Namnkunnig och innovativ Kalmarsundsvecka

Pressmeddelande Publicerad: 2019-08-22 08:07 CEST - KSRR, Kalmarsundsregionens Renhållare

Textilhistorisk fixarakut, miljömäktiga utskällningar och armbrytning i världsklass. Årets upplaga av Kalmarsundsveckan bjuder på många både hållbara och spännande inslag.

20 miljoner till arbete i Kronoberg, Kalmar och Blekinge för ett bättre klimat

Pressmeddelande Publicerad: 2019-08-21 14:26 CEST - Energikontor Sydost

Energikontor Sydost har under 20 år arbetat med frågor kring hur vi i sydost kan minska våra koldioxidutsläpp gällande transporter och energi. Genom lyckade samarbeten med lokala, regionala och internationella partners har sydostregionen under 2019 beviljats 20 miljoner i projektmedel, vilket ger Energikontoret möjlighet att fortsätta med insatser för ett minskat klimatavtryck.

Anställda lättar på gasen och sparar både pengar och utsläpp

Pressmeddelande Publicerad: 2019-08-21 14:01 CEST - Region Kronoberg

Närmare 100 personer på kommunala arbetsplatser runt om i Kronobergs län har under året gått utbildning i sparsam körning. Nu fortsätter projektet Res Grönt i Gröna Kronoberg sina utbildningsinsatser.

Kräftpest från olagligt utplanterade signalkräftor hotar flodkräftan

Pressmeddelande Publicerad: 2019-08-21 12:47 CEST - Länsstyrelsen Västerbotten

Att flytta eller plantera ut signalkräfta är förbjudet och kan leda till att flodkräftan helt dör ut.

Nu tas beslut: 1,5 miljarder till ökad framkomlighet

Pressmeddelande Publicerad: 2019-08-21 12:34 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

1 miljard i åtgärder för att underlätta cykling och en halv miljard för ökad framkomlighet för gående och för kollektivtrafik kommer göra det enklare att ta sig fram i Stockholm. Pengarna kommer att beslutas av Stockholms stads trafiknämnd 29 augusti. ”Otroligt viktiga åtgärder för att göra det enklare att välja gång, cykel eller kollektivtrafik istället för bilen” säger trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP).

Ekologiskt och svenskt ökar i offentlig sektor!

Pressmeddelande Publicerad: 2019-08-21 11:00 CEST - EkoMatCentrum

Ekologiskt fortsätter öka i offentlig sektor trots pressad ekonomi och svajig politik avseende ekologiska ambitioner i flera kommuner.

Dags att samla björnspillning

Pressmeddelande Publicerad: 2019-08-21 08:26 CEST - Länsstyrelsen Västerbotten

Från och med idag kan den som är intresserad samla och skicka in björnspillning.

Pressinbjudan: Utdelning av årets stadsbyggnadspris

Pressmeddelande Publicerad: 2019-08-21 07:00 CEST - Kalmar kommun

I samband med samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 22 augusti är det dags att under högtidliga former dela ut Kalmars stadsbyggnadspris.

Rekonstruktion Utøya nominerad till Nordiska rådets filmpris

Pressmeddelande Publicerad: 2019-08-20 20:30 CEST - Svenska Filminstitutet

På filmfestivalen i norska Haugesund i kväll, den 20 augusti, presenterades de fem nordiska filmer som är nominerade till Nordiska rådets filmpris 2019. Utvald till det svenska nominerade bidraget är dokumentären av Carl Javérs om överlevarna från terrordådet på Utøya

Två svenska kortfilmer i tävlan på filmfestivalen i Toronto

Pressmeddelande Publicerad: 2019-08-20 16:42 CEST - Svenska Filminstitutet

Något att minnas av Niki Lindroth von Bahr och Ingen lyssnar av Elin Övergaard har blivit uttagna till filmfestivalen i Toronto, där de visas inom tävlan i kortfilmssektionen Short Cuts.

