Cannes 2019: Anmälan till Producers on the Move och Young Nordic Producers Club

Branschmeddelande Publicerad: 2019-03-05 17:06 CET - Svenska Filminstitutet

Inför filmfestivalen i Cannes i maj är det dags för alla intresserade producenter att anmäla sig till Producers on the Move (senast 12 mars) och Young Nordic Producers Club (senast 29 mars).

Möt filmkonsulenterna Ami Ekström och Anders Nylander i Filmhuset 21 februari

Branschmeddelande Publicerad: 2019-02-19 13:00 CET - Svenska Filminstitutet

För en tid sedan tillträdde två nya konsulenter på Svenska Filminstitutet: Ami Ekström för kortfilm och Anders Nylander för lång spelfilm. Nu kommer de till Filmhuset i Stockholm och pratar om sina respektive konsulentroller, med plats för publikfrågor.

Två nya utredningar om bevarande och digitalisering

Branschmeddelande Publicerad: 2019-02-13 11:50 CET - Svenska Filminstitutet

Under 2018 genomförde Filminstitutet två utredningar på uppdrag av Kulturdepartementet. Den första utredningen föreslår hur ett samlat ansvar för bevarande av analog film kan utformas. Den andra, gjord tillsammans med Kungliga biblioteket, lämnar förslag på hur ökad samverkan kan effektivisera digitalisering av audiovisuellt material. Bägge utredningarna har lämnats till Regeringskansliet.

Filminstitutet informerar: digital handläggning av stöd, intake och handläggningstider under jul och nyår

Branschmeddelande Publicerad: 2018-11-28 09:17 CET - Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet övergår nu successivt till digital hantering av all stödhandläggning. Läs mer om detta nedan, där vi också informerar om intake under december och våra handläggningstider under jul- och nyårshelgerna.

Ami Ekström utsedd till ny kortfilmskonsulent på Filminstitutet

Branschmeddelande Publicerad: 2018-10-15 13:00 CEST - Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet har utsett Ami Ekström till ny konsulent för kortfilm. Hon efterträder Erika Wasserman och tillträder 7 januari 2019.

Shooting Stars 2019 – välkomna med förslag på svenska kandidater

Branschmeddelande Publicerad: 2018-09-27 19:00 CEST - Svenska Filminstitutet

Tio europeiska skådespelartalanger blir varje år uttagna till att vara Shooting Stars på Berlins filmfestival. Skådespelarna presenteras i olika sammanhang på festivalen för att lyfta fram europeiskt skådespeleri och för att de ska ges möjlighet att knyta nya internationella kontakter. Agenter, rollsättare och andra från den svenska filmbranschen är nu välkomna att skicka in förslag på kandidater till Filminstitutets utlandsenhet.

Kristina Börjeson lämnar Filminstitutet

Branschmeddelande Publicerad: 2018-08-27 17:00 CEST - Svenska Filminstitutet

Efter sju år på Filminstitutet väljer avdelningschefen för Filmstöd Kristina Börjeson att gå vidare.

Information rörande konsulentskifte

Branschmeddelande Publicerad: 2018-06-20 13:44 CEST - Svenska Filminstitutet

Steffen Andersen-Møller utsedd till ny utlandschef på Filminstitutet

Branschmeddelande Publicerad: 2018-06-13 16:00 CEST - Svenska Filminstitutet

Steffen Andersen-Møller har anställts som utlandschef på Svenska Filminstitutet och kommer att tillträda 13 augusti.

Steffen Andersen-Møller – New head of International Department at the Swedish Film Institute

Branschmeddelande Publicerad: 2018-06-13 16:00 CEST - Svenska Filminstitutet

Steffen Andersen-Møller is to be the new Head of International Department at the Swedish Film Institute from 13 August this year.

Information om anmälan till New Nordic Films i Haugesund 21-24 augusti 2018

Branschmeddelande Publicerad: 2018-06-12 11:09 CEST - Svenska Filminstitutet

Den 21 – 24 augusti äger New Nordic Films, som är en del av Norwegian Film Festival i Haugesund, rum. Till New Nordic Films kommer varje år en imponerande samling säljagenter, distributörer och festivaler. Som exempel kan nämnas säljbolagen The Match Factory, TrustNordisk och New Europe Film Sales samt Berlin International Film Festival, Sundance Film Festival och Tribeca Film Festival. Nedan följer information om evenemanget.

Information om ansökan för lång spelfilm

Branschmeddelande Publicerad: 2018-05-30 13:03 CEST - Svenska Filminstitutet

Med anledning av att Calle Marthin lämnar sin tjänst som konsulent informerar vi om följande vad gäller handläggning av lång spelfilm, fram till dess att en ny konsulent har rekryterats.

Helena Simonsson utsedd till ny lanseringskonsulent på Filminstitutet

Branschmeddelande Publicerad: 2018-05-29 11:23 CEST - Svenska Filminstitutet

Helena Simonsson har anställts som lanseringskonsulent på Svenska Filminstitutet. Hon kommer att tillträda tjänsten den 15 augusti.

Information till stödmottagare gällande Green Card-utbildning

Branschmeddelande Publicerad: 2018-05-24 09:53 CEST - Svenska Filminstitutet

Information och stödstuga för ansökning av Kontinuitetsstöd och Moving Sweden

Branschmeddelande Publicerad: 2018-05-18 11:11 CEST - Svenska Filminstitutet

Välkommen till två tillfällen av öppna stödstugor. 24 maj erbjuder vi information och hjälp med att ansöka kontinuitetsstödet och 28 maj informerar vi om Moving Sweden-projektets nya form.

