Verktyg för att synliggöra kvinnors och mäns förutsättningar och villkor

Pressmeddelande Publicerad: 2019-04-02 11:32 CEST - Region Kronoberg

Region Kronoberg och Länsstyrelsen i Kronobergs län har gemensamt tagit fram en ny version av kunskapsunderlaget ”På tal om kvinnor och män i Kronobergs län”. Underlaget är ett verktyg för att uppmärksamma och synliggöra flickors och pojkars, kvinnors och mäns förutsättningar i Kronobergs län.

Ny e-tjänst hjälper företagare att hitta rätt lokal

Pressmeddelande Publicerad: 2019-04-02 10:00 CEST - Kalmar kommun

Kalmar kommun hjälper ofta företagare som söker en ny lokal, framförallt i kontakterna med fastighetsägare. Det kan handla om allt från ett litet kontor till en industrilokal med stora traverser i taket.

Unik dopbok kopplar ihop barnets känslor med bibelberättelsen

Pressmeddelande Publicerad: 2019-04-02 08:30 CEST - Verbum AB

Nära dig är en bok om livets frågor och känslor. Med hjälp av bibelberättelser utifrån olika teman får barnet tillsammans med en vuxen möjlighet att fundera kring vad livet handlar om. Boken ger samtidigt en fin introduktion till bibelns texter och den kristna tron – och blir en dopbok att växa in i.

Samarbete för ökad återvinning av förpackningar och tidningar

Pressmeddelande Publicerad: 2019-04-02 08:00 CEST - Avfall Sverige AB

Nu finns en överenskommelse om hur kommun och näringsliv kan samarbeta för att öka den bostadsnära insamlingen av förpackningar och tidningar som invånare sorterat för återvinning.

Gustav Fridolin ny ordförande för Stockholms stads Agenda 2030-råd

Pressmeddelande Publicerad: 2019-03-30 14:07 CET - Miljöpartiet i Stockholms stad

Medlemmarna i Miljöpartiet i Stockholms stad valde idag Gustav Fridolin som ordförande för stadens nya Agenda 2030-råd. Rådet ska bestå av 17 ledamöter, både politiska representanter och sakkunniga från näringslivet, akademi och civilsamhälle.

Västerbotten uppmärksammas i Trästad - landshövdingen omvald som ordförande och pris till Lorents Burman

Pressmeddelande Publicerad: 2019-03-29 15:01 CET - Länsstyrelsen Västerbotten

Föreningen Trästad Sverige har haft sitt årsmöte. Mötet ägde rum den 26 mars 2019 i Skövde.

Nutti förvånas över SD:s möte med samiska företrädare

Pressmeddelande Publicerad: 2019-03-29 13:58 CET - Sametinget

Den 27 mars 2019 besökte sverigedemokraterna Björn Söder och Cassandra Sundin Vilhelmina. Från det mötet har en video spridits från sverigedemokraterna på Facebook där ovanstående personer berättar att de fört samtal med samiska företrädare om hur relationen mellan svenska staten och samerna kan förbättras.

Företagsbesök skapar energi

Pressmeddelande Publicerad: 2019-03-29 13:30 CET - Kalmar kommun

Den 2 april genomför kommunstyrelsen sitt första av två årliga företagsbesök runt om i kommunen. Det blir sjätte året i rad som besöken genomförs. – I vår ambition att ha ett starkt företagsklimat är företagsbesök prioriterat. Företagare får berätta om sin vardag och om sina utvecklingsplaner och vi tar med oss detta i vårt fortsatta arbete med företagsklimatet, berättar kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S).

Tusentals djur får hjälp efter cyklonen Idai

Pressmeddelande Publicerad: 2019-03-29 11:20 CET - World Animal Protection Sverige

Cyklonen Idai har drabbat fem länder i södra Afrika och är den värsta naturkatastrofen någonsin i området. World Animal Protections katastrofhjälpsteam är på plats för att hjälpa djuren och deras ägare.

Våraktiviteter med Vincent van Gogh på Kalmar Slott

Pressmeddelande Publicerad: 2019-03-29 07:56 CET - Destination Kalmar

Om en månad öppnas dörrarna till årets stora utställning på Kalmar Slott. Den digitala utställningsupplevelsen Van Gogh Alive – The Experience, som turnerat runt i världen, har Sverigepremiär i Kalmar på valborgsmässoafton. I samband med utställningen erbjuds många olika slottsaktiviteter på temat Van Gogh, som bland annat kickoffer, presentationer, skolbesök och mors dagsfirande i utställningen.

Stärkt samverkan för en bättre vård och omsorg

Pressmeddelande Publicerad: 2019-03-28 16:54 CET - Kalmar kommun

Digital kommunikation, informationsöverföring mellan huvudmän och intern organisationsförändring – det är tre av de nya förändringar och utvecklingsarbeten som presenterats under dagens sammanträde i omsorgsnämnden. Dessa utvecklingsområden ska bidra till ökad samverkan mellan omsorgens verksamheter hemtjänst, vård- och omsorgsboende samt hälso- och sjukvården. Syftet är att ytterligare förbättra vård och omsorgen för de äldre i Kalmar.

Skolinspektionens kvalitetsgranskning klar – bra betyg till Timråskolor

Pressmeddelande Publicerad: 2019-03-28 07:00 CET - Timrå kommun

Under hösten 2018 har Skolinspektionen genomfört regelbunden kvalitetsgranskning på fem av nio grundskolor i Timrå. Nu har samtliga beslut på enhetsnivå kommit – på flera områden får Timråskolorna högsta betyg.

Ny branschplattform för fastighetsbranschen lanseras

Pressmeddelande Publicerad: 2019-03-27 12:42 CET - Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd

En ny branschplattform, jobba-i-fastighetsbranschen.se, lanseras den 31 mars för att öka fastighetsbranschens synlighet externt. Ambitionen är att marknadsföra branschen bredare för att öka dess attraktionskraft. Bakgrunden till utvecklandet av plattformen är att fastighetsbranschen lider av stor kompetensbrist och behöver anställa fler än 15 000 personer innan år 2027.

Högkonjunkturen bromsar in

Pressmeddelande Publicerad: 2019-03-27 09:15 CET - Konjunkturinstitutet

Svensk ekonomi har gått in i en avmattningsfas och BNP växer med 1,5 procent i år. Konjunkturen har toppat och investeringarna i näringslivet minskar något. Företag och framför allt hushåll har blivit mindre optimistiska. Samtidigt är resursutnyttjandet på arbetsmarknaden fortsatt högt. Trots det blir löneutvecklingen måttlig och inflationen blir lägre än 2 procent i år. Det framgår av Konjunkturinstitutets nya prognos som publiceras i dag.

Nytt färgstarkt konfirmandmaterial levandegör Bibelns berättelser

Pressmeddelande Publicerad: 2019-03-27 09:00 CET - Verbum AB

Konfirmation handlar om att känna igen sitt eget liv i kyrkans tro. I det arbetet spelar Bibeln en viktig roll. Bibeln, konfirmand levandegör bibelns berättelser med utgångspunkt i konfirmandens livsfrågor. Till Bibeln finns en matchande psalmbok, anteckningsbok och gummiband - och i höst kommer även en handledning.

Tjänstesektorn balanserar upp nedgång i tillverkningsindustrin

Pressmeddelande Publicerad: 2019-03-27 09:00 CET - Konjunkturinstitutet

Barometerindikatorn ändrades endast marginellt även i mars. Den uppgår till 101,7 jämfört med 101,9 i februari och indikerar fortsatt ett något starkare stämningsläge än normalt i ekonomin.

Newsmap.com. Närmare verkligheten.

Pressmeddelande Publicerad: 2019-03-26 14:02 CET - Berlock Information AB

Traditionella nyheter fokuserar händelser. Newsmap.com sätter vad som händer lokalt i centrum. Med underrättelser från drygt 50 länder och snart över 40 000 nyhetskällor.

200 anmälda till seminarium om solenergi och energieffektivisering

Pressmeddelande Publicerad: 2019-03-26 08:19 CET - Timrå kommun

Solens energi och energieffektivisering är ämnen som är intressanta vilket märks när Sundsvall och Timrås kommunala energi- och klimatrådgivare tillsammans med Länsstyrelsen och Energikontoret bjuder in till föreläsning.

Pressinbjudan: Renovering av Vasabrunnen på Larmtorget i Kalmar

Pressmeddelande Publicerad: 2019-03-25 11:00 CET - Kalmar kommun

Vasabrunnen och skulpturen som står på Larmtorget i Kalmar är i stort behov av en genomgripande renovering.

Elin Namnieks är ny konferencier på Larmtorget

Pressmeddelande Publicerad: 2019-03-25 08:49 CET - Destination Kalmar

I sommar får Musik på Larmtorget en ny konferencier – Elin Namnieks!

Medborgerlig Samling portas från demonstration mot IT-direktiv

Pressmeddelande Publicerad: 2019-03-23 08:56 CET - Medborgerlig Samling

EU:s omstridda upphovsrättsdirektiv kommer att debatteras i EU-parlamentet på tisdag 26 mars. Artiklarna 11, om s.k. länkskatt, och 13, med s.k. uppladdningsfilter har mötts av stark kritik från grupper i hela Europa som värnar om den personliga integriteten och friheten på nätet.

