13,8 % ekologiska inköp i offentlig sektor 2010, det blev resultatet av regeringens inriktningsmål 25 % ekologiskt till 2010. Sista året har den offentliga sektorn tagit ett jättekliv och ökat inköpen med 35 %. Fortsätter ökningen i samma takt fram till det nya måldatumet bör vi nå 25 %-målet 2013.

13,8 % ekologiska inköp i offentlig sektor 2010, det blev resultatet av regeringens inriktningsmål 25 % ekologiskt till 2010. 2009 var andelen 10,2 %. Sista året har den offentliga sektorn tagit ett jättekliv och ökat inköpen med 35 %. Fortsätter ökningen i samma takt fram till det nya måldatumet bör vi nå 25 %-målet 2013. Detta kan jämföras med den privata konsumtionen som bara ligger på 3,1 % 2010.

- Fantastiskt bra jobbat! Många kommuner och landsting har tagit målet på största allvar och kämpat hårt under 2010 för att nå ända fram, berömmer Eva Fröman på EkoMatCentrum som står bakom marknadsundersökningen och Ekomatsligan. Hela 30 kommuner, landsting och regioner har klassat in i årets Ekomatsliga och tillsammans har de nått 25 % - målet. De är alla värda en stor applåd, fortsätter Eva Fröman nöjt.

Skåne ligger i frontlinjen, fortsatt bästa län på inköp av ekologiskt. Skåne redovisade 18,6 % ekologiska inköp för 2010. Malmö, Lund, Vellinge, Svedala tillsammans med region Skåne är tunga inköpare av ekologiskt och drar tillsammans upp siffrorna för Skåne. Även småländska Kronobergs län ligger i topp med 18,1 %, tätt följt av Gotland, Södermanland och Örebro län. Alla med drygt 16 % ekologiskt. I botten ligger de nordligaste länen, Norrbotten och Västerbotten som redovisar 3,7 respektive 5,1 % ekologiskt. Dock med reservation för en mycket låg svarsfrekvens från bägge länen, vilket också kan tolkas som ett lågt intresse för de ekologiska frågorna.

Bästa kommun och vinnare av ekomatsligan för tredje året i rad är Lunds kommun. De har redovisat nästan 35 % ekologiskt för 2010. De har en säker segermarginal till Ockelbo, Rättvik och Södertälje som samtliga passerat 30 % strecket.  

Förhoppningsvis kommer de ekologiska inköpen att fortsätta öka även framöver. 69 % av landets kommuner och landsting har nu tagit beslut eller mål om att köpa eklogiskt.

- Det nationella inriktningsmålet har haft mycket stor betydelse för den positiva utvecklingen och därför är det ett smolk i bägaren att regeringen inte lyckats enas kring något nytt mål för framtiden. Medan vi väntar på besked från politikerna kan det nationella mål följas som är formulerat av nätverket Ekologiskt Forum, 25 % ekologiskt till 2013. Kanske inte så inspirerande för de som redan nått 25 % och mer där till, men bra för de som ännu inte kommit så långt, säger Eva Fröman.

Marknadsundersökningen är redovisad i rapporten ”Ekologiskt i offentliga storhushåll 2010”

För mer information kontakta;

Eva Fröman 08-779 59 29, 070-779 59 90, eva@ekomatcentrum.se

Carin Enfors 07-582444 24, 070-536 26 15, carin@ekomatcentrum.se

 EkoMatCentrum, är en ideell förening med syfte att verka för en hållbar utveckling i livsmedelskedjans alla led. Föreningen verkar genom att sprida information om ekologiska produkter och därmed bidra till en ökad konsumtion av ekologiska livsmedel. EkoMatCentrum vill verka för att små och stora företag i livsmedelskedjans alla led ställer höga miljökrav vid köp och handel med livsmedel.


Kontakt


Eva Fröman

Verksamhetsledare

eva@ekomatcentrum.se

070-779 59 90

Mimi Dekker

Presskontakt

mimi@ekomatcentrum.se

076-277 00 30