Filminstitutet bjuder in till stödstuga i Stockholm 2 maj

Branschmeddelande Publicerad: 2018-04-19 16:45 CEST - Svenska Filminstitutet

2 maj bjuder Svenska Filminstitutet in till nytt tillfälle för öppen stödstuga i Filmhuset i Stockholm.

Information om lansering av nya stöd

Branschmeddelande Publicerad: 2018-03-27 09:39 CEST - Svenska Filminstitutet

Inom ramen för Filminstitutets revidering av stödsystemet kommer här en påminnelse om kommande lanseringar av nya stöd.

Information om intake för lång spelfilm

Branschmeddelande Publicerad: 2018-03-07 10:00 CET - Svenska Filminstitutet

Filminstitutet informerar om intake för lång spelfilm under våren.

Anmälan till Producers on the Move (Cannes 2018)

Branschmeddelande Publicerad: 2018-03-06 13:00 CET - Svenska Filminstitutet

Nu är det dags att anmäla sig till Producers on the Move 2018.

Filminstitutet bjuder in till stödstuga på Tempo dokumentärfestival

Branschmeddelande Publicerad: 2018-03-05 15:26 CET - Svenska Filminstitutet

8 mars bjuder Svenska Filminstitutet in till öppen stödstuga under Tempo dokumentärfestival i Stockholm.

Information om green card – krav på dokumenterad kompetens för produktionsstöd

Branschmeddelande Publicerad: 2018-01-31 08:00 CET - Svenska Filminstitutet

Nu inför Filminstitutet utvidgade krav på stödmottagande producenter och produktionsbolag under samlingsbegreppet ”green card”. 

Deadlines för Moving Sweden 2017

Branschmeddelande Publicerad: 2017-05-09 14:30 CEST - Svenska Filminstitutet

Här är de deadlines som kvarstår för resterande stöd för Moving Sweden 2017:

Filminstitutets resultatredovisning 2016

Branschmeddelande Publicerad: 2017-03-23 12:00 CET - Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutets resultatredovisning för 2016 är inlämnad till Kulturdepartementet. Den årliga redovisningen beskriver verksamheten under det gångna året samt ger en beskrivning av hur stiftelsen verkat för de formulerade fokusområdena; att stärka den svenska filmen, att öka tillgängligheten till- och kunskapen om film, samt att vara ett drivande och effektivt filminstitut.

Nytt stöd till barnfilm på nationella minoritetsspråk

Branschmeddelande Publicerad: 2017-03-03 12:00 CET - Svenska Filminstitutet

Filminstitutet får i uppdrag av regeringen att stödja tillgången till barnfilm på de nationella minoritetsspråken. Filminstitutet disponerar högst 850 000 kronor som kommer används för att språkanpassa, främst genom dubbning, film riktad till barn. I uppdraget ingår också att verka för en bred spridning och användning av filmerna som språkanpassats.

Nya riktlinjer för stöd till internationella samproduktioner

Branschmeddelande Publicerad: 2017-02-15 12:00 CET - Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet förändrar rutinerna i beslutsgången för stöd till internationella samproduktioner. Ansökningarna kommer att behandlas vid fyra tillfällen per år och handläggningstiden har kortats till fyra veckor. Förändringarna gäller från och med februari 2017.

Moving Sweden förlängs till årsskiftet

Branschmeddelande Publicerad: 2017-02-03 12:00 CET - Svenska Filminstitutet

Vid ett seminarium på Göteborg Film Festival i dag, tillkännagavs att Moving Sweden förlängs till årsskiftet 2017. Hittills har 31 filmer fått stöd via Moving Sweden, projektet som låter både erfarna och mindre etablerade filmskapare prova nya berättarformer.

Enkät om stödsystemet

Branschmeddelande Publicerad: 2017-01-27 12:00 CET - Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet vill ha era synpunkter, tankar och förslag i det pågående arbetet med framtidens stödsystem.

Rapport om digitaliseringen av det svenska filmarvet

Branschmeddelande Publicerad: 2017-01-26 14:35 CET - Svenska Filminstitutet

2014 fick Filminstitutet 40 miljoner av regeringen för att påbörja digitaliseringen av det svenska filmarvet. Pengarna räcker till omkring 500 filmer. Drygt halvvägs presenterar Filminstitutet nu rapporten "Digitaliseringen och tillgängliggörandet av det svenska filmarvet", om resultatet hittills och möjligheter och utmaningar framåt.

1,6 miljoner i stöd till filmkulturell verksamhet för barn och unga i hela landet

Branschmeddelande Publicerad: 2017-01-13 12:00 CET - Svenska Filminstitutet

Höstens stöd till filmkulturell verksamhet för barn och ungdom är nu fördelat. 24 sökanden delar Höstens stöd till filmkulturell verksamhet för barn och ungdom är nu fördelat. 24 sökanden delar på 1,6 miljoner kronor. Antalet ansökningar har fördubblats i jämförelse med förra hösten.

Information om stöden i den nya filmpolitiken

Branschmeddelande Publicerad: 2016-12-22 12:28 CET - Svenska Filminstitutet

Den 1 januari 2017 införs den nya statliga filmpolitiken. Som Filminstitutet tidigare aviserat kommer processen kring framtidens stöd till utveckling och produktion att pågå under året och nya stöd kommer tidigast införas från och med 2018. Under 2017 sker dock en del förändringar som dels hör ihop med den statliga filmpolitiken och dels med förändrade rutiner.