Region Kronoberg satsar en halv miljard på Ljungby Lasarett

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-20 11:42 CET - Region Kronoberg

Idag beslutade regionstyrelsen i Region Kronoberg att satsa en halv miljard på den fortsatta utvecklingen av Ljungby Lasarett.

Var finns jobben i Västerbotten?

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-20 10:57 CET - Länsstyrelsen Västerbotten

Arbetsgivarna i Västerbotten har stora rekryteringsbehov, men det blir allt svårare att hitta personer med rätt kompetens för jobben.

Inspirationsdag om hur rehabilitering vid cancersjukdom påverkar livskvalitet och behandlingsresultat

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-20 10:03 CET - Region Kronoberg

Forskningen visar tydligt att rehabilitering ger bättre förutsättningar att klara av cancerbehandling, uppleva bättre livskvalitet – och få positiv effekt på behandlingsresultatet. Onsdagen den 21 november håller Region Kronoberg en inspirationsdag om betydelsen av att göra rehabilitering till en självklar del i behandlingen av cancersjukdomar. Media är varmt välkomna att delta!

Årets julklapp återvunna kläder!

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-20 09:19 CET - Avfall Sverige AB

Idag har Årets julklapp traditionsenligt presenterats av HUI Research – Återvunna kläder. Avfall Sverige vill slå ett slag för årets julklapp - En julklapp som inte bara sprider glädje till dina närmaste, utan också är en present till oss alla genom att vara snäll mot miljön.

Nu avslutas Glasrikesmiljonen - Hör A-plast berätta om sin miljon

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-20 08:59 CET - Region Kronoberg

Företaget A-Plast i Älghult är ett av de företag som tilldelats en Glasrikesmiljon. Onsdag den 21 november kl. 13.30 är media välkomna till A- plast för att höra om resultatet av Glasrikesmiljonen. VD Alexander Blad berättar om hur miljonen har använts i företaget.

RBU:s krav i samband med Barnkonventionens dag

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-20 07:15 CET - RBU

När ska barn med funktionsnedsättning och deras föräldrar få sina rättigheter tillbaka? Tisdag 20 november är det FN:s dag för barnkonventionen. Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar ställer krav i samband med dagen.

Budget 2019: Kvalité i livet

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-19 19:26 CET - Kalmar kommun

Nu är majoritetens förslag till budget för 2019 färdigställd. Det är en budget som, utifrån det osäkra politiska läget på nationell nivå, är försiktig med skarpa och nya politiska förslag. "Kalmar har i grunden ett gott utgångsläge men det rådande politiska läget på nationell nivå gör det väldigt svårt att arbeta fram en långsiktig budget för Kalmar kommun", skriver man i sin inledningstext.

10 miljoner i bidrag för att minska spridning av mikroplast i dagvatten

Nyhet Publicerad: 2018-11-19 14:40 CET - Naturvårdsverket

Sex av de beviljade ansökningarna avser minskad spridning av mikroplast från konstgräsplaner. Resterande avser andra insatser för att minska dagvattens negativa effekter på vattenmiljön.

85 miljoner i bidrag för rening av läkemedelsrester

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-19 13:30 CET - Naturvårdsverket

Nu är det klart vilka som får bidrag ur regeringens satsning för att minska utsläpp av läkemedelsrester och andra miljögifter. Simrishamns kommun får 19 miljoner kronor för investeringar i kommunens avloppsreningsverk. Sammanlagt fördelas 85 miljoner kronor.

Producera egen energi på ditt lantbruk

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-19 13:12 CET - Energikontor Sydost

Lantbrukare i Blekinge har en stor potential att själva producera biogas och solel. 20 november är lantbrukare från länet inbjudna till en inspirationskväll i Sölvesborg om möjligheter, stöd och regelverk för egenproducerad energi på lantbruk.

