Energikontor Sydosts arbete intressant i Europa

Pressmeddelande Publicerad: 2019-05-09 09:24 CEST - Energikontor Sydost

Energikontor Sydost angriper problemet med utsläpp från transportsektorn från flera håll. Samlastning av varor som ska till kommuners olika verksamheter samt hållbar mobilitet i Kronoberg är några av de områden vi fokuserar på när det gäller transporter. Arbetet har väckt intresse i Europa och på fredag arrangeras ett webbinarium av FEDARENE, EU:s motsvarighet till Energikontoren Sverige, där medarbetare från Energikontor Sydost deltar som föreläsare.

Nytt manusstöd för ungdomsfilm

Branschmeddelande Publicerad: 2019-05-08 16:11 CEST - Svenska Filminstitutet

Idag lanserar Svenska Filminstitutet ett nytt utvecklingsstöd för manus till publika ungdomsfilmer. Stödet kan sökas av professionellt verksamma manusförfattare.

SAMI fortsätter slå utbetalningsrekord

Pressmeddelande Publicerad: 2019-05-08 14:13 CEST - Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation

Under måndagskvällen antog SAMI:s föreningsstämma årsredovisningen för 2018 som återigen visar rekordresultat för upphovsrättsorganisationen. Den totala utbetalningen till artister och musiker uppgick förra året till 201 miljoner kronor, vilket är en ökning med nära 52 procent från föregående år. Därutöver har 180 miljoner kronor avsatts för framtida utbetalningar.

Välkommen till vårens avgångsföreställning med Kandidatprogrammet i dans 8-12 maj på DOCH

Pressmeddelande Publicerad: 2019-05-08 11:49 CEST - Stockholms konstnärliga högskola

The occasional tendency of seven to coalesce // KNOT KNOT

De är bäst på friluftsliv

Pressmeddelande Publicerad: 2019-05-08 11:15 CEST - Naturvårdsverket

De bästa kommunerna på friluftsliv i Sverige är Jönköping, Kalix, Leksand, Ludvika, Olofström, Piteå, Sundsvall och Örebro. Det visar en undersökning av kommunernas arbete för friluftsliv. Den 16 maj utses en av dem till Sveriges friluftskommun 2019.

Välkommen till Scenex19 – scenkonststudenternas examensproduktioner

Pressmeddelande Publicerad: 2019-05-08 10:09 CEST - Stockholms konstnärliga högskola

Avgångsstudenterna vid Institutionen för scenkonst på Stockholms konstnärliga högskola är i full gång med att presentera sina examensföreställningar, Scenex19.

Inbjudan: Ömsa // Ögonblick och Jaktscener från Nedre Bayern

Pressmeddelande Publicerad: 2019-05-07 16:00 CEST - Stockholms konstnärliga högskola

Varmt välkommen till vårens examensföreställningar från institutionen för skådespeleri på Stockholms konstnärliga högskola (SKH)!

Pressinbjudan: Susanne Jessen föreläser för familjehem, jourhem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner

Pressmeddelande Publicerad: 2019-05-07 15:00 CEST - Kalmar kommun

Lågaffektivt bemötande är en metod som handlar om hanteringen av problemskapande beteenden. ”Varför uppstår det svåra situationer, konflikter, missuppfattningar och aggressionsutbrott – och hur kan jag själv agera för att minska riskerna” är några av de frågetecken som Susanne Jessen reder ut under kvällen.

Klimatutsläpp för anläggningar inom EU:s utsläppshandel 2018

Nyhet Publicerad: 2019-05-07 13:03 CEST - Naturvårdsverket

Utsläppen 2018 från anläggningarna (ej flyg) inom utsläppshandeln i Sverige var knappt 19,9 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Det innebär att utsläppen i princip legat på samma nivå sedan 2013.

Pressinbjudan: Omsorgens dag för att visa uppskattning

Pressmeddelande Publicerad: 2019-05-07 13:00 CEST - Kalmar kommun

Under fyra tillfällen samlas personalen från omsorgen på Kalmar teater för att delta i Omsorgens dag, en inspirationsträff som riktar sig till alla anställda inom omsorgsförvaltningen.

