Innovationstävling tar infrastrukturbranschen mot nollutsläpp

Nyhet Publicerad: 2019-02-12 10:14 CET - Naturvårdsverket

En ny modell för innovationstävlingar har fått infrastrukturbranschen att agera för nollutsläpp av växthusgaser. Det visar tävlingens slutrapport och pekar ut sju utvecklingsområden med olika lösningar för branschen. Bland lösningarna finns betong som odlas fram i havet, byggdelar konstruerade för att återanvändas och konstruktioner med inbyggda solceller och vindkraftverk.

”Skatt på avfallsförbränning är verkningslöst”

Nyhet Publicerad: 2019-02-05 09:28 CET - Avfall Sverige AB

Trots att den utretts, prövats och förkastats vill ändå den nya regeringen införa skatt på förbränning av avfall. Det är fortfarande en mycket dålig idé, skriver Erik Thornström på Energiföretagen och Klas Svensson, Avfall Sverige, i en debattartikel i Ny Teknik.

"Vi hoppas Centern tar chansen att ställa om Sverige"

Nyhet Publicerad: 2019-01-31 16:39 CET - Avfall Sverige AB

Att Centerpartiet vill stärka utvecklingen av en resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi är ett steg i rätt riktning. Tyvärr har partiet även förslag som direkt motverkar den utvecklingen, skriver företrädare för Avfall Sverige, Energiföretagen Sverige, Energigas Sverige och Svenskt Vatten i Altingen, inför partiets kommundagar i helgen.

Ny kunskap om mikroplast från textiltvätt

Nyhet Publicerad: 2019-01-31 15:40 CET - Naturvårdsverket

Rapporterna visar att det finns filterlösningar för tvättmaskiner som fungerar, men hur bra de fungerar, och hur de ska hanteras, behöver undersökas vidare. Metoden för att mäta utsläpp av mikroplastfibrer från tvätterier behöver också utvecklas.

Främmande arter som är en risk för biologisk mångfald i Sverige

Nyhet Publicerad: 2019-01-21 09:19 CET - Naturvårdsverket

ArtDatabanken har på uppdrag av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten riskbedömt drygt 1000 främmande arter av växter, svampar och djur. Resultatet visar att hälften av de genomgångna arterna nu eller på sikt kan åstadkomma ekologiska effekter på svensk natur. En del av arterna har redan effekter.

Start för företagsutbildning om hållbara material

Nyhet Publicerad: 2019-01-11 10:38 CET - Naturvårdsverket

I januari startar utbildningen som ska hjälpa företag att övergå till mer miljömässigt hållbara material. Utbildningen sker på sex orter i landet och har tagits fram med finansiering från Naturvårdsverket.

Migrationsverket nådde målen för 2018

Nyhet Publicerad: 2019-01-02 09:50 CET - Migrationsverket

Migrationsverket har under 2018 fattat beslut i 350 000 ärenden, vilket innebär att målen för året nåtts. Samtidigt har Migrationsverkets budget varit 800 miljoner kronor lägre än 2017 och antal medarbetare har under året minskat med 2 000.

Ekomatcentrums Nyhetsbrev nr 10

Nyhet Publicerad: 2018-12-21 11:57 CET - EkoMatCentrum

Ekomatcentrums nyhetsbrev nr 10 2018

Nytt samarbete mellan Naturvårdsverket och palestinska miljömyndigheten

Nyhet Publicerad: 2018-12-21 11:31 CET - Naturvårdsverket

Naturvårdsverket ska samarbeta med den palestinska miljömyndigheten under en treårsperiod med implementeringen av Basel- och Klimatkonventionen. Avtalet skrevs under den 19 december 2018.

Blaikengruvan utanför Sorsele saneras för 200 miljoner kronor

Nyhet Publicerad: 2018-12-21 09:43 CET - Naturvårdsverket

Ett av de största saneringsprojekten i Sverige. Staten tar över ägarskapet och bekostar saneringen sedan verksamheten försattes i konkurs.

De får bidrag till forskning om mikroplast

Nyhet Publicerad: 2018-12-18 13:01 CET - Naturvårdsverket

Här är projekten som beviljas medel ur Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndighetens utlysning om mikroplaster och deras källor, spridningsvägar och konsekvenser.

De får bidrag till forskning om DNA-metoder inom miljöövervakning

Nyhet Publicerad: 2018-12-18 09:42 CET - Naturvårdsverket

Här är projekten som beviljats medel ur Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndighetens forskningsutlysning om DNA- metoder som kan användas inom miljöövervakningen.

VM-gran pryder torg

Nyhet Publicerad: 2018-12-07 11:04 CET - Svenska Skidskytteforbundet

Notis inkl. bild

Globalt stöd för att bevara natur på olika sätt

Nyhet Publicerad: 2018-12-03 13:41 CET - Naturvårdsverket

FN-mötet i konventionen för biologisk mångfald har tagit ett beslut som innebär ett åtagande för länderna att med stöd av en ny frivillig vägledning utveckla arbetet och genomföra kompletterande insatser för skyddade områden och andra effektiva områdesbaserade bevarandeåtgärder.