Allt fler sjuksköterskor återvänder till Region Kronoberg

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-19 09:08 CET - Region Kronoberg

Ny statistik visar att fler sjuksköterskor återvänder till Region Kronoberg. En av dem är Ellinor Torstensson som arbetar inom medicinkliniken på Centrallasarettet i Växjö. "Jag insåg ganska snabbt att jag saknade arbetet inom Region Kronoberg."

En vit måndag istället för en svart fredag

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-19 07:00 CET - Avfall Sverige AB

Att minska avfallet är en viktig fråga för oss alla. Vår konsumtion bidrar till ökade avfallsmängder och förbrukar råvaror och energi i en rasande takt. White Monday står som motpol till den köphets och det konsumtionsbeteende som skapas med Black Friday.

Hur många gånger lever du farligt varje dag?

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-17 08:00 CET - Avfall Sverige AB

Varje dag använder vi saker i vår vardag som kan vara skadliga för miljön om de hanteras på fel sätt. Allt från morgonens sprayflaskor till kvällens städning. Genom att göra små, enkla förändringar i vår vardag kan vi leva mindre farligt, för oss själva, vår hälsa och vår miljö! Den 17-25 november anordnas Europa minskar avfallet-veckan som i år har temat ”Förebygg farligt avfall och avgifta kretsloppet”.

RBU välkomnar LSS-initiativ – men vart tog vallöftena vägen?

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-16 11:30 CET - RBU

Liberalerna larmar om det akuta läget efter att socialutskottet stoppat initiativ om att påskynda hanteringen av assistansfrågan. RBU uppmanar politikerna att hålla sina löften i valrörelsen.

Sex av åtta återvinningsmål för förpackningar uppfylldes 2017

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-16 09:53 CET - Naturvårdsverket

Sverige klarar sex av åtta nationella materialåtervinningsmål för förpackningar och tidningar visar statistiken för 2017. För PET-flaskor och pantburkar är det en bit kvar till målet på 90 procent. Från 2020 höjs kraven på insamling av samtliga förpackningar.

Europa minskar avfallet och avgiftar kretsloppet

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-16 09:00 CET - Avfall Sverige AB

Nu går startskottet för 2018 års upplaga av Europa Minskar Avfallet-veckan, ett EU-projekt som uppmärksammar avfallsminskande initiativ runt om i unionen. Mellan den 17 och 25 november anordnas flera klimatsmarta aktiviteter i EU och Sverige.

Prostitution och människohandel diskuteras på MR-dagarna

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-16 08:00 CET - Jämställdhetsmyndigheten

Arbetet mot prostitution och människohandel är temat för ett seminarium som Jämställdhetsmyndigheten idag arrangerar på Mänskliga rättighetsdagarna i Stockholm. Myndigheten finns även på plats med en monter för att informera om verksamheten.

Landslagsuttagning World Cup och IBU Cup

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-15 17:16 CET - Svenska Skidskytteforbundet

Laguttagningen till World Cup 1 - 3 och IBU Cup 1 är klar!

Skånska kök fortsätter toppa Lilla Ekomatsligan

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-15 16:42 CET - EkoMatCentrum

I guldtoppen på Lilla Ekomatsligan finns hela sju kök från Skåne. De kommer samtliga från Lund, Vellinge, Helsingborg och Malmö. By ansvarsområde delar förstaplatsen med Reveljens förskola. Båda med fantastiska 98 % ekologiska inköp. På delad andraplats kom Ladugårdsmarken och Stora Hammar skola med 97 % vardera. I årets Lilla Ekomatsliga deltog närmare 150 offentliga kök.

Kommuntal för mottagande av nyanlända i Halland 2019

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-15 14:22 CET - Länsstyrelsen Hallands län

Länsstyrelsen i Hallands län har nu beslutat om hur mottagandet av nyanlända ska fördelas mellan länets kommuner nästa år. Till grund ligger regeringens beslut om länstal för Halland.

Avgift för samtliga ansökningar till IVO

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-15 10:55 CET - Inspektionen för vård och omsorg

Från den 1 januari 2019 medför samtliga ansökningar om tillstånd och ändringsansökningar hos IVO en avgift för den som söker. De nya regler som riksdagen beslutat om innebär också nya krav för att få och behålla ett tillstånd, och fler typer av verksamheter än tidigare ska ha tillstånd.