Havsvikar återställs till bättre miljöer för djur och natur

Pressmeddelande Publicerad: 2019-05-06 15:47 CEST - Länsstyrelsen Västerbotten

Sista året för projektet Kvarken Flada startade med en restaurering i Robertsfors kommun. Nu väntar en sommar med fler restaureringar och uppföljningar.

Inte försent att minska arters utrotning – men krafttag behövs omgående

Pressmeddelande Publicerad: 2019-05-06 14:00 CEST - Naturvårdsverket

Idag presenterar FN:s forskarpanel för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, IPBES, en ny omfattande rapport över tillståndet för biologisk mångfald i världen. Rapporten visar en olycksbådande framtidsbild där människan undergräver grunden för världsekonomin, sin livsmedelsförsörjning, hälsa och livskvalitet. Men författarna till rapporten understryker att det ännu inte är försent att agera.

SAMI tecknar utväxlingsavtal med Georgien

Pressmeddelande Publicerad: 2019-05-06 11:52 CEST - Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation

SAMI (Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation) har träffat ett avtal om utväxling av upphovsrättslig ersättning med det georgiska systersällskapet GCA – Georgian Copyright Association.

Kunskapsutbyte i Slovenien

Nyhet Publicerad: 2019-05-06 11:42 CEST - Energikontor Sydost

Goda exempel och kunskapsutbyte är ledorden i några av de satsningar som Energikontoret jobbar med just nu. Vi ombads skicka två stycken Stefan till Slovenien för att presentera hur vi jobbar i Kalmar och Kronobergs län. På mötet vid University Medical Centre i Maribor, Slovenien deltog Stefan Westblom, Regionservice, Kalmar tillsammans med Stefan Olsson, Energikontor sydost. 

"Cirkulära ekonomin sniglar och snirklar"

Nyhet Publicerad: 2019-05-06 08:37 CEST - Avfall Sverige AB

Miljöpartiet måste ta en tydligare roll för att stödja framväxten av en cirkulär ekonomi i Sverige. Det parlamentariska läget efter januariöverenskommelsen innebär stora utmaningar för en konkret och långsiktig politik för detta. Det skriver de fyra vd:arna för Svenskt vatten, Energigas Sverige, Energiföretagen Sverige och Avfall Sverige i en debattartikel i Altinget.

Nytt stöd ersätter Producentstödet

Branschmeddelande Publicerad: 2019-05-03 14:49 CEST - Svenska Filminstitutet

Producentstödet ersätts med Stöd till utveckling av filmprojekt baserat på kvalitetsresultat. Det är det sista stödet i den nya stödordningen för utveckling och produktion som lanserades januari 2018.

Inga kontraorder om assistansersättningen

Pressmeddelande Publicerad: 2019-05-03 14:12 CEST - RBU

Regeringen har tagit beslut om ett nytt regleringsbrev för Försäkringskassan. Direktiv till myndigheten om att bromsa nedmonteringen av den personliga assistansen saknas, menar RBU.

Pressinbjudan Pojkmannen – en föreställning som berör

Pressmeddelande Publicerad: 2019-05-03 13:17 CEST - Timrå kommun

Varmt välkommen till Pojkamannen den 5 maj klockan 13.00 på aktivitetshuset Pangea i Timrå.

Pressinbjudan: Nu startar arbetet med Kalmar kommuns nya översiktsplan

Pressmeddelande Publicerad: 2019-05-03 13:11 CEST - Kalmar kommun

Kommande år kommer ett stort fokus att ligga på att ta fram en ny översiktsplan för Kalmar kommun. Måndag 6 maj hålls en kick-off för det arbetet. I samband med detta bjuder vi in till presskonferens.

Svenska dokumentären Scheme Birds dubbelt prisbelönt i Tribeca

Pressmeddelande Publicerad: 2019-05-03 12:12 CEST - Svenska Filminstitutet

Den svenska dokumentären Scheme Birds, i regi av Ellen Fiske och Ellinor Hallin, blev dubbelt prisbelönt på filmfestivalen i Tribeca i New York igår. Den vann Best Documentary Feature och belönades också med Albert Maysles New Documentary Director Award.

