KI byter leverantör - nästa pressmeddelande skickas via Newsmachine

Nyhet Publicerad: 2019-04-15 10:30 CEST - Konjunkturinstitutet

Vi har bytt leverantör från Cision till NewsMachine (PressMachine). Vi har lagt dig i mottagarlistan hos den nya leverantören.

Resenärer bör kolla sitt bagage innan de åker till Arktis

Nyhet Publicerad: 2019-04-11 11:37 CEST - Naturvårdsverket

Främmande arter är ett stort hot mot Arktis. Frö, insekter och parasiter kan följa med på resan som fripassagerare utan att du anar det. Med enkla åtgärder kan resenärer undvika att ta med oönskade arter som kan hota den sårbara arktiska miljön. En ny film berättar hur.

Kostnadsfri extrahämtning av trädgårdsavfall

Nyhet Publicerad: 2019-04-11 08:23 CEST - KSRR, Kalmarsundsregionens Renhållare

De kunder som missade säsongens första trädgårdshämtning erbjuds kostnadsfri extrahämtning.

Värmepumpar och fjärrvärme kompletterar varandra

Nyhet Publicerad: 2019-04-10 11:06 CEST - Avfall Sverige AB

Replik i Altinget 9 april på debattinlägg av Per Jonasson i Altinget 4 april

Kandidater utvalda till Naturvårdsverkets Miljömålspris

Nyhet Publicerad: 2019-04-10 10:15 CEST - Naturvårdsverket

En jury har valt ut 10 kandidater bland alla de nomineringar som lämnades in i januari och februari. Det nyinstiftade Miljömålspriset delas ut i tre kategorier. Fram till och med 28 april kan alla som vill rösta på den kandidat de tycker ska vinna Miljömålspriset – årets inspiratör.

Stöd omställningen till cirkulär ekonomi, M

Nyhet Publicerad: 2019-04-04 13:16 CEST - Avfall Sverige AB

Moderaterna behöver driva en tydlig och konkret politik som aktivt stödjer framväxten av en cirkulär ekonomi. Det skriver företrädare för Avfall Sverige, Svenskt Vatten, Energigas Sverige och Energiföretagen Sverige i en debattartikel i Dagens Samhälle inför Moderaternas Sverigemöte i helgen.

Sverige förtjänar en cirkulär vårbudget

Nyhet Publicerad: 2019-03-21 15:39 CET - Avfall Sverige AB

Socialdemokraterna behöver säkerställa en tydlig och konkret politik som aktivt stödjer framväxten av en cirkulär ekonomi. Det måste synas i vårändringsbudgeten. Det skriver företrädare för Avfall Sverige, Energiföretagen Sverige, Energigas Sverige och Svenskt Vatten i en debattartikel i Aktuell Hållbarhet inför Socialdemokraternas partikongress i helgen.

Skattehöjning ökar fossilberoendet

Nyhet Publicerad: 2019-03-14 10:34 CET - Avfall Sverige AB

Förslagen till skattehöjningar ökar dramatiskt risken för effekt- och kapacitetsbrist på elnätet i flera av våra storstadsregioner. Det skriver vd:arna för Energigas Sverige, Energiföretagen och Avfall Sverige i Second Opinion.

Mer miljöinformation för kläder behövs

Nyhet Publicerad: 2019-03-05 12:36 CET - Naturvårdsverket

Dagens svenska textilkonsumtion är ännu inte hållbar. Miljömärkta kläder efterfrågas inte i någon högre grad trots att konsumenter anger att hållbarhetsfrågor är viktiga. Många konsumenter vill ha tydligare information i butiken om kläders miljö- och hälsopåverkan. Det visar en ny undersökning i butiker som Naturvårdsverket låtit genomföra.

