Under 2018 la Stockholms stad 13,7 miljoner kronor på framkomlighetsåtgärder i stadsmiljön. Det handlar bland annat om att tillgänglighetsanpassa och bygga om övergångställen, att bygga bort nivåskillnader och om att anlägga av ledstråk. 2019 berördes till exempel Riddargatan på Östermalm och Vårbergsplan i Skärholmen. På trafiknämnden 25 april slutredovisas 2018 års framkomlighetsåtgärder.

 – Stockholm ska vara en tillgänglig och framkomlig stad för alla. Bara under 2018 genomfördes framkomlighetsåtgärder i stadsmiljön på över 40 platser runt om i staden. Det handlar bland annat om att staden byggt bort nivåskillnader och tillgänglighetsanpassat övergångsställen, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd

Under 2018 kostade projektet 13,7 mnkr fördelade på 6,4 miljoner kronor för åtgärder i innerstaden 6,4 mnkr och 7,3 miljoner kronor till åtgärder i ytterstaden.

 – Genom de här åtgärderna så gör vi det enklare för till exempel synskadade och rullstolsburna att ta sig fram i staden. Tillgänglighet är en demokratifråga, att alla människor ska ha samma tillgång till vår vackra stad, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd

Åtgärderna och ombyggnaderna i utemiljön har omfattat övergångställen, gångpassager, busshållplatser, ränndalar, justering och byte markbeläggning, bygga bort nivåskillnader, planering och anläggande av ledstråk och räckeskomplettering. Alla åtgärder har utformats i enlighet med stadens handbok ”Stockholm - en stad för alla. Handbok för utformning av en tillgänglig och användbar miljö”.

 

Framkomlighetsåtgärder under 2018:

Korsningar (övergångsställen/passager) har byggts om på följande platser:

 • Vetegatan (Södermalm)
 • Gräsgatan (Södermalm)
 • Norrtullsgatan (Norrmalm)
 • Klara Södra Kyrkogata, 2 st (Norrmalm)
 • Askrikegatan (Östermalm)
 • Riddargatan/Grevgatan 3 st (Östermalm)
 • Riddargatan/Grev Magnigatan, 4 st (Östermalm)
 • Riddargatan/Torstenssonsgatan, 4 st (Östermalm)

Kantstensnedsänkningar har utförts på följande platser:

 • Hälsingegatan, 2st (Norrmalm)
 • Götgatan (Södermalm)

Busshållplatser har byggt om på följande platser:

 • Svartlösavägen 2 st (Älvsjö)
 • Terrassen (Östberga) 1 st (Enskede-Årsta-Vantör)
 • Slättåkragränd 1 st (Enskede-Årsta-Vantör)

Korsningar (övergångsställen/passager) har byggts om på följande platser:

 • Vårbergsplan (Skärholmen)
 • Östbergabackarna/Våxtorpsgränd (Enskede-Årsta-Vantör)
 • Gullmarsplan (Enskede-Årsta-Vantör)
 • Nordmarksvägen (Farsta)
 • Postiljonsvägen/Brevvägen (Enskede-Årsta-Vantör)
 • Isafjordsgatan/Kistagången (Rinkeby-Kista)

Kantstensnedsänkningar har utförts på följande platser:

 • Vårbergsplan, 2 st (Vårberg)
 • Skärlingebacken, 6 st  (Enskede-Årsta-Vantör)
 • Nordmarksvägen 2 st (Farsta)
 • Ullerudsbacken, 2 st (Farsta)
 • Postiljonsvägen/Brevvägen, 2 st (Enskede-Årsta-Vantör)
 • Tobaksvägen (Farsta)
 • Ryttmästarvägen (Hässelby-Vällingby)
 • Ormängsgatan 9 st (Hässelby-Vällingby)
 • Skåbygränd (Rinkeby-Kista)

Ledstråk/taktila plattor har lagts på följande platser:

 • Hökarängen, vid David Helldéns Torg (Farsta)
 • Rinkeby vid T-banan (Rinkeby-Kista)

Kontrastmarkering av steg i åsnetrappa har utförts i Hökarängens C i samband med åtgärder kring ledstråket. (Farsta)

 

Läs och dela pressmeddelandet på vårt pressrum: http://www.pressmachine.se/pressroom/view/miljopartiet-i-stockholms-stad
Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35  STOCKHOLM
08–508 29 000 (växel)
www.mp.se/stockholm   
www.twitter.com/MP_Sthlms_Stad  
www.instagram.com/mp_sthlms_stadKontakt


Christian Valtersson

Pressekreterare Daniel Helldén

christian.valtersson@stockholm.se

076-122 96 25

Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare Katarina Luhr

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02