Presskonferens om konjunkturläget och ny prognos

Nyhet Publicerad: 2019-06-13 08:00 CEST - Konjunkturinstitutet

Onsdagen den 19 juni presenterar vi vår prognos över konjunkturläget.

Dags att nominera till Lilla Ekomatsligan 2019

Nyhet Publicerad: 2019-06-11 15:17 CEST - EkoMatCentrum

Nu har anmälan öppnat! Missa inte att anmäla ditt skol-, förskole- eller annan typ av offentligt kök till Lilla Ekomatsligan.

Sverige har lagt 30 miljoner på att bekämpa invasiva främmande arter som finns på EU:s förteckning

Nyhet Publicerad: 2019-06-03 11:46 CEST - Naturvårdsverket

Sverige har för första gången rapporterat till EU vilka insatser som landet gjort mot invasiva främmande arter. Mest insatser är gjorda för att bekämpa jätteloka, bisam har framgångsrikt hållits tillbaka och sidenört är den art som vi är närmast lyckats få bort helt.

Terrängkörningens påverkan på djur, natur och friluftsliv

Nyhet Publicerad: 2019-05-29 13:44 CEST - Naturvårdsverket

Naturvårdsverket redovisar en studie om terrängkörningens påverkan på djur, natur och friluftsliv .

Naturvårdsverket beslutar om bidrag för standardisering inom plastområdet

Nyhet Publicerad: 2019-05-28 13:13 CEST - Naturvårdsverket

Som en del i den särskilda satsningen på internationellt arbete med miljöanpassning av plast har Naturvårdsverket beslutat om nio olika bidrag till Svenska institutet för standarder, SIS, på totalt 2 800 000 kronor för utveckling av standarder inom plastområdet. Ytterst handlar det om en ökad resurshushållning och att minska plast i hav och natur.

Internationella experter diskuterar utsläppshandel i Sverige

Nyhet Publicerad: 2019-05-27 08:12 CEST - Naturvårdsverket

Hur är det möjligt att stärka EU:s system för handel med utsläppsrätter? Det ska ett antal nationella och internationella experter diskutera på en workshop som arrangeras av Naturvårdsverket idag den 27 maj.

Ny statistik om skyddad natur – knappt 15 procent av Sveriges land och sötvatten formellt skyddat

Nyhet Publicerad: 2019-05-24 13:05 CEST - Naturvårdsverket

Knappt 15 procent av Sveriges land- och sötvattenarealer var formellt skyddade vid utgången av 2018. Det visar ny statistik från Statistiska centralbyrån och Naturvårdsverket.

Elva nya projekt för en hållbar plastanvändning

Nyhet Publicerad: 2019-05-24 10:00 CEST - Naturvårdsverket

Plast i bland annat förpackningar, fiskeredskap, bilar och vårdprodukter ska kunna användas på ett mer hållbart sätt. Detta tack vare 11 nya projekt, som nyligen beviljats stöd från Naturvårdsverket.

Dataskyddsförordningen (GDPR) fyller ett år på lördag

Nyhet Publicerad: 2019-05-22 08:00 CEST - Superturken JoLof

Något kalas lär det knappast bli tal om och i ärlighetens namn kan man undra vad som egentligen ska firas.

Succé för ny återvinningscentral i Alsterbro

Nyhet Publicerad: 2019-05-17 09:08 CEST - KSRR, Kalmarsundsregionens Renhållare

Kommunalrådet Christina Davidsson (C) klarade den invigande sorteringsceremonin med bravur och när den sista invigningsbullen var äten hade inte mindre än 167 Alsterbroare registrerat sig för att använda den nya självservice-ÅVC:n.