Bidrag att söka för minskat läckage av plast till hav och natur

Nyhet Publicerad: 2019-03-01 08:21 CET - Naturvårdsverket

Fram till den 27 mars 2019 finns möjlighet att söka bidrag hos Naturvårdsverket för utvecklingsprojekt som bidrar till att minska läckage av plast till hav och natur. Det kan till exempel handla om projekt som bidrar till en mer miljösmart användning, en effektivare insamling eller att plast får ett högre ekonomiskt värde.

Möjlighet att lämna synpunkter på Naturvårdsverkets föreskrifter

Nyhet Publicerad: 2019-02-25 09:48 CET - Naturvårdsverket

Under perioden 25 februari till 17 mars finns möjlighet att lämna synpunkter på vissa av Naturvårdsverkets föreskrifter, regler; till exempel om reglerna är användbara och enkla att förstå.

Genomgripande samhällsförändring behövs för att nå klimatmål

Nyhet Publicerad: 2019-02-22 09:09 CET - Naturvårdsverket

Naturvårdsverkets fördjupade utvärdering av miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan visar att det fortfarande kan vara möjligt att nå målet. Men för att lyckas behövs krafttag av historiska mått, och en genomgripande samhällsförändring.

Innovationstävling tar infrastrukturbranschen mot nollutsläpp

Nyhet Publicerad: 2019-02-12 10:14 CET - Naturvårdsverket

En ny modell för innovationstävlingar har fått infrastrukturbranschen att agera för nollutsläpp av växthusgaser. Det visar tävlingens slutrapport och pekar ut sju utvecklingsområden med olika lösningar för branschen. Bland lösningarna finns betong som odlas fram i havet, byggdelar konstruerade för att återanvändas och konstruktioner med inbyggda solceller och vindkraftverk.

”Skatt på avfallsförbränning är verkningslöst”

Nyhet Publicerad: 2019-02-05 09:28 CET - Avfall Sverige AB

Trots att den utretts, prövats och förkastats vill ändå den nya regeringen införa skatt på förbränning av avfall. Det är fortfarande en mycket dålig idé, skriver Erik Thornström på Energiföretagen och Klas Svensson, Avfall Sverige, i en debattartikel i Ny Teknik.

"Vi hoppas Centern tar chansen att ställa om Sverige"

Nyhet Publicerad: 2019-01-31 16:39 CET - Avfall Sverige AB

Att Centerpartiet vill stärka utvecklingen av en resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi är ett steg i rätt riktning. Tyvärr har partiet även förslag som direkt motverkar den utvecklingen, skriver företrädare för Avfall Sverige, Energiföretagen Sverige, Energigas Sverige och Svenskt Vatten i Altingen, inför partiets kommundagar i helgen.

Ny kunskap om mikroplast från textiltvätt

Nyhet Publicerad: 2019-01-31 15:40 CET - Naturvårdsverket

Rapporterna visar att det finns filterlösningar för tvättmaskiner som fungerar, men hur bra de fungerar, och hur de ska hanteras, behöver undersökas vidare. Metoden för att mäta utsläpp av mikroplastfibrer från tvätterier behöver också utvecklas.

Främmande arter som är en risk för biologisk mångfald i Sverige

Nyhet Publicerad: 2019-01-21 09:19 CET - Naturvårdsverket

ArtDatabanken har på uppdrag av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten riskbedömt drygt 1000 främmande arter av växter, svampar och djur. Resultatet visar att hälften av de genomgångna arterna nu eller på sikt kan åstadkomma ekologiska effekter på svensk natur. En del av arterna har redan effekter.

Start för företagsutbildning om hållbara material

Nyhet Publicerad: 2019-01-11 10:38 CET - Naturvårdsverket

I januari startar utbildningen som ska hjälpa företag att övergå till mer miljömässigt hållbara material. Utbildningen sker på sex orter i landet och har tagits fram med finansiering från Naturvårdsverket.

