Invigning av vår nya återvinningscentral i Kristdala

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-24 11:30 CEST - KSRR, Kalmarsundsregionens Renhållare

Efter en tids byggande i Kristdala är det nu dags att ta KSRR:s tredje återvinningscentral med självservice i bruk.

Nu startar arbetet för att bilda en nationalpark i Bästeträsk på Gotland

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-24 10:00 CEST - Naturvårdsverket

Sveriges nästa nationalpark kan bli Bästeträsk på norra Gotland. Efter en gemensam förstudie ser Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i Gotlands län och Region Gotland att förutsättningarna för att bilda en nationalpark i området är goda och därför startar nu förberedelserna. Samverkan och delaktighet kommer att vara viktiga delar i arbetet.

Tunga europeiska filmpriser till Peter Fornstam och Bio Capitol

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-20 15:24 CEST - Svenska Filminstitutet

Två prestigefyllda europeiska filmutmärkelser har delats ut till svenska biografprofiler. Svenska Bios vd Peter Fornstam har mottagit UNIC Achievement Award, och stockholmsbiografen Bio Capitol har blivit utsedd till Classic Cinema of the Year. Priset mottogs av Jakob Abrahamsson, vd för Bio Capitol. Båda utmärkelserna delades ut under veckan i Barcelona, under den pågående CineEurope-mässan.

Avslutning Summer Beach Sport Camp idag!

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-20 08:45 CEST - Kalmar kommun

Idag kl 14-14.30 avslutas Summer Beach Sport Camp i Långviken. 200 barn har under tre dagar testat många olika aktiviteter inom sport och kultur som tex segling, dans, vollyboll, basket, draktillverkning mm.

Stockholm stads Agenda 2030-råd är komplett

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-19 17:58 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Nu har Kommunstyrelsen utsett de sakkunniga ledamöter som ska ingå i Stockholm stads råd för Agenda 2030. Rådets uppgift är att stödja, bevaka och ge råd i stadens arbete med FNs 17 globala hållbarhetsmål. Rådet består av 17 ledamöter varav 9 förtroendevalda politiker och 8 sakkunniga från näringsliv, civilsamhälle och akademi. Tillsammans ska de representera en bred kunskap och erfarenhet inom olika områden relaterade till Agenda 2030.

Förbättringssatsning och färre delade turer i omsorgen

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-19 15:34 CEST - Kalmar kommun

Under dagens sammanträde i omsorgsnämnden presenteras en ny satsning för ökad kvalitet i omsorgen. Som en del i arbetet mot "topp 30" ska nu verksamheter, enheter och arbetsgrupper årligen kunna ansöka om upp till 300 000 kronor, till lokala förbättringsarbeten.

Mot ett grönare Kronoberg med aktualiserad utvecklingsstrategi och hållbarhetsprogram

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-19 14:22 CEST - Region Kronoberg

Den 16 juni 2019 ​antog regionfullmäktige den aktualiserade regionala utvecklingsstrategin – Gröna Kronoberg 2025 och ett nytt hållbarhetsprogram.

Kalmar Slotts dolda skatter visas i ny permanent utställning

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-19 12:31 CEST - Destination Kalmar

I bottenvåningen av det medeltida Kuretornet, som tidigare var porten in till slottets inre borggård, invigs idag en ny permanent utställning om slottets dolda skatter.

Pressinbjudan: Dags för Kalmar kommun att fixa 1000 nya praoplatser inför hösten - så gör vi det!

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-19 09:30 CEST - Kalmar kommun

Under våren har 600 elever i Kalmar varit ute på prao, sedan lagen om obligatorisk prao under 8:an och 9:an, kom förra året. Att testa på arbetslivet har varit en nervös, men rolig upplevelse för eleverna. Några har till och med lyckats få sommarjobb på sina praoplatser. Även arbetsgivarna har varit positiva.