Elever och pedagoger håller Kalmar rent

Pressmeddelande Publicerad: 2019-05-03 09:00 CEST - Kalmar kommun

Vi håller Kalmar rent, även känt som skräpplockardagarna, är nu i full gång. I år är det ett fyrtiotal skolor och förskolor i Kalmar kommun som har anmält sitt intresse och under våren kommer cirka 5 600 elever och lärare att plocka skräp runt om i kommunen.

Tillskott till domstolarna minskar Migrationsverkets kostnader, enligt ny prognos

Pressmeddelande Publicerad: 2019-05-02 11:56 CEST - Migrationsverket

Det höjda anslaget till Domstolsverket gör att Migrationsverkets kostnader för asylmottagning beräknas minska med en miljard kronor fram till 2022. Det skriver Migrationsverket i sin majprognos.

Nationell aktion mot Systembolaget

Pressmeddelande Publicerad: 2019-05-02 11:24 CEST - Afrikagrupperna

Fredagen den 3 maj kommer personer engagerade i kampanjen Rättvis Vinhandel att besöka Systembolaget på orter över hela Sverige (bland annat i Arvika, Göteborg, Stockholm och Örebro). Syftet är att sätta press på Systembolaget att ta ansvar för de människor som jobbar med att producera det vin som importeras till Sverige.

Var femte militär vågar inte klaga på lönen

Pressmeddelande Publicerad: 2019-05-02 10:23 CEST - Officersförbundet

Det finns ett utbrett missnöje med löneläget bland Officersförbundets medlemmar, och många har gett upp försöken att påverka lönen. Nästan var femte medlem uppger att de inte vågar klaga på sin lön.

Kalmar laddar för sommaren 2019!

Pressmeddelande Publicerad: 2019-05-02 09:03 CEST - Destination Kalmar

Det kommer att finnas många skäl att besöka Kalmar sommaren 2019. Här har vi listat några av dem.

Nu startar Gula Bandet-månaden

Pressmeddelande Publicerad: 2019-05-01 08:30 CEST - Sveriges Veteranförbund (SVF)

Nu startar årets Gula Bandet-månad, som pågår under hela maj och avslutas med Veterandagen 29 maj och utnämnandet av Årets Veteran 2019. Det är nu tredje året som Gula Bandet får en egen månad som uppmärksammar Sveriges civila och militära utlandsveteraner och deras anhöriga.

Stort intresse för Mer digital-utbildning

Pressmeddelande Publicerad: 2019-04-30 14:34 CEST - Kalmar kommun

Under förra veckan fick samtliga invånare i Kalmar kommun som är 65 år eller äldre en inbjudan till utbildningen Mer digital. Anmälningarna har inte låtit vänta på sig, drygt 600 av de 750 platserna är fyllda.

Referensvärdet för antalet vargar i Sverige är 300 individer

Pressmeddelande Publicerad: 2019-04-30 13:30 CEST - Naturvårdsverket

Naturvårdsverket rapporterar till EU att det minsta antalet vargar i Sverige för att populationen ska ha gynnsam bevarandestatus är 300.

Hon blir ny VD för KIFAB

Pressmeddelande Publicerad: 2019-04-30 12:00 CEST - Kalmar kommun

Nu är det klart att Linda Elmgren blir ny VD på KIFAB – Vi får med denna rekrytering en ny VD med kompetens inom fastighetsförvaltning och ledarskap som kommer att axla rollen och fortsatt utveckla framtidens KIFAB inom Kalmar kommun, säger koncernchef Ola Johansson.

Världsutställningen Van Gogh Alive – The Experience öppnar på Kalmar Slott idag

Pressmeddelande Publicerad: 2019-04-30 11:10 CEST - Destination Kalmar

Vincent van Goghs verk har visats och uppskattats runt om i världen i över 100 år – men aldrig så här. För första gången i Skandinavien ges nu en unik möjlighet att uppleva hans konstnärskap på ett helt nytt sätt.