I år det 25 år sedan Länsstyrelsen fick sitt första regeringsuppdrag inom området jämställdhet. Vad har Länsstyrelsen uppnått tillsammans med kommunerna, näringslivet, myndigheter och frivilligorganisationerna i länet? Och vad händer de kommande 25 åren?

Länsstyrelsen verkar för att kvinnor och män, flickor och pojkar får samma makt att forma sina liv, sitt samhälle och sitt län. En viktig komponent i arbetet är att det behöver ske i samverkan med andra, mellan det offentliga, det privata och det idéburna.

Vad har arbetet resulterat i under det första 25 åren av regeringsuppdrag? Vad kommer att hända framöver? Dessa två frågor är centrala när Länsstyrelsen bjuder in till pressträff på tisdag den 14 maj klockan 8.30.

Landshövding Magdalena Andersson inleder med en tillbakablick. Åsa Ögren från Västerbottens idrottsförbund, kommunalråd Mikael Lindfors Norsjö, Anna Jonsson från Polismyndigheten, och Staffan Norin Skogsstyrelsen levererar en framtidsspaning och beskriver hur de ser på länets utveckling kopplat till jämställdhet.

-          Reflektion och framtidsspaning

-          Vad är viktigt att fokusera på för att nå mål, och ytterligare förbättra jämställdhetsarbetet?

 

Dag: tisdag den 14 maj
Tid: 8.30- 9.30
Plats: Länsresidenset Umeå
 

Välkomna!

 

Jörgen Boman
Kommunikationschef
Länsstyrelsen Västerbotten
070-669 00 10
jorgen.boman@lansstyrelsen.se

 


Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövding Magdalena Andersson är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.


Kontakt


Jörgen Boman

Kommunikationschef och presskontakt

jorgen.boman@lansstyrelsen.se

070-669 00 10

070-669 00 10

Emma Johansson

Kommunikatör naturvårdsenheten

emma.e.johansson@lansstyrelsen.se

072-223 15 04

Robert Klingbert

Kommunikatör

robert.klingbert@lansstyrelsen.se

Linnéa Ivarsson

Miljökommunikatör

linnea.ivarsson@lansstyrelsen.se

010-225 43 74

072-236 22 41