FN-konvention slår ett slag för naturbaserade lösningar i klimatanpassningsarbetet

Nyhet Publicerad: 2018-11-30 08:38 CET - Naturvårdsverket

En vägledning om hur ekosystembaserade lösningar kan användas i arbetet med klimatanpassning och katastrofriskreducering beslutades av FN-konventionen för biologisk mångfald, CBD i Sharm el Sheikh i Egypten. Vägledningen handlar om hur naturens förmåga att stå emot störningar kan användas så att flera mål kan nås i en och samma åtgärd.

Mer underlag behövs för att avgöra frågan om pilbågsjakt

Nyhet Publicerad: 2018-11-30 08:18 CET - Naturvårdsverket

Naturvårdsverket föreslog i somras att det ska bli tillåtet att jaga med pilbåge i Sverige. Frågan ska undersökas ytterligare innan ett slutligt beslut fattas.

Ekomatcentrums Nyhetsbrev nr 9

Nyhet Publicerad: 2018-11-29 11:48 CET - EkoMatCentrum

Ekomatcentrums nionde nyhetsbrev 2018

Var med och påverka luftvårdspolitiken

Nyhet Publicerad: 2018-11-23 09:00 CET - Naturvårdsverket

Naturvårdsverket har tagit fram ett första förslag till nationellt luftvårdsprogram som omfattar olika åtgärdsområden för minskade utsläpp av luftföroreningar. Förslaget innefattar även fokusområden som ska visa vägen för fortsatt arbete inom luftvårdsområdet.

"Årets julklapp är trendig - men räddar inte miljön"

Nyhet Publicerad: 2018-11-22 15:07 CET - Avfall Sverige AB

Årets julklapp 2018 – det återvunna plagget – speglar de svenska konsumenternas intresse för nya hållbara alternativ och ökande oro för klimat och miljö. Trots det spås årets julhandel slå nya rekord. Och då gör några återvunna procent i bomullsbyxan eller fleecetröjan inte någon större skillnad. Mer måste till för en mer hållbar konsumtion. Det skriver Weine Wiqvist i en debattartikel i Dagens Samhälle.

10 miljoner i bidrag för att minska spridning av mikroplast i dagvatten

Nyhet Publicerad: 2018-11-19 14:40 CET - Naturvårdsverket

Sex av de beviljade ansökningarna avser minskad spridning av mikroplast från konstgräsplaner. Resterande avser andra insatser för att minska dagvattens negativa effekter på vattenmiljön.

Migrationsverkets arbete bakom många polisanmälningar om människohandel

Nyhet Publicerad: 2018-11-16 13:38 CET - Migrationsverket

Migrationsverket ligger bakom en stor del av de anmälningar om människohandel som kommer in till polisen.

Många blir offer för människohandel på vägen till Sverige

Nyhet Publicerad: 2018-11-16 13:29 CET - Migrationsverket

Under 2017 identifierade Migrationsverket 444 personer som misstänkta offer för människohandel. En tredjedel av dem uppger att de har blivit utsatta under resan till Sverige. Det kan bland annat handla om organhandel, prostitution och tvångsarbete.

Östersunds skidskyttestadion växer fram – VM-spåren snart åkbara

Nyhet Publicerad: 2018-11-09 14:02 CET - Svenska Skidskytteforbundet

Två alternativ av time-laps-filmer på snöläggningen av skidskyttestadion finns för nedladdning, fria att publicera. Länkar längst ner i mailet.

Ekomatcentrums Nyhetsbrev nr 8

Nyhet Publicerad: 2018-11-06 11:34 CET - EkoMatCentrum

Ekomatcentrums Nyhetsbrev nr 8

"Så kan Sverige plastbanta"

Nyhet Publicerad: 2018-11-01 11:43 CET - Avfall Sverige AB

Snegla på framgångarna med Fossilfritt Sverige och ta fram en national färdplan för plast, skriver Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen Sverige, och Weine Wiqvist, vd Avfall Sverige.

Välkommet beslut att stoppa engångsplast

Nyhet Publicerad: 2018-10-25 10:46 CEST - World Animal Protection Sverige

Europaparlamentet har röstat igenom ett förbud mot ett antal engångsartiklar av plast för att stoppa nedskräpningen av våra hav. Förbudet avser bland annat plastbestick och tallrikar, bomullstussar, sugrör och drinkpinnar.

Migrationsverket: gymnasielagsärenden ska avgöras före årsskiftet

Nyhet Publicerad: 2018-10-11 16:21 CEST - Migrationsverket

Den sista september gick tiden ut för ansöka om uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen. Migrationsverket arbetar nu för att avgöra ärendena före årsskiftet.

Snart är målet om 5 000 kvotflyktingar till Sverige nått

Nyhet Publicerad: 2018-10-04 13:05 CEST - Migrationsverket

I år är flyktingkvoten den största sedan 90-talet. 5 000 personer ska överföras till Sverige under 2018. Och arbetet går som planerat, hittills har cirka 4 000 kvotflyktingar kommit till Sverige och årets kvot beräknas vara fylld i november.

Ekomatcentrums Nyhetsbrev nr 7

Nyhet Publicerad: 2018-09-27 13:36 CEST - EkoMatCentrum

Ekomatcentrums Nyhetsbrev nr 7 2018

Nominera till Lilla Ekomatsligan 2018

Nyhet Publicerad: 2018-09-12 13:15 CEST - EkoMatCentrum

Lilla Ekomatsligan 2018 har nu öppnat. Nominera förskolans, skolans, sjukhusets eller äldreboendets kök!