Svagare investeringar när högkonjunkturen mattas av

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-19 09:15 CEST - Konjunkturinstitutet

Dämpade framtidsutsikter i tillverkningsindustrin kyler av tillväxten i industrins investeringar. Dessutom har hushållens syn på framför allt svensk ekonomi blivit alltmer pessimistisk, även om arbetsmarknaden är stark. Mindre positiva hushåll väntas ge effekt på konsumtionen i år. Trots dessa tecken på avmattning består högkonjunkturen i år och nästa år.

Weaker investment as economy cools

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-19 09:15 CEST - Konjunkturinstitutet

A weaker outlook is putting a damper on manufacturing investment, and consumers are increasingly negative about the economy despite a strong labour market. This consumer pessimism is expected to impact on consumption this year. Despite these signs of a slowdown, the output gap will remain positive this year and next.

Företagens syn på ekonomin dämpades på bred front

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-19 09:00 CEST - Konjunkturinstitutet

Barometerindikatorn föll ytterligare något i juni, till 98,1 från 99,4 i maj. Nivån, som är den lägsta som uppmätts sedan september 2013, pekar på ett aningen svagare stämningsläge än normalt i ekonomin. Samtliga företagssektorer bidrog till nedgången medan hushållens förtroende för ekonomin återhämtade sig något.

Business confidence down across the board

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-19 09:00 CEST - Konjunkturinstitutet

The Economic Tendency Indicator fell slightly further in June from 99.4 to 98.1, which is the lowest level since September 2013 and suggests slightly weaker sentiment than normal in the economy. All industries contributed to the fall, while consumer confidence was slightly less negative than in May.

Ny kartläggning synliggör utmaningarna med plast

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-19 07:00 CEST - Naturvårdsverket

Plastanvändningen i Sverige ökade med 300 000 ton per år från 2012 till 2017. Det visar en ny rapport som tagits fram på uppdrag av Naturvårdsverket. Plasten som används kommer huvudsakligen från fossil råvara. Största delen går till energiåtervinning eller bränsle, och endast en liten del materialåtervinns.

Naturvårdsverket får ytterligare drygt en miljard

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-18 17:36 CEST - Naturvårdsverket

Budgetbeslutet i riksdagen den 18 juni innebär ytterligare drygt en miljard kronor till Naturvårdsverket. Pengarna satsas bland annat på skötsel av natur runt om i hela landet och till Klimatklivet som öppnar på nytt för nya ansökningar i augusti.

Preems utbyggnad kan stoppas!

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-18 16:34 CEST - Jordens vänner

Preem har för tillfället hindrats från att bli Sveriges största klimatförstörare i och med att Mark och miljööverdomstolen igår sa ja till att pröva beslutet om utbyggnaden av Preemraff Lysekil. Vi i Nätverket Stoppa Preemraff välkomnar det.

Tillfälliga lagen förlängs efter beslut i riksdagen

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-18 16:33 CEST - Migrationsverket

Den 20 juli träder en förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige kraft. Det står klart efter riksdagens omröstning den 18 juni.

Information om regler och anmälan till Guldbaggen

Branschmeddelande Publicerad: 2019-06-18 13:59 CEST - Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet informerar om anmälningsförfarande, deadlines och villkor för anmälan av svensk lång spel- och dokumentärfilm samt kategorin Bästa utländska film till Guldbaggen 2020.

De får Region Kronobergs kulturstipendier 2019

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-18 13:01 CEST - Region Kronoberg

Region Kronoberg delar årligen ut kulturstipendier för att uppmärksamma framstående kulturarbetare i länet. 2019 års kulturstipendier tilldelas Tina K Persson, Linus Ljunggren, Ambush, Andreas Ahlm och Veronica Perez.

Migrationsverket fyller 50 år!

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-18 10:05 CEST - Migrationsverket

Hej redaktionen! Snart fyller Migrationsverket 50 år. Allt startade när regering och riksdag beslutade att slå ihop flera dåvarande instanser och funktioner till en ny central utlänningsmyndighet - Invandrarverket. Det skedde den 1 juli 1969.