Nya äldreboendet Strandhagen i Gnesta öppnat

Pressmeddelande Publicerad: 2019-03-22 16:16 CET - Gnesta kommun

Under fredagseftermiddagen, 22 mars 2019, invigdes Gnesta kommuns nya fina äldreboende, Strandhagen. I ett vackert läge vid Frönäs gärde har det ståtliga och moderna äldreboendet nu slagit upp sina portar. Det första spadtaget togs i september 2017 och under veckan var det dags för inflyttning – då fick Frustunagårdens verksamhet flytta över till det nybyggda äldreboendet.

Pressinbjudan: Invigning av konstgräsplanen på Bergaviks IP

Pressmeddelande Publicerad: 2019-03-22 10:00 CET - Kalmar kommun

Lördagen den 23 mars klockan 13:30 inviger kultur- och fritidsnämndens ordförande Marianne Dahlberg konstgräsplanen på Bergaviks IP. Innan och efter invigningen spelas det matcher från IFK Kalmar och IFK Berga.

Sverige förtjänar en cirkulär vårbudget

Nyhet Publicerad: 2019-03-21 15:39 CET - Avfall Sverige AB

Socialdemokraterna behöver säkerställa en tydlig och konkret politik som aktivt stödjer framväxten av en cirkulär ekonomi. Det måste synas i vårändringsbudgeten. Det skriver företrädare för Avfall Sverige, Energiföretagen Sverige, Energigas Sverige och Svenskt Vatten i en debattartikel i Aktuell Hållbarhet inför Socialdemokraternas partikongress i helgen.

2019 års Stora Psykologpris går till Lars Göran Öst

Pressmeddelande Publicerad: 2019-03-21 14:31 CET - Sveriges Psykologförbund

Stora Psykologpriset på 50 000 kr går till en psykolog som genom sitt arbete bidrar till att förbättra människors livskvalitet och utveckla mänskliga resurser. Prisutdelningen sker i närvaro av H.K.H. Prins Daniel den 28 mars i anslutning till Psykologikonferensen i Stockholm.

Dags för säsongens sista världscup i Holmenkollen!

Pressmeddelande Publicerad: 2019-03-21 14:08 CET - Svenska Skidskytteforbundet

Nu är det dags för avslutning av världscupsäsongen i Holmenkollen, Oslo. På tävlingsprogrammet står sprint, jaktstart och masstart. Fredrik Lindström gör sina sista världscuptävlingar under helgen.

Förenklat läkarintyg ledde till fler sjukfall

Pressmeddelande Publicerad: 2019-03-21 12:23 CET - Inspektionen för socialförsäkringen

Försäkringskassans införande av förenklade läkarintyg för korta och enkla sjukfall under 2015 och 2016 ledde till ett ökat inflöde till sjukförsäkringen. Det skedde dessutom en förskjutning mot en högre andel läkarintyg som baseras på en psykiatrisk diagnos vid ansökan om sjukpenning. Det visar en studie som Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) gjort. Utvärderingens resultat visar också hur centralt samspelet mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården är för sjukskrivningsprocessen.

Här är programmet för årets Musik på Larmtorget!

Pressmeddelande Publicerad: 2019-03-21 08:30 CET - Destination Kalmar

Musik på Larmtorget är en populär tradition i Kalmar. Varje tisdag och torsdag under högsommaren bjuds Kalmarbor och besökare på gratiskonserter på Kalmars främsta nöjestorg.

Investeringsbidrag kan sökas för att minska utsläpp via dagvatten

Pressmeddelande Publicerad: 2019-03-20 15:47 CET - Naturvårdsverket

Naturvårdsverket har i uppdrag att under tre år fördela bidrag till åtgärder som förbättrar vattenmiljön. Utlysningen av bidrag till investeringar för att minska utsläpp av mikroplaster och andra föroreningar via dagvatten, är en del av uppdraget. Sista ansökningsdatum är den 13 maj 2019.

Investeringsbidrag kan sökas för läkemedelsrening vid avloppsreningsverk

Pressmeddelande Publicerad: 2019-03-20 15:40 CET - Naturvårdsverket

Naturvårdsverket har i uppdrag att under tre år fördela bidrag till åtgärder som förbättrar vattenmiljön. Utlysningen av bidrag till investeringar för läkemedelsrening vid avloppsreningsverk, är en del av uppdraget. Sista ansökningsdatum är den 13 maj 2019.