Nu satsar Armatec på att komma ännu närmare sina kunder genom att utveckla sin organisation. Den nya organisationen träder i kraft den 3 juni och innebär bland annat ett ökat fokus på team som arbetar med tydliga erbjudanden mot specifika kundgrupper.

Den tidigare organisationen inom Armatec var baserad på en funktