Löneutvecklingen t.o.m. juni 2009

Pressmeddelande Publicerad: 2009-09-04 10:03 CEST - Medlingsinstitutet

Medlingsinstitutet är ansvarig myndighet för den officiella löne­statistiken. Statistiken på www.mi.se bygger på den konjunkturlönestatistik som publicerades den 31 augusti på Statistiska centralbyråns hemsida. Medlingsinstitutet bearbetar statistiken och inkluderar arbetarnas övertids­ersättning och tjänstemännens rörliga tillägg och väger samman den till uppgifter för sektorer och för hela ekonomin. Uppgifterna visar förändringen i procent från motsvarande månad 2008. Övertidsandelen har minskat betydligt under de senaste kvartalen vilket sänker den här publicerade löneförändringen framför allt för arbetare inom industrin. Påsken påverkar. För arbetare i privat sektor påverkas förändringstalen för mars 2009 även av att påsken i år inföll i april mot i mars förra året. En storhelg innebär nämligen högre skifttillägg i branscher med s.k. kontinuerlig drift. För mer informationBo Enegren, 08-545292 44

Glädjande att friidrotten blir kvar på Stadion

Pressmeddelande Publicerad: 2009-09-03 10:53 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

- Det är verkligen glädjande att hotet mot Stadion som friidrottsarena nu är borta, säger Stefan Nilsson, gruppledare för Miljöpartiet i Stockholms stadshus, i en kommentar till den borgerliga majoritetens besked att idén att göra Stadion till en ren fotbollsarena nu har lagts i papperskorgen.

Roy Anderssons filmer på MoMA

Pressmeddelande Publicerad: 2009-09-03 06:53 CEST - Svenska Filminstitutet

Roy Andersson föräras en retrospektiv på MoMA, The Museum of Modern Art, i New York. Filmvisningarna äger rum 10-18 september.

41 svenska stumfilmer visas i Bryssel

Pressmeddelande Publicerad: 2009-08-31 01:34 CEST - Svenska Filminstitutet

Det är inte bara den nya svenska filmen som skördar framgångar i utlandet. Det internationella intresset för svensk stumfilm är rekordstort just nu.

Medlingsinstitutet presenterar den senaste lönestatistiken

Pressmeddelande Publicerad: 2009-08-26 16:11 CEST - Medlingsinstitutet

Tid: torsdag 3 september 2009, presskonferensen börjar kl 9.30 (Kaffe och smörgås serveras från kl 9.00 statistiken måste vi hålla på till kl 9.30) Plats: Victory Konferens, Trafalgarsalen, Lilla Nygatan 5 Meddela gärna att du kommer, så fixar vi smörgås till alla!

Ge kolonisterna mer långsiktiga avtal

Pressmeddelande Publicerad: 2009-08-26 11:37 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Miljöpartiet föreslår idag på kommunstyrelsen att Stockholms kolonister ska få mer långsiktiga arrendeavtal. MP vill tillsammans med den rödgröna oppositionen stoppa den borgerliga majoritetens förslag om att kommunen ska kunna dra in arrendeavtalet efter fem år och ta tillbaka marken för andra behov som bostadsbyggande, till exempel.

MP:s förslag om rökfri arbetstid får gehör hos majoriteten

Pressmeddelande Publicerad: 2009-08-26 10:49 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Miljöpartiet lade en motion om rökfri arbetstid i juli 2008 och motionen kommer nu att bifallas när den kommer upp i fullmäktige.

BNP har slutat falla men arbetslösheten ökar ändå snabbt

Pressmeddelande Publicerad: 2009-08-26 07:15 CEST - Konjunkturinstitutet

Perioden med stora BNP-fall är över.

Konjunkturbarometern augusti 2009

Pressmeddelande Publicerad: 2009-08-26 07:00 CEST - Konjunkturinstitutet

Barometerindikatorn, som sammanfattar företagens och hushållens syn på det ekonomiska läget, steg till 88,7 i augusti från 87,1 månaden innan.

MP välkomnar en hälsosammare vinter i Stockholm

Pressmeddelande Publicerad: 2009-08-20 16:38 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Luftföroreningar förkortar livet på stockholmarna med 7 månader, enligt landstingets folkhälsorapport som presenterades idag. Partiklar från dubbdäcksanvändning är en bidragande faktor bl a till lungsjukdomar. Miljöpartiets miljö- och trafikpolitiker välkomnar Trafiknämndens beslut om att dubbdäcksförbud ska införas i vissa delar av Stockholm redan i vinter:

Berättelser om kvinnor i ny satsning

Pressmeddelande Publicerad: 2009-08-18 11:05 CEST - Svenska Filminstitutet

Filminstitutet satsar åter på den korta dokumentären. Tillsammans med Sveriges Television kommer nu en dokumentärfilmssatsning i 13-minutersformat.

Ganslandts apa på ny stor festival

Pressmeddelande Publicerad: 2009-08-08 07:23 CEST - Svenska Filminstitutet

Jesper Ganslandts Apan har tagits ut till internationella filmfestivalen i Venedig och sektionen Venice Days. Festivalen pågår 2-12 september.

Rekordsiffror på bio i juni

Pressmeddelande Publicerad: 2009-07-31 11:28 CEST - Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet har nu sammanställt biografstatistiken för juni. Juni uppvisar historiskt höga siffror och även siffrorna för första halvåret är mycket bra, speciellt avseende den svenska marknadsandelen.

Konjunkturbarometern företag och hushåll. Juli 2009

Pressmeddelande Publicerad: 2009-07-30 07:15 CEST - Konjunkturinstitutet

Barometerindikatorn, som sammanfattar företagens och hushållens syn på det ekonomiska läget, har ökat med knappt sju enheter från förra månaden och hamnar på 87,1 i juli.

Tre svenska långfilmer i Venedig

Pressmeddelande Publicerad: 2009-07-23 10:00 CEST - Svenska Filminstitutet

Hela tre svenska filmer får i år världspremiär på Venedigs prestigefyllda filmfestival: Det enda rationella av Jörgen Bergmark, Metropia av Tarik Saleh och Videocracy av Erik Gandini. Venedigs internationella filmfestival pågår 2-12 september.

Svensk apa i Toronto

Pressmeddelande Publicerad: 2009-07-23 10:00 CEST - Svenska Filminstitutet

Jesper Ganslandts nya film Apan är uttagen till Torontos internationella filmfestival (10-19 september).

Svensk dokumentär till Toronto

Pressmeddelande Publicerad: 2009-07-21 01:02 CEST - Svenska Filminstitutet

Erik Gandinis dokumentär Videocracy har blivit uttagen till Toronto International Film Festival (10-19 september).

71 x svensk film i Polen

Pressmeddelande Publicerad: 2009-07-20 07:44 CEST - Svenska Filminstitutet

Totalt 71 svenska filmer visas på Polens största filmfestival ERA New Horizons Film Festival i Wroclaw. Evenemanget äger rum 23 juli - 2 augusti.

Miljöpartiet kräver rullstolsanpassade uteserveringar 2010

Pressmeddelande Publicerad: 2009-07-09 07:00 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Stockholms stad måste se till att alla uteserveringar blir tillgängliga nästa vår kräver Stefan Nilsson (MP), gruppledare, och Mats Lindqvist (MP), ledamot av trafik- och renhållningsnämnden i en skrivelse till kommunstyrelsen.

Låt stockholmarna sköta mer av närmiljön själva - i avtal med staden

Pressmeddelande Publicerad: 2009-07-08 09:25 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

- Många stockholmare skulle gärna engagera sig för trevligare närmiljö, det kan handla om en rabatt eller barnens naturliga lekplats. Med fler brukaravtal med enskilda och föreningar kan staden stärka delaktigheten i skötsel och utveckling av grönområden. Det föreslår Åsa Romson, (MP), vice ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholms stad i en skrivelse.

Miljöpartiet vill pröva ny modell för att minska hemlösheten i Stockholm

Pressmeddelande Publicerad: 2009-07-06 06:00 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Det behövs nya grepp för att minska hemlösheten i Stockholm. Därför föreslår Miljöpartiets gruppledare Stefan Nilsson att Stockholms stad ska köpa delar av bostadsbestånd och hyreshus, för uthyrning ut till dem som idag inte kan komma in på bostadsmarknaden.

Lars G Lindström blir ny konsulent på Svenska Filminstitutet

Pressmeddelande Publicerad: 2009-07-02 09:16 CEST - Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet har utsett Lars G Lindström till ny långfilmskonsulent och han efterträder Lisa Ohlin.

Hållbar stad kräver politisk samverkan

Pressmeddelande Publicerad: 2009-06-29 17:16 CEST - Avfall Sverige AB

Konjunkturbarometern. Juni 2009

Pressmeddelande Publicerad: 2009-06-25 07:15 CEST - Konjunkturinstitutet

Barometerindikatorn, som sammanfattar företagens och hushållens syn på det ekonomiska läget, steg till 79,4 i juni från 77,6 i maj.

Svenska Filminstitutet fördelar drygt en miljon kronor till biografer på mindre orter

Pressmeddelande Publicerad: 2009-06-23 09:53 CEST - Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet har delat ut biografstöd till 14 olika projekt i landet. Stödet är till för att stärka biografernas synlighet, lokala förankring och möjliggöra filmvisningar av hög kvalitet även utanför de större städerna. Syftet är att långsiktigt

Kiruna, lingonsylt och rysk action bland juni månads produktions- och marknadsstöd

Pressmeddelande Publicerad: 2009-06-23 07:50 CEST - Svenska Filminstitutet

I juni har det tagits beslut om både produktionsstöd och marknadsstöd och besluten innehåller både nykomlingar och redan kända namn.

Den hållbara staden byggs underifrån

Pressmeddelande Publicerad: 2009-06-22 16:59 CEST - Avfall Sverige AB

Avfall Sverige, Gasföreningen, Svensk Fjärrvärme och Svenskt Vatten bjuder in till seminarium på temat "Den hållbara staden byggs underifrån".

Medlare utsedda för bankerna

Pressmeddelande Publicerad: 2009-06-22 13:45 CEST - Medlingsinstitutet

Priser till Original och till Sverrir Gudnason

Pressmeddelande Publicerad: 2009-06-22 11:21 CEST - Svenska Filminstitutet

Den dansksvenska filmen Original blev i helgen utsedd till bästa film på filmfestivalen i Shanghai. Dessutom blev Sverrir Gudnason utsedd till bästa manliga skådespelare.