Allmänheten behöver hjälpa till att rapportera invasiva främmande växter och djur

Nyhet Publicerad: 2019-05-15 13:11 CEST - Naturvårdsverket

För att i tid stoppa invasiva växter och djur som orsakar allvarlig skada för ekosystemen är myndigheterna beroende av att allmänheten upptäcker och rapporterar fynd. Nu ska medlemmarna i den Internationella Naturvårdsunionen (IUCN) hjälpa myndigheterna att engagera allmänheten i kampen mot invasiva arter

Utvecklat verktyg för artkunskap till stöd för landets naturvårdare

Nyhet Publicerad: 2019-05-15 07:00 CEST - Naturvårdsverket

ArtDatabanken lanserar idag nya Artfakta som är Sveriges kunskapsbank om arters status, levnadssätt och utbredning. Artfakta har fått nya verktyg för naturvård, artbestämning och rapportering och är nu helt mobilanpassad för enklare användning i fält.

De vinner Miljömålspriset 2019

Nyhet Publicerad: 2019-05-14 21:16 CEST - Naturvårdsverket

Göteborgs stad - Kretslopp och vatten, HYBRIT och Lennart Henrikson har tilldelats årets Miljömålspriser. Naturvårdsverkets generaldirektör Björn Risinger delade ut priserna i samband med konferensen Miljömålsdagarna i Karlskrona.

Thailand planerar häva exportförbud av elefanter

Nyhet Publicerad: 2019-05-10 16:26 CEST - World Animal Protection Sverige

Flera thailändska medier rapporterar om att landets regering planerar att häva det tioåriga förbudet mot att exportera elefanter. Somsak Soonthornnawaphat, som är kampanjansvarig på World Animal Protection Thailand, säger:

Välkommen till utdelning av Miljömålspriset

Nyhet Publicerad: 2019-05-10 09:00 CEST - Naturvårdsverket

Priset delas ut i tre kategorier: Uthållighet och långsiktighet, Mod och tempo samt Årets inspiratör. Vinnarna presenteras under den årliga middagen under Miljömålsdagarna som i år sker den 14 maj i Karlskrona.

Nya miniminivåer för varg i Sverige

Nyhet Publicerad: 2019-05-09 13:58 CEST - Naturvårdsverket

Naturvårdsverket beslutade idag om nya miniminivåer för varg, det vill säga det lägsta antalet vargar som ska finnas i olika delar av landet. Det ger utrymme för länsstyrelser att besluta om regional förvaltning utifrån lokala förutsättningar. Naturvårdsverket fastställer nivåerna baserat på förslag från länsstyrelserna.

Klimatutsläpp för anläggningar inom EU:s utsläppshandel 2018

Nyhet Publicerad: 2019-05-07 13:03 CEST - Naturvårdsverket

Utsläppen 2018 från anläggningarna (ej flyg) inom utsläppshandeln i Sverige var knappt 19,9 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Det innebär att utsläppen i princip legat på samma nivå sedan 2013.

Kunskapsutbyte i Slovenien

Nyhet Publicerad: 2019-05-06 11:42 CEST - Energikontor Sydost

Goda exempel och kunskapsutbyte är ledorden i några av de satsningar som Energikontoret jobbar med just nu. Vi ombads skicka två stycken Stefan till Slovenien för att presentera hur vi jobbar i Kalmar och Kronobergs län. På mötet vid University Medical Centre i Maribor, Slovenien deltog Stefan Westblom, Regionservice, Kalmar tillsammans med Stefan Olsson, Energikontor sydost. 

"Cirkulära ekonomin sniglar och snirklar"

Nyhet Publicerad: 2019-05-06 08:37 CEST - Avfall Sverige AB

Miljöpartiet måste ta en tydligare roll för att stödja framväxten av en cirkulär ekonomi i Sverige. Det parlamentariska läget efter januariöverenskommelsen innebär stora utmaningar för en konkret och långsiktig politik för detta. Det skriver de fyra vd:arna för Svenskt vatten, Energigas Sverige, Energiföretagen Sverige och Avfall Sverige i en debattartikel i Altinget.

”Skatt på avfallsförbränning ökar inte återvinningen”

Nyhet Publicerad: 2019-04-25 12:04 CEST - Avfall Sverige AB

Replik i DN Debatt den 24/4 på debattinlägg av Gunnar Eriksson i DN Debatt den 19/4.

