Queer-helg på Cinemateket

Pressmeddelande Publicerad: 2011-03-04 08:15 CET - Svenska Filminstitutet

Hett efterlängtat av många. Äntligen dags för ett queer-tema på Cinemateket! En långhelg fylld med samtal och filmer. Flera av filmerna har sällan eller aldrig visats på duk i Sverige.

Trängselskatten har fortfarande god effekt

Pressmeddelande Publicerad: 2011-03-03 08:39 CET - Miljöpartiet i Stockholms stad

Vid trafiknämndens möte den 17 mars presenteras Analys av flöden i Stockholmstrafiken - utveckling och nuläge 2010. Räkningen genomfördes i oktober 2010 och visar att antalet fordon som passerat (vid de olika trafikräknesnitten) i stort sett är oförändrat. Framkomligheten har heller inte förändrats i någon större omfattning.

Moderaterna sviker Stockholms långtidsarbetslösa

Pressmeddelande Publicerad: 2011-03-02 13:46 CET - Miljöpartiet i Stockholms stad

Idag släppte Stockholms stads revisorer rapporten "Stadens insatser för personer som uppbär ekonomiskt bistånd och är långvarigt arbetslösa". Rapporten visar på ett antal allvarliga brister. Exempelvis saknas aktuella arbetsplaner, arbetsplanerna är inte utformade utifrån individens förutsättningar och uppföljningen bedöms vara bristfällig. En stor grupp stockholmare, med problem som missbruk eller psykisk ohälsa, får dessutom inte plats inom jobbtorgen.

Sex åtgärder för renare luft i Stockholm

Pressmeddelande Publicerad: 2011-03-02 09:09 CET - Miljöpartiet i Stockholms stad

Stockholms luft är så dålig att den är farlig. Barn, äldre och människor med astma, hjärt- och kärlproblem drabbas hårdast. I Stockholm har 600 av de barn som har astma utvecklat sjukdomen just på grund av luftföroreningarna. Det visar en ny europeisk studie som presenteras senare i dag i Paris.

Stockholm saknar plan för solenergi

Pressmeddelande Publicerad: 2011-03-02 07:30 CET - Miljöpartiet i Stockholms stad

De senaste två åren har Boverket beviljat 58 miljoner kronor i stöd för installation av solfångare. Skillnaden mellan Sveriges kommuner är stor. Bäst är Värnamo (9,6 miljoner kronor, dvs 291 kronor per kommuninvånare) medan Stockholms stad ligger på plats 241 av Sveriges kommuner (1,5 miljoner kronor, dvs 1,72 kronor per kommuninvånare).

Nu är det bevisat: Återanvändning ger klara miljövinster

Pressmeddelande Publicerad: 2011-03-01 13:33 CET - Avfall Sverige AB

Lämna bra begagnade möbler, prylar och annat till återanvändning istället för att slänga allt i avfallscontainern. Det lönar sig för miljön, visar färska siffror från en undersökning i Göteborg.

Landsbygdsministern delar ut priset till Årets Ekokrog

Pressmeddelande Publicerad: 2011-03-01 10:33 CET - EkoMatCentrum

På måndag är det White Guide Gala, krogvärldens egen Oscarsgala. Det första pris som delas ut är Årets Ekokrog. Landsbygdminister Eskil Erlandsson förrättar prisutdelningen. Han har ett starkt intresse av ekologisk produktion och Sverige som ett framstående matland.

MP kräver bättre stöd till barn i missbruksfamiljer

Pressmeddelande Publicerad: 2011-03-01 08:20 CET - Miljöpartiet i Stockholms stad

Vart femte barn tros leva i familjer där någon av föräldrarna har ett riskabelt bruk av alkohol, läkemedel eller narkotika. Dessa barn löper ökad risk att få psykiska problem och utveckla ett eget alkoholberoende. En ny lag, från 1 januari 2010, ålägger alla som arbetar med psykiskt sjuka och missbrukare att fråga om det finns barn i familjen och se till att dessa får hjälp. Trots det har inte mycket hänt, konstaterar bland andra Socialstyrelsen.

Folkpartiet skuldbelägger elever som skolkar

Pressmeddelande Publicerad: 2011-02-28 12:46 CET - Miljöpartiet i Stockholms stad

Skolinspektionen har granskat skolor i 28 svenska kommuner och riktar allvarlig kritik mot Stockholm stad. Kritiken lyfter bland annat upp att det saknas fungerande rutiner som säkerställer att skolpliktiga elever är placerade och får utbildning samt att det saknas kunskap om den totala frånvarosituationen.

