Allt färre har personlig assistans från Försäkringskassan. Sedan regeringen tillträdde har antalet assistansberättigade rasat i allt snabbare takt. Vid slutet av 2017 var det 14 886 personer i Sverige som hade statlig assistansersättning, mot 16 158 vid slutet av 2014, en minskning med nästan 8 procent. Allt enligt siffror från Försäkringskassan som RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, gått igenom.

I Jämtlands län har antalet assistansberättigade minskat kraftigt, den näst högsta siffran i landet. Här slog dock förändringarna igenom något senare. Om man jämför årsskiftet 2015-16 med idag ser man att nästan 17 procent färre har assistans idag. Det är nu strax över 170 personer i länet som har assistansersättning, mot 205 år 2015.

Värst i landet är annars Jönköpings län, där nästan 25 procent färre har assistans idag, jämfört med för tre år sedan. Även Östergötlands län, Hallands län, Västerbottens län, Kronobergs län och Gävleborgs län ligger illa till. I inget län har antalet legat stilla eller ökat, enligt Försäkringskassans siffror.

Den stora förändringen kom efter att Försäkringskassan fått sitt regleringsbrev från regeringen inför 2016, där regeringen gav myndigheten i uppdrag att bryta utvecklingen av antalet timmar i assistansen. Därefter har antalet assistansberättigade rasat och på sina håll med så mycket som en fjärdedel.

- Detta bekräftar det vi anat, nämligen att människor med funktionsnedsättning nu rasar ut ur assistanssystemet i snabb takt. Det säger Maria Persdotter, förbundsordförande i RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar.

- Regeringen måste ta denna skrämmande utveckling på allvar. Nästan ingen som ansöker om assistans idag får den beviljad. Många av förstagångssökarna är barn, fortsätter Maria Persdotter.

- Föräldrar som slitit och vakat över sina barn och till slut ansökt om stöd i form av assistans tvingas nu börja fundera på att lämna bort barnet. Kommuner larmar om att behovet av barnboenden ökar. Är det så här vi ska ha det i Sverige 2018?
Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU företräder familjer som har barn och unga med olika typer av rörelsehinder, bland annat cerebral pares (cp), ryggmärgsbråck, och muskelsjukdomar. RBU arbetar för att förändra attityderna i samhället och skapa bättre förutsättningar för barn med funktionsnedsättning.


Kontakt


Maria Persdotter

Förbundsordförande

maria.persdotter@rbu.se

072-250 88 31