Åtgärder väntar för budget i balans - konsultrapport vägleder inriktningsbeslut

Pressmeddelande Publicerad: 2019-08-20 12:45 CEST - Timrå kommun

Timrå kommun har i nio år redovisat goda resultat och ekonomiskt överskott, men sedan 2018 går kommunen med underskott. Framförallt är det inom socialnämndens verksamheter som kostnaderna har ökat.

Rullskidskytte SM 2019

Pressmeddelande Publicerad: 2019-08-20 09:00 CEST - Svenska Skidskytteforbundet

Till helgen ställer sig Sveriges skidskyttar och gör upp om 60 ädla SM-medaljer på Hallstaberget i Sollefteå. Våra stjärnor kommer att vara på plats och de kommer att bli en bra avstämning kring hur deras sommarträning gått.

Behöver vi ett språk för det heliga?

Pressmeddelande Publicerad: 2019-08-19 16:14 CEST - Verbum AB

Kulturantropologen Mikael Kurkiala släpper en ny bok. När själen går i exil handlar om hur vi omges av ett överflöd av prylar, underhållning och distraktioner, samtidigt som de viktiga samtalen tystnar.

Företagsfinansiering och ägarspridning - ny publikation kostnadsfritt

Pressmeddelande Publicerad: 2019-08-19 12:50 CEST - Företagsöverlåtelser.se

Företagsöverlåtelser.se publicerar kostnadsfritt publikation om Företagsfinansiering och ägarspridning. Publikationen passar såväl det lilla som stora företaget.

Pressinbjudan: Ny professur i pedagogik med inriktning pedagogiskt ledarskap

Pressmeddelande Publicerad: 2019-08-19 10:00 CEST - Kalmar kommun

För att ytterligare stärka kopplingen mellan skolutveckling och forskning vill utbildningsnämnden i Kalmar kommun fördjupa samarbetet med Linnéuniversitetet.

NY FÖRBUNDSSTYRELSE FÖR S-KVINNOR

Pressmeddelande Publicerad: 2019-08-18 14:15 CEST - S-kvinnor

Vid S-kvinnors kongress i Malmö har en ny förbundsstyrelse valts. Samtliga ledamöter har valts för en mandattid på två år.

UTTALANDEN FRÅN S-KVINNORS KONGRESS

Pressmeddelande Publicerad: 2019-08-18 11:47 CEST - S-kvinnor

Uttalanden om tandvård och äldreomsorgslag.

Uttalande från S-kvinnors kongress - En kärnvapenfri värld

Pressmeddelande Publicerad: 2019-08-17 18:26 CEST - S-kvinnor

S-kvinnor har länge arbetat för fred, nedrustning och en värld fri ifrån kärnvapen. Vi är besvikna att Socialdemokraterna, trots sin långa tradition och tidigare ställningstaganden i dessa frågor, nu i regeringsställning väljer att inte signera och ratificera FN:s konvention om kärnvapenförbud.

Söndag med Frälsarkransen firas i Stenkumla församling

Pressmeddelande Publicerad: 2019-08-16 14:41 CEST - Verbum AB

På 25 platser runt om i landet, under fyra söndagar, uppmärksammas radbandet Frälsarkransen. En pilgrimsvandring vid Västerhejde kyrka den 18 augusti blir startskottet för årets Söndag med Frälsarkransen.

Söndag med Frälsarkransen firas i Åby

Pressmeddelande Publicerad: 2019-08-16 14:32 CEST - Verbum AB

På 25 platser runt om i landet, under fyra söndagar, uppmärksammas radbandet Frälsarkransen. En temagudstjänst i Åby kyrka den 18 augusti blir startskottet för årets Söndag med Frälsarkransen.