Timrås företag bäst i länet för sjunde året

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-15 10:00 CET - Timrå kommun

Timrå plockar för sjunde gången hem utmärkelsen Bästa tillväxt i Västernorrland. – Jag blir både stolt och glad att vi får utmärkelsen Bästa Tillväxt även 2018, säger Christian Söderberg, näringslivschef på Timrå kommun.

Svenska konsumtionens klimatpåverkan minskar inte, krafttag behövs för att vända trenden

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-15 09:37 CET - Naturvårdsverket

IPCC:s 1,5 graders rapport bekräftar att omställningen behöver snabbas upp. Nya siffror visar att den svenska konsumtionens klimatpåverkan ligger på cirka 10 ton per person och år. Det krävs nu förstärkta åtgärder och beslut från våra politiker, näringsliv och från oss alla för att klara klimatomställningen.

Pressinbjudan: Invigning av Norrlidsparken

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-15 07:00 CET - Kalmar kommun

I somras började vi bygga i Norrlidsparken och nu står den klar för invigning. Parken, som byggts med stöd om 4,5 miljoner kronor från Boverket, innehåller lekområden för både yngre och äldre barn, utegym, platser att umgås på och förstås en mängd träd och växter. Vi hoppas att parken ska bli en härlig träffpunkt för människor i alla åldrar i området.

Fanny Ovesen, Ernst De Geer och Jerry Carlsson utvalda till Filminstitutets nya satsning Wild Card

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-14 17:12 CET - Svenska Filminstitutet

De nyutexaminerade regissörerna Fanny Ovesen, Ernst De Geer och Jerry Carlsson har valts ut till Filminstitutets nya satsning Wild Card. De får dela på 1,2 miljoner kronor för att utveckla varsitt långfilmsprojekt.

Polisens trygghetsmätning 2018

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-14 16:23 CET - Kalmar kommun

Välkommen till presskonferens när vi tillsammans – polisen och Kalmar kommun – presenterar resultaten för 2018 års trygghetsmätning i Kalmar.

E-postaktion: Ifrågasätt flygbolagens falska klimatstrategi!

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-14 15:23 CET - Jordens vänner

Genom den så kallade CORSIA-strategin försöker flygbolag blockera EU:s möjligheter att införa skatter och regler för att klara klimatmålen. Jordens vänner startar idag en e-postaktion för att uppmana EU- parlamentet och EU länderna att förhindra detta. - Våra politiker bör ta ställning emot att flygbolagen får diktera miljöpolitiken och för ett införande av ekonomiska styrmedel som skatt på flygbränsle, säger Mattias Nilsson från Jordens Vänner.

Förnybar energi värmer och ljussätter Skidskytte-VM i Östersund

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-14 14:55 CET - Svenska Skidskytteforbundet

Fjärrvärme värmer publiktält och el från förnybar energi lyser upp Östersunds skidstadion, för både publik och världselit. Jämtkraft sponsrar mästerskapet med energi från skog, vind, vatten och sol.

Vi har i genomsnitt 2,8 kilometer till skyddad natur

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-14 10:00 CET - Naturvårdsverket

Vid årsskiftet bodde 24 procent av invånarna i Sverige inom en kilometer från närmaste skyddade naturområde. Svensken hade vid samma tid i genomsnitt 2,8 kilometer från bostaden till skyddad natur, men skillnaderna är stora mellan olika kommuner och län. Det visar statistik från SCB.

Jämställdhetsmyndigheten på MR-dagarna 2018

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-14 08:30 CET - Jämställdhetsmyndigheten

Jämställdhetsmyndigheten arrangerar seminarium om prostitution och människohandel under Mänskliga rättighetsdagarna. Myndigheten finns också på plats med en monter för att lämna information om sin verksamhet. Mänskliga rättighetsdagarna genomförs 15 - 17 november i Stockholm.