Nytt artistsläpp för Kalmar Stadsfest 2019

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-18 09:01 CEST - Destination Kalmar

Nu är de sista huvudartisterna klara för Kalmar Stadsfest 2019. De sista akterna som ansluter är Thomas Stenström, Baskery, Ragnarök och Norah, Yarah och Rosa.

Pressinbjudan: Informationsmöte om statusen i Dragsviken

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-18 08:57 CEST - Kalmar kommun

– Vi vill informera om statusen i Dragsviken utifrån de provtagningar av miljögifter i sediment som genomförts, säger Anna Thore (s), ordförande för Vatten och miljönämnden på Kalmar kommun. Den 19 juni kl 18.00 bjuder Kalmar kommun in allmänheten till ett informationsmöte för att diskutera Dragvikens vattenstatus.

Länets björnar inventeras till hösten

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-18 08:29 CEST - Länsstyrelsen Västerbotten

Under perioden 21 augusti till 31 oktober 2019 genomförs Västerbottens fjärde björnspillningsinventering.

Pressinbjudan: Kalmar Slotts dolda skatter i ny utställning

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-18 08:09 CEST - Destination Kalmar

Destination Kalmar och Statens fastighetsverk bjuder in till pressmottagning onsdagen den 19 juni kl. 11.00. Vi kommer att visa och berätta om Kalmar Slotts dolda skatter och om slottets nya basutställning.

Tandvårdsbussen besöker äldreboende

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-17 12:37 CEST - Region Kronoberg

Nu kommer tandvården till de äldre. Den 19 juni besöker Folktandvårdens tandvårdsbuss för andra gången ett äldreboende i Lidhult. Detta är ett pilotprojekt och en satsning inom ramen för Äldrehälsa Kronoberg som är en innovationssatsning för att utveckla hälsa, vård och omsorg för äldre. Ett av Äldrehälsa Kronobergs fyra fokusområden är nära vård som innebär skapa lösningar för att kunna erbjuda vård i eller nära vårdtagarens hem, därför testas nu tandvårdsbussen.

Snabbare vård för strokepatienter i Kronoberg

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-17 11:20 CEST - Region Kronoberg

Region Kronoberg har minskat tiden från det att en patient med stroke kommer in till sjukhuset, till att hen får propplösande läkemedel från 60 till cirka 30 minuter, tack vare nya rutiner och ett lyckat samarbete mellan flera kliniker.

Antalet lodjur i Sverige oförändrat men populationen i norr minskar

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-17 11:00 CEST - Naturvårdsverket

Resultaten från årets inventering visar att det finns ungefär 1200 lodjur i Sverige. Populationen ligger fortfarande med marginal över referensvärdet för gynnsam bevarandestatus som är minst 870 individer. Naturvårdsverket kommer inom kort att fatta beslut i fråga om delegering av licensjakt på lodjur.

Pressinbjudan: Öppet hus på Bas Kalmar

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-17 07:00 CEST - Kalmar kommun

Kalmar kommun är ensamma i Sverige om att erbjuda en verksamhet som Bas Kalmar.

Förnybar vätgas i Kronoberg

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-14 12:44 CEST - Energikontor Sydost

Energikontor Sydost har beviljats nästan 800 000 kr för en förstudie om produktion, distribution och användning av förnybar vätgas i Kronobergs län. Finansiärer av projektet är EU:s regionala utvecklingsfond via Strukturfondsdpartnerskapet Småland och öarna, samt Region Kronoberg, Växjö Energi, Växjö kommun och Volvo CE.

Nu börjar saneringen av Fredriksskans

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-14 10:00 CEST - Kalmar kommun

Efter omfattande provtagningar och kartläggning är det nu dags att påbörja arbetet med sanering av Fredriksskans.