Färgelanda kyrka firar Söndag med Frälsarkransen

Pressmeddelande Publicerad: 2019-08-16 14:09 CEST - Verbum AB

På 25 platser runt om i landet, under fyra söndagar, uppmärksammas radbandet Frälsarkransen. En fredsbön i Färgelanda den 18 augusti blir startskottet för årets Söndag med Frälsarkransen.

BU-utskottet: Handelsavtal hotar folkhälsan och landsbygden

Pressmeddelande Publicerad: 2019-08-16 13:31 CEST - Jordens vänner

Den senaste tiden har ett flertal handelsavtal rusat vidare och utgör nu ett allt större hot mot folkhälsan och landsbygden. CETA-avtalet med Kanada godkändes av det franska parlamentet, trots tidigare tal från Macron om ett ‘klimatveto’. USA har kommit överens med EU om att öka köttexporten till EU med 180%, medan Mercosur, handelsavtalet mellan södra Latinamerika och EU, färdigställts vilket också kommer att leda till ökad köttexport till EU.

Söndag med Frälsarkransen i hela Sverige

Pressmeddelande Publicerad: 2019-08-15 16:58 CEST - Verbum AB

På 25 platser runt om i landet, under fyra söndagar, uppmärksammas radbandet Frälsarkransen. En fredsbön i Färgelanda och en pilgrimsvandring Stenkumla, den 18 augusti, blir startskottet för årets Söndag med Frälsarkransen.

Naturvårdsverket tar nu emot nya ansökningar till Klimatklivet

Pressmeddelande Publicerad: 2019-08-15 09:00 CEST - Naturvårdsverket

Mellan 15 augusti och 28 augusti går det på nytt att söka investeringsstöd för åtgärder som minskar klimatpåverkande utsläpp. I år finns 1,5 miljarder kronor att ta del av, och Naturvårdsverket kan fatta beslut om åtgärder som pågår till och med 2023.

Avfallstrenden 2018 – Minskande avfallsmängder trots högkonjunktur

Pressmeddelande Publicerad: 2019-08-15 07:00 CEST - Avfall Sverige AB

Avfall Sverige kan nu presentera ny statistik över hushållsavfall i Sverige. Förra året behandlades knappt 4,8 miljoner ton, 466 kg/person, en minskning med sju kilo per person från 2017 till 2018.

25 radioprofiler aktuella i boken Tankar för dagen

Pressmeddelande Publicerad: 2019-08-14 15:00 CEST - Verbum AB

Programmet har 400 000 lyssnare varje dag. Av över hundra radioröster valdes 25 ut till den aktuella boken Tankar för dagen.

Expansionsplattformen - Sverige behöver fler tillväxtföretag!

Pressmeddelande Publicerad: 2019-08-14 12:26 CEST - Företagsöverlåtelser.se

Företagsöverlåtelser.se presenterar Expansionsplattformen som en väg framåt för Sveriges tillväxt...

S-KVINNORS KONGRESS 2019

Pressmeddelande Publicerad: 2019-08-14 10:33 CEST - S-kvinnor

Den 16–18 augusti håller S-kvinnor kongress i Malmö. 100 ombud från hela landet samlas för att besluta om motioner samt välja ordförande, förbundssekreterare och förbundsstyrelse.

Roy Anderssons Om det oändliga uttagen till filmfestivalen i Toronto

Pressmeddelande Publicerad: 2019-08-13 16:41 CEST - Svenska Filminstitutet

Roy Anderssons nya film Om det oändliga har blivit uttagen till filmfestivalen i Toronto. Där får den sin nordamerikanska premiär, bara några dagar efter världspremiären på filmfestivalen i Venedig.

Pressinbjudan: Vi fortsätter förbättra miljön i Ljungbyån

Pressmeddelande Publicerad: 2019-08-12 11:30 CEST - Kalmar kommun

Nu fortsätter vi arbetet med projektet ”Levande vattendrag”. I den första etappen återställdes åns gamla sväm- och kantzoner. Nu är det dags att bland annat återskapa lekbottnar.