jessen föreläser för familjehem, jourhem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner

Pressmeddelande Publicerad: 2019-05-07 15:00 CEST - Kalmar kommun

Lågaffektivt bemötande är en metod som handlar om hanteringen av problemskapande beteenden. ”Varför uppstår det svåra situationer, konflikter, missuppfattningar och aggressionsutbrott – och hur kan jag själv agera för att minska riskerna” är några av de frågetecken som Susanne Jessen reder ut under kvällen.

Klimatutsläpp för anläggningar inom EU:s utsläppshandel 2018

Nyhet Publicerad: 2019-05-07 13:03 CEST - Naturvårdsverket

Utsläppen 2018 från anläggningarna (ej flyg) inom utsläppshandeln i Sverige var knappt 19,9 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Det innebär att utsläppen i princip legat på samma nivå sedan 2013.

Pressinbjudan: Omsorgens dag för att visa uppskattning

Pressmeddelande Publicerad: 2019-05-07 13:00 CEST - Kalmar kommun

Under fyra tillfällen samlas personalen från omsorgen på Kalmar teater för att delta i Omsorgens dag, en inspirationsträff som riktar sig till alla anställda inom omsorgsförvaltningen.

Havsvikar återställs till bättre miljöer för djur och natur

Pressmeddelande Publicerad: 2019-05-06 15:47 CEST - Länsstyrelsen Västerbotten

Sista året för projektet Kvarken Flada startade med en restaurering i Robertsfors kommun. Nu väntar en sommar med fler restaureringar och uppföljningar.

Inte försent att minska arters utrotning – men krafttag behövs omgående

Pressmeddelande Publicerad: 2019-05-06 14:00 CEST - Naturvårdsverket

Idag presenterar FN:s forskarpanel för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, IPBES, en ny omfattande rapport över tillståndet för biologisk mångfald i världen. Rapporten visar en olycksbådande framtidsbild där människan undergräver grunden för världsekonomin, sin livsmedelsförsörjning, hälsa och livskvalitet. Men författarna till rapporten understryker att det ännu inte är försent att agera.

SAMI tecknar utväxlingsavtal med Georgien

Pressmeddelande Publicerad: 2019-05-06 11:52 CEST - Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation

SAMI (Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation) har träffat ett avtal om utväxling av upphovsrättslig ersättning med det georgiska systersällskapet GCA – Georgian Copyright Association.

Kunskapsutbyte i Slovenien

Nyhet Publicerad: 2019-05-06 11:42 CEST - Energikontor Sydost

Goda exempel och kunskapsutbyte är ledorden i några av de satsningar som Energikontoret jobbar med just nu. Vi ombads skicka två stycken Stefan till Slovenien för att presentera hur vi jobbar i Kalmar och Kronobergs län. På mötet vid University Medical Centre i Maribor, Slovenien deltog Stefan Westblom, Regionservice, Kalmar tillsammans med Stefan Olsson, Energikontor sydost. 

"Cirkulära ekonomin sniglar och snirklar"

Nyhet Publicerad: 2019-05-06 08:37 CEST - Avfall Sverige AB

Miljöpartiet måste ta en tydligare roll för att stödja framväxten av en cirkulär ekonomi i Sverige. Det parlamentariska läget efter januariöverenskommelsen innebär stora utmaningar för en konkret och långsiktig politik för detta. Det skriver de fyra vd:arna för Svenskt vatten, Energigas Sverige, Energiföretagen Sverige och Avfall Sverige i en debattartikel i Altinget.

Nytt stöd ersätter Producentstödet

Branschmeddelande Publicerad: 2019-05-03 14:49 CEST - Svenska Filminstitutet

Producentstödet ersätts med Stöd till utveckling av filmprojekt baserat på kvalitetsresultat. Det är det sista stödet i den nya stödordningen för utveckling och produktion som lanserades januari 2018.

Inga kontraorder om assistansersättningen

Pressmeddelande Publicerad: 2019-05-03 14:12 CEST - RBU

Regeringen har tagit beslut om ett nytt regleringsbrev för Försäkringskassan. Direktiv till myndigheten om att bromsa nedmonteringen av den personliga assistansen saknas, menar RBU.

Pressinbjudan Pojkmannen – en föreställning som berör

Pressmeddelande Publicerad: 2019-05-03 13:17 CEST - Timrå kommun

Varmt välkommen till Pojkamannen den 5 maj klockan 13.00 på aktivitetshuset Pangea i Timrå.

Pressinbjudan: Nu startar arbetet med Kalmar kommuns nya översiktsplan

Pressmeddelande Publicerad: 2019-05-03 13:11 CEST - Kalmar kommun

Kommande år kommer ett stort fokus att ligga på att ta fram en ny översiktsplan för Kalmar kommun. Måndag 6 maj hålls en kick-off för det arbetet. I samband med detta bjuder vi in till presskonferens.