Migrationsverket nådde målen för 2018

Nyhet Publicerad: 2019-01-02 09:50 CET - Migrationsverket

Migrationsverket har under 2018 fattat beslut i 350 000 ärenden, vilket innebär att målen för året nåtts. Samtidigt har Migrationsverkets budget varit 800 miljoner kronor lägre än 2017 och antal medarbetare har under året minskat med 2 000.

Ekomatcentrums Nyhetsbrev nr 10

Nyhet Publicerad: 2018-12-21 11:57 CET - EkoMatCentrum

Ekomatcentrums nyhetsbrev nr 10 2018

Nytt samarbete mellan Naturvårdsverket och palestinska miljömyndigheten

Nyhet Publicerad: 2018-12-21 11:31 CET - Naturvårdsverket

Naturvårdsverket ska samarbeta med den palestinska miljömyndigheten under en treårsperiod med implementeringen av Basel- och Klimatkonventionen. Avtalet skrevs under den 19 december 2018.

Blaikengruvan utanför Sorsele saneras för 200 miljoner kronor

Nyhet Publicerad: 2018-12-21 09:43 CET - Naturvårdsverket

Ett av de största saneringsprojekten i Sverige. Staten tar över ägarskapet och bekostar saneringen sedan verksamheten försattes i konkurs.

De får bidrag till forskning om mikroplast

Nyhet Publicerad: 2018-12-18 13:01 CET - Naturvårdsverket

Här är projekten som beviljas medel ur Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndighetens utlysning om mikroplaster och deras källor, spridningsvägar och konsekvenser.

De får bidrag till forskning om DNA-metoder inom miljöövervakning

Nyhet Publicerad: 2018-12-18 09:42 CET - Naturvårdsverket

Här är projekten som beviljats medel ur Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndighetens forskningsutlysning om DNA- metoder som kan användas inom miljöövervakningen.

VM-gran pryder torg

Nyhet Publicerad: 2018-12-07 11:04 CET - Svenska Skidskytteforbundet

Notis inkl. bild

Globalt stöd för att bevara natur på olika sätt

Nyhet Publicerad: 2018-12-03 13:41 CET - Naturvårdsverket

FN-mötet i konventionen för biologisk mångfald har tagit ett beslut som innebär ett åtagande för länderna att med stöd av en ny frivillig vägledning utveckla arbetet och genomföra kompletterande insatser för skyddade områden och andra effektiva områdesbaserade bevarandeåtgärder.

FN-konvention slår ett slag för naturbaserade lösningar i klimatanpassningsarbetet

Nyhet Publicerad: 2018-11-30 08:38 CET - Naturvårdsverket

En vägledning om hur ekosystembaserade lösningar kan användas i arbetet med klimatanpassning och katastrofriskreducering beslutades av FN-konventionen för biologisk mångfald, CBD i Sharm el Sheikh i Egypten. Vägledningen handlar om hur naturens förmåga att stå emot störningar kan användas så att flera mål kan nås i en och samma åtgärd.

Mer underlag behövs för att avgöra frågan om pilbågsjakt

Nyhet Publicerad: 2018-11-30 08:18 CET - Naturvårdsverket

Naturvårdsverket föreslog i somras att det ska bli tillåtet att jaga med pilbåge i Sverige. Frågan ska undersökas ytterligare innan ett slutligt beslut fattas.

Ekomatcentrums Nyhetsbrev nr 9

Nyhet Publicerad: 2018-11-29 11:48 CET - EkoMatCentrum

Ekomatcentrums nionde nyhetsbrev 2018

Var med och påverka luftvårdspolitiken

Nyhet Publicerad: 2018-11-23 09:00 CET - Naturvårdsverket

Naturvårdsverket har tagit fram ett första förslag till nationellt luftvårdsprogram som omfattar olika åtgärdsområden för minskade utsläpp av luftföroreningar. Förslaget innefattar även fokusområden som ska visa vägen för fortsatt arbete inom luftvårdsområdet.