Matresterna lyser upp hela arbetsveckan

Pressmeddelande Publicerad: 2011-02-24 11:35 CET - Avfall Sverige AB

Om du rötar en veckas matavfall, istället för att slänga det i soppåsen, sparas energi som räcker för att hålla en lampa lysande dygnet runt i mer än fem dagar.

Konjunkturbarometern, februari 2011

Pressmeddelande Publicerad: 2011-02-24 08:15 CET - Konjunkturinstitutet

Barometerindikatorn, som sammanfattar stämningsläget i svensk ekonomi, steg med 0,4 enheter i februari. Det är andra månaden i rad som barometerindikatorn stiger och den ligger på en mycket hög nivå.

Misa expanderar, öppnar en ny enhet i Skärholmen!

Nyhet Publicerad: 2011-02-17 07:37 CET - Misa AB

Misa är nu leverantör av den förberedande utbildningen för personer med Aspergers syndrom till Arbetsförmedlingen i Stockholmsregionen, Göteborg, Lund, Västerås och Uppsala. Med utbildningen vill Misa ge personer med diagnosen Aspergers Syndrom möjlighet att finna, få och behålla ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. Vi vet att människor med rätt stöd kan hitta ett arbete!

Fortsatt stabila siffror för film på bio

Pressmeddelande Publicerad: 2011-02-16 09:06 CET - Svenska Filminstitutet

Stabilitet i besökssiffrorna, starkt 3D-format och fortsatt framgång för svensk film - det är ett par av kännetecknen när bioåret 2010 sammanfattas.

Tyvärr fortsätter "Tegelbackseländet" för Stockholms cyklister

Pressmeddelande Publicerad: 2011-02-16 07:30 CET - Miljöpartiet i Stockholms stad

Det finns stora framkomlighets- och säkerhetsproblem för cyklister och gående i Stockholm. På Trafiknämndens möte i veckan (2011-02-17) beslutas om en mindre ombyggnad av cykel- och gångbanan vid Tegelbacken i centrala Stockholm. Beslutet innehåller en breddning av cykelbanan på sträckan Stadshusbron till Vasabron samt mindre åtgärder på räcken och belysning.

Länge leve filmen - en helg med restaurerade filmer ur filmarkivet!

Pressmeddelande Publicerad: 2011-02-16 01:14 CET - Svenska Filminstitutet

Fredagen den 25 februari inleds en helg på Cinemateket med restaurerade filmer ur Svenska Filminstitutets arkiv. Ett unikt tillfälle att se kopior som aldrig tidigare visats på Cinemateket i Stockholm!

Europeiska filminstituten oroade över MEDIA-programmets framtid

Pressmeddelande Publicerad: 2011-02-16 01:01 CET - Svenska Filminstitutet

Vid ett möte under den pågående filmfestivalen i Berlin enades cheferna för de europeiska filminstituten om ett gemensamt uttalande angående MEDIA-programmets framtid.

Ugglor, labradorer och rysk politik bland februari månads produktionsstöd

Pressmeddelande Publicerad: 2011-02-15 10:25 CET - Svenska Filminstitutet

När årets första produktionsstöd offentliggörs finns både dokumentärer med politiska teman och filmer för de yngsta med.

Kulturministern gästar Berlins filmfestival

Pressmeddelande Publicerad: 2011-02-14 09:38 CET - Svenska Filminstitutet

Imorgon, måndag, kommer kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth att besöka Berlins filmfestival.

Pressträff: MPs språkrörskandidater (13/2, kl. 16.15)

Pressmeddelande Publicerad: 2011-02-11 15:42 CET - Miljöpartiet i Stockholms stad

På söndag (13/2) samlas många av Miljöpartiet de grönas språkrörskandidater för att bli utfrågade av Miljöpartiets medlemmar. Direkt efter detta arrangeras en pressträff med språkrörskandidaterna på Miljöpartiets partikansli.

Succé för filmarkivet.se med punk och Ehrenmark

Pressmeddelande Publicerad: 2011-02-11 10:05 CET - Svenska Filminstitutet

Igår torsdag sjösattes Filminstitutets nya webbplats filmarkivet.se där streamade filmskatter tillgängliggörs för alla. Anstormningen blev enorm med över 50 000 besök under det första dygnet.

