Tandvårdsbussen besöker äldreboende

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-17 12:37 CEST - Region Kronoberg

Nu kommer tandvården till de äldre. Den 19 juni besöker Folktandvårdens tandvårdsbuss för andra gången ett äldreboende i Lidhult. Detta är ett pilotprojekt och en satsning inom ramen för Äldrehälsa Kronoberg som är en innovationssatsning för att utveckla hälsa, vård och omsorg för äldre. Ett av Äldrehälsa Kronobergs fyra fokusområden är nära vård som innebär skapa lösningar för att kunna erbjuda vård i eller nära vårdtagarens hem, därför testas nu tandvårdsbussen.

Snabbare vård för strokepatienter i Kronoberg

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-17 11:20 CEST - Region Kronoberg

Region Kronoberg har minskat tiden från det att en patient med stroke kommer in till sjukhuset, till att hen får propplösande läkemedel från 60 till cirka 30 minuter, tack vare nya rutiner och ett lyckat samarbete mellan flera kliniker.

Antalet lodjur i Sverige oförändrat men populationen i norr minskar

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-17 11:00 CEST - Naturvårdsverket

Resultaten från årets inventering visar att det finns ungefär 1200 lodjur i Sverige. Populationen ligger fortfarande med marginal över referensvärdet för gynnsam bevarandestatus som är minst 870 individer. Naturvårdsverket kommer inom kort att fatta beslut i fråga om delegering av licensjakt på lodjur.

Pressinbjudan: Öppet hus på Bas Kalmar

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-17 07:00 CEST - Kalmar kommun

Kalmar kommun är ensamma i Sverige om att erbjuda en verksamhet som Bas Kalmar.

Förnybar vätgas i Kronoberg

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-14 12:44 CEST - Energikontor Sydost

Energikontor Sydost har beviljats nästan 800 000 kr för en förstudie om produktion, distribution och användning av förnybar vätgas i Kronobergs län. Finansiärer av projektet är EU:s regionala utvecklingsfond via Strukturfondsdpartnerskapet Småland och öarna, samt Region Kronoberg, Växjö Energi, Växjö kommun och Volvo CE.

Nu börjar saneringen av Fredriksskans

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-14 10:00 CEST - Kalmar kommun

Efter omfattande provtagningar och kartläggning är det nu dags att påbörja arbetet med sanering av Fredriksskans.

Region Kronoberg upphandlar IT-system för radiologi och klinisk fysiologi

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-14 08:30 CEST - Region Kronoberg

Mot bakgrund av att avtalet för nuvarande IT system för radiologi och klinisk fysiologi behöver förnyas 2020, har Region Kronoberg beslutat att gå ut med en upphandling om nytt system.

Pressinbjudan: Kalmar och Öland lanserar en app där du kan chatta med historiska personer

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-14 07:00 CEST - Kalmar kommun

Med appen Aistorian Kalmar Öland kan du chatta med historiska personer på sex olika platser i Kalmar och på Öland: Kalmar slott, Krusenstiernska gården, Borgholms slott, Himmelsberga, Mysinge hög och Eketorp. På varje plats finns det två historiska personer som du kan chatta med. Du kan välja mellan kungar, prinsessor, bönder och fattigänkor. Eller varför inte ett spöke.

Ingrid le Roux – en av Sommarvärdarna i P1

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-13 14:53 CEST - Verbum AB

Ingrid le Roux är den svenska läkaren som har arbetat i över fyrtio år i Sydafrikas fattigaste kåkstäder. Nu blir hon Sommarvärd i Sveriges Radios P1.

Ingen licensjakt på varg 2020

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-13 14:10 CEST - Naturvårdsverket

Med cirka 300 vargar i Sverige och ingen tillväxt jämfört med förra året finns det inte utrymme för licensjakt vintern 2020. Naturvårdsverket kommer därför inte att delegera till länsstyrelserna att besluta om licensjakt på varg den kommande jaktsäsongen.

Kriminalvården klarar inte sitt transportuppdrag

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-13 10:31 CEST - Riksdagens ombudsmän - JO

Sedan 2017 gäller nya bestämmelser som reglerar Kriminalvårdens ansvar för transporter av andra frihetsberövade än myndighetens egna klienter. Myndigheten har inte haft tillräcklig kapacitet för uppdraget och det drabbar de frihetsberövade.

Nu är det lättare att hitta och uppleva naturreservat nära dig

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-13 10:00 CEST - Naturvårdsverket

I Sverige har vi över 5 000 naturreservat. Några områden är stora. Några är små. Och några finns i närheten av där du bor. Genom olika kartverktyg hos alla länsstyrelser och Naturvårdsverket är det nu lättare att hitta dessa värdefulla naturområden och även se vad som finns att uppleva i dem.

Medarbetares förslag blev verklighet – nu finns hjärtstartare på alla utbildningsförvaltningens enheter

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-13 09:33 CEST - Kalmar kommun

Alla enheter på utbildningsförvaltningen borde ha hjärtstartare. Det förslaget kom från Linda Gefvert, idrottslärare vid Falkenbergsskolan: - Jag tänkte att det här är ju en självklarhet och lyfte det på ett utvecklingsmöte. Det känns fantastiskt att förslaget fick genomslag, vi kan ju rädda liv.

21 björnar får fällas under årets licensjakt

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-12 14:56 CEST - Länsstyrelsen Västerbotten

En tilldelning på 21 björnar, varav högst 11 får fällas mellan björnjaktstart och älgjaktstart, ingen uppdelning av länet i jaktområden och åteljakt för tionde året i rad. Det är några av delarna i beslutet för höstens licensjakt som tagits av Länsstyrelsen Västerbotten.

Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) och verksamhetschefen Lena Nyquist går skilda vägar

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-12 14:35 CEST - Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd

Efter 3 år lämnar Lena Nyquist rollen som verksamhetschef på Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd och FAVAL Validering AB.

Riksdagsseminarium om samisk språkrevitalisering

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-12 14:27 CEST - Sametinget

Torsdagen den 13 juni arrangerar Sametinget/Samiskt språkcentrum ett språkseminarium i riksdagshuset i Stockholm om de samiska språkens möjligheter och utmaningar, tillsammans med värden Jonas Eriksson från Miljöpartiet. Seminariet ska ge riksdagspolitikerna en översikt över de samiska språkens situation i Sverige.

Medlingsinstitutet presenterar rapport om löneskillnader

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-12 13:38 CEST - Medlingsinstitutet

Den 18 juni presenterar Medlingsinstitutet sin rapport ”Löneskillnaden mellan kvinnor och män 2018 – vad säger den officiella lönestatistiken”. Samtidigt presenteras den officiella lönestrukturstatistiken för år 2018.

INSTÄLLT: Anläggningen som ska rena Malmfjärden invigs

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-12 09:22 CEST - Kalmar kommun

Dagens planerade invigning av anläggningen på Lingö/Kullö ställs in. Vi återkommer med nytt datum längre fram.

Intagna drabbas vid platsbrist

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-11 13:33 CEST - Riksdagens ombudsmän - JO

Under våren har brist på platser i flera häkten och en allmän platsbrist i landets fängelser orsakat överbeläggning. Det har lett till negativa konsekvenser för de intagna, konstaterar JO efter att ha genomfört en inspektionsserie.

Skrämselkonsulter ska hålla fåglar borta från grödor

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-11 12:58 CEST - Länsstyrelsen Västerbotten

Tranor och andra fåglar orsakar varje år skador på grödor som kostar flera miljoner för jordbrukare. Länsstyrelsen Västerbotten har nu fått pengar till insatser som ska minska problemen.

