En tilldelning på 21 björnar, varav högst 11 får fällas mellan björnjaktstart och älgjaktstart, ingen uppdelning av länet i jaktområden och åteljakt för tionde året i rad. Det är några av delarna i beslutet för höstens licensjakt som tagits av Länsstyrelsen Västerbotten.

Licensjakten börjar den 21 augusti, som den har gjort under en lång rad år. Nytt för i år är att endast 11 av björnarna i tilldelningen får fällas innan älgjakten startar den 2 september.

– Resterande björnar i tilldelningen får sedan fällas under älgjakten. På så sätt har både de specialiserade björnjägarna och björnintresserade älgjägare chansen att fälla en björn, säger Björn Jonsson, naturvårdsdirektör på Länsstyrelsen.

Uppdelningen av licenstilldelningen ska testas under årets björnjakt, för att sedan utvärderas.

– Vi hoppas att fler personer ska kunna ta del av den jaktliga resursen som björnen utgör och att licensjakten får en bättre spridning i länet, säger Björn Jonsson. 

Lägre kvot och inga jaktområden

I våras blev det många skyddsjakter på björn i Västerbotten. Därmed minskar antalet björnar som får fällas vid höstens licensjakt och länet delas inte in i jaktområden.

– Eftersom vi vill hålla jaktuttaget på ungefär samma nivå som de senaste åren blir det färre björnar kvar för licensjakten när skyddsjakten är mer omfattande, säger Michael Schneider, rovdjursansvarig på Länsstyrelsen.

– Skyddsjakterna genomfördes för att åtgärda problem med björnar i renarnas kalvningsland. Därmed behövs ingen separat licensjaktskvot för området ovanför odlingsgränsen i år, som annars tillämpas för att minska björnstammen i fjällområdet, fortsätter Michael Schneider.

Åteljakt och fler patroner

Åtling är återigen tillåten som jaktmetod. Utplacering av åtelmaterial får ske från 15 juli, men först efter att åteln har anmälts till och godkänts av Länsstyrelsen.

I år är det återigen tillåtet att använda halvautomatiska vapen med fem patroner i magasinet under björnjakten.

Minskad björnstam som mål

Björnstammen i Västerbotten beräknades hösten 2014 uppgå till cirka 360 djur. Målsättningen är att det ska finnas 350 björnar i länet. Björnstammen ska alltså minska lite, och tilldelningens storlek i årets licensjakt är ett steg i den riktningen. I höst ska länets fjärde björnspillningsinventering visa hur väl förvaltningen har lyckats med det. Insamlingsutrustning för inventeringen har redan börjat delas ut i länet.

Mer om björnjakten

Mer om björnjakt i Västerbotten

Mer om björnar i Västerbotten

Det fullständiga licensjaktsbeslutet

Mer information om björnens biologi och ekologi finns på Björnprojektets webbplats

För mer information kontakta:

Michael Schneider, rovdjursansvarig, telefon 010-225 44 50, michael.schneider@lansstyrelsen.se

Linda Backlund, rovdjursförvaltare, telefon 010-225 44 16, linda.backlund@lansstyrelsen.se

Björn Jonsson, naturvårdsdirektör, telefon 010-225 44 33, bjorn.jonsson@lansstyrelsen.se


Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövding Magdalena Andersson är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.


Kontakt


Jörgen Boman

Kommunikationschef och presskontakt

jorgen.boman@lansstyrelsen.se

070-669 00 10

070-669 00 10

Emma Johansson

Kommunikatör naturvårdsenheten

emma.e.johansson@lansstyrelsen.se

072-223 15 04

Robert Klingbert

Kommunikatör

robert.klingbert@lansstyrelsen.se

Linnéa Ivarsson

Miljökommunikatör

linnea.ivarsson@lansstyrelsen.se

010-225 43 74

072-236 22 41