Stockholms naturreservat blir snabbt sämre

Pressmeddelande Publicerad: 2011-02-11 07:39 CET - Miljöpartiet i Stockholms stad

En redovisning av tillsynsarbetet i stadens naturreservat för 2010 visar på en negativ trend. 2009 bedömdes 4 av 8 naturreservat ha "god bevarandestatus", för 2010 har denna siffra sjunkit till 2 av 8.

Danska stjärnan Ghita Nørby gästar Cinemateket och Filmhuset!

Pressmeddelande Publicerad: 2011-02-09 12:21 CET - Svenska Filminstitutet

Torsdag den 17 februari är det säsongspremiär för "Actors Studio" på Cinemateket. Den första gästen är Danmarks stora stjärna Ghita Nørby och ny samtalsledare är Roger Wilson.

Energirådgivare tror att energipriserna kan öka med 500 procent

Pressmeddelande Publicerad: 2011-02-08 07:00 CET - Geotec

Landets energirådgivare tror att energipriserna kommer att stiga kraftigt i framtiden. Närmare 40 procent tror att priserna minst kommer att fördubblas de kommande 20 åren.

Moderaterna vilse i parkeringspolitiken

Pressmeddelande Publicerad: 2011-02-07 11:56 CET - Miljöpartiet i Stockholms stad

I helgen föreslog Ulla Hamilton (M), Stockholm stads trafikborgarråd, att avgiften för boendeparkering i Stockholm ska höjas. Därmed ansluter sig trafikborgarrådet Hamilton (M) till delar av Miljöpartiets politik - den parkeringspolitik som Moderater tidigare har förkastat.

Garbo, Ingrid, Palme och Selma på nya Filmarkivet.se

Pressmeddelande Publicerad: 2011-02-03 12:32 CET - Svenska Filminstitutet

Roy Anderssons reklamfilm för pommes strips, Alice Babs sjunger tuggummit Toys lov, Ingrid Bergman och Roberto Rossellini gästar filmgalan på Berns, Garbo gråter när hon lämnar Sverige, hemma hos-reportage hos Selma Lagerlöf.

Misa medverkar i doktorandkursen ”Brukarmedverkan i forskning”

Nyhet Publicerad: 2011-02-03 11:34 CET - Misa AB

Misa medverkar i doktorandkursen ”Brukarmedverkan i forskning”

Experimentlusta och kaffetankar: svensk kortfilm tävlar i Clermont-Ferrand

Pressmeddelande Publicerad: 2011-02-03 09:22 CET - Svenska Filminstitutet

Imorgon fredag börjar den 33:e upplagan av världens största kortfilmsfestival: Clermont-Ferrand i Frankrike och två filmer är uttagna till tävlingssektioner.

32 personer med funktionsnedsättning får anställning.

Pressmeddelande Publicerad: 2011-02-01 08:54 CET - Misa AB

Under 2010 har Misa AB stöttat 32 personer att gå från daglig verksamhet enligt LSS och sysselsättning enligt SoL, till att få anställning på den öppna arbetsmarknaden.

Allvarlig kritik mot placeringar av elever i särskolan

Pressmeddelande Publicerad: 2011-01-31 13:48 CET - Miljöpartiet i Stockholms stad

Idag riktar Skolinspektionen (på DN debatt) kraftig kritik mot rättssäkerheten i kommunernas arbete med placeringar av elever i särskolan. Skolinspektionen har granskat 30 kommuner, inklusive Stockholms stad. I Stockholms stad innehåller granskningen 235 beslut om placering i särskola - 233 av dessa var fattade utifrån bristande underlag. Granskningen visar att elever med språkproblem, läs- och skrivsvårigheter eller koncentrationssvårigheter kan ha placerats i särskolan istället för att ges särskilt stöd inom grundskolan.

Sopsortering på väg att nå målet

Pressmeddelande Publicerad: 2011-01-31 13:19 CET - Avfall Sverige AB

Sveriges Radio har granskat utsorteringen av hushållens matavfall i landets kommuner (”Sopsortering når inte upp till målet”, 20110131). Detta har man gjort med anledning av att det nationella miljömålet om att 35 procent av matavfallet skulle ha behandlats biologiskt 2010, inte uppnåddes. I dagsläget samlar kommunerna in drygt 20 procent av hushållens matavfall.