Fler unga borde kunna få sjukersättning från 19 års ålder

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-11 09:30 CEST - Inspektionen för socialförsäkringen

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har granskat hur regeländringen om hel sjukersättning från 19 år tillämpas av Försäkringskassan. Granskningen visar att regeringens avsikt med regeländringen inte uppnås när det gäller att ge ökad trygghet för unga personer som har svåra funktionsnedsättningar.

Anläggningen som ska rena Malmfjärden invigs 12 juni

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-11 08:52 CEST - Kalmar kommun

I projektet LIFE SURE testar och utvecklar Kalmar kommun och Linnéuniversitetet spännande teknik för att ta upp och återvinna bottenslam på ett kostnadseffektivt och ekologiskt hållbart sätt. Projektet kommer att genomföras i Malmfjärden och en reningsanläggning finns på Lindö/Kullö.

Kalmar läns strategiska energiarbete intresserar besökare från Kroatien

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-10 14:08 CEST - Energikontor Sydost

Representanter för den kroatiska regionen Istrien kommer tillsammans med sitt regionala energikontor på besök till Öland den 11 juni. Det är framförallt Mörbylångas strategiska energiarbete som lockar hit besökarna.

Länsstyrelsen låter bli att fatta beslut

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-10 14:01 CEST - Riksdagens ombudsmän - JO

Under flera år har Länsstyrelsen i Skåne län låtit bli att fatta beslut i ärenden om jordbruksstöd då man saknar ett fungerande it-stöd enligt myndigheten. Nonchalant, tycker JO Lars Lindström.

SKH på Järvaveckan (för barn & unga)

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-10 11:37 CEST - Stockholms konstnärliga högskola

Stockholms konstnärliga högskola deltar under Järvaveckan 14–16 juni och ger barn och unga sju prova-på-möjligheter. Testa mim och opera, dansa hiphop och utveckla en egen dansstil, lär dig skapa filmer, prova jonglering och skapa egna sår med smink!

30 000 kronor till uppsatser om avfallshantering

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-10 07:46 CEST - Avfall Sverige AB

Två examensarbeten får Avfall Sveriges stipendium 2019. Examensarbetena är skrivna av Sofia Dannert, Josefin Norström och Emelie Oldensjö och handlar om metoder för insamlings- och sorteringssystem för hushållsavfall samt hur influencers kan kommunicera för att minska avfallet.

Anna Serner utsedd till en av filmvärldens främsta innovatörer

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-07 14:01 CEST - Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutets vd Anna Serner har blivit utnämnd till en av 2019 års innovatörer av den amerikanska nöjes- och filmindustrisajten The Wrap, för sitt arbete för ökad jämställdhet inom den svenska filmbranschen.

Statliga kontor i 275 av 290 kommuner

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-07 11:56 CEST - Länsstyrelsen Västerbotten

Statlig närvaro mätt i antalet statliga arbetsställen finns i alla Sveriges kommuner – utom 15. I Västerbotten finns statlig närvaro i alla kommuner och den statliga närvaron är relativt stor i relation till folkmängden. Det framgår av en delredovisning av den kartläggning som regeringen uppdragit till länsstyrelserna att ta fram.

Preems utbyggnad behöver stoppas!

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-07 11:54 CEST - Jordens vänner

På måndag fattar Mark- och miljööverdomstolen beslut o prövning av tillståndet som getts till Preems utbyggnad i Lysekil. Preem har fått grönt ljus att bygga ut anläggningen i Lysekil med fördubblade koldioxidutsläpp som konsekvens. Frågan sätter ljuset på flera saker: Preem bortser från det klimatnödläge vi befinner oss i, vilket visar de stora företagens vilja att öka utsläppen, med ´greenwashing’ som metod för att komma undan.

Sundsvallsbor vinnare i Timrås vykortstävling

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-06 14:00 CEST - Timrå kommun

Idag vid nationaldagsfirandet på Vivstavarv presenterades årets vinnare i Timrå kommuns vykortstävling och det blev sundsvallsborna Irina Schödin och Urban Rundholm som vann årets tävling.