KI byter leverantör - nästa pressmeddelande skickas via Newsmachine

Nyhet Publicerad: 2019-04-15 10:30 CEST - Konjunkturinstitutet

Vi har bytt leverantör från Cision till NewsMachine (PressMachine). Vi har lagt dig i mottagarlistan hos den nya leverantören.

Resenärer bör kolla sitt bagage innan de åker till Arktis

Nyhet Publicerad: 2019-04-11 11:37 CEST - Naturvårdsverket

Främmande arter är ett stort hot mot Arktis. Frö, insekter och parasiter kan följa med på resan som fripassagerare utan att du anar det. Med enkla åtgärder kan resenärer undvika att ta med oönskade arter som kan hota den sårbara arktiska miljön. En ny film berättar hur.

Kostnadsfri extrahämtning av trädgårdsavfall

Nyhet Publicerad: 2019-04-11 08:23 CEST - KSRR, Kalmarsundsregionens Renhållare

De kunder som missade säsongens första trädgårdshämtning erbjuds kostnadsfri extrahämtning.

Värmepumpar och fjärrvärme kompletterar varandra

Nyhet Publicerad: 2019-04-10 11:06 CEST - Avfall Sverige AB

Replik i Altinget 9 april på debattinlägg av Per Jonasson i Altinget 4 april

Kandidater utvalda till Naturvårdsverkets Miljömålspris

Nyhet Publicerad: 2019-04-10 10:15 CEST - Naturvårdsverket

En jury har valt ut 10 kandidater bland alla de nomineringar som lämnades in i januari och februari. Det nyinstiftade Miljömålspriset delas ut i tre kategorier. Fram till och med 28 april kan alla som vill rösta på den kandidat de tycker ska vinna Miljömålspriset – årets inspiratör.

Stöd omställningen till cirkulär ekonomi, M

Nyhet Publicerad: 2019-04-04 13:16 CEST - Avfall Sverige AB

Moderaterna behöver driva en tydlig och konkret politik som aktivt stödjer framväxten av en cirkulär ekonomi. Det skriver företrädare för Avfall Sverige, Svenskt Vatten, Energigas Sverige och Energiföretagen Sverige i en debattartikel i Dagens Samhälle inför Moderaternas Sverigemöte i helgen.

Sverige förtjänar en cirkulär vårbudget

Nyhet Publicerad: 2019-03-21 15:39 CET - Avfall Sverige AB

Socialdemokraterna behöver säkerställa en tydlig och konkret politik som aktivt stödjer framväxten av en cirkulär ekonomi. Det måste synas i vårändringsbudgeten. Det skriver företrädare för Avfall Sverige, Energiföretagen Sverige, Energigas Sverige och Svenskt Vatten i en debattartikel i Aktuell Hållbarhet inför Socialdemokraternas partikongress i helgen.

Skattehöjning ökar fossilberoendet

Nyhet Publicerad: 2019-03-14 10:34 CET - Avfall Sverige AB

Förslagen till skattehöjningar ökar dramatiskt risken för effekt- och kapacitetsbrist på elnätet i flera av våra storstadsregioner. Det skriver vd:arna för Energigas Sverige, Energiföretagen och Avfall Sverige i Second Opinion.

Mer miljöinformation för kläder behövs

Nyhet Publicerad: 2019-03-05 12:36 CET - Naturvårdsverket

Dagens svenska textilkonsumtion är ännu inte hållbar. Miljömärkta kläder efterfrågas inte i någon högre grad trots att konsumenter anger att hållbarhetsfrågor är viktiga. Många konsumenter vill ha tydligare information i butiken om kläders miljö- och hälsopåverkan. Det visar en ny undersökning i butiker som Naturvårdsverket låtit genomföra.

Bidrag att söka för minskat läckage av plast till hav och natur

Nyhet Publicerad: 2019-03-01 08:21 CET - Naturvårdsverket

Fram till den 27 mars 2019 finns möjlighet att söka bidrag hos Naturvårdsverket för utvecklingsprojekt som bidrar till att minska läckage av plast till hav och natur. Det kan till exempel handla om projekt som bidrar till en mer miljösmart användning, en effektivare insamling eller att plast får ett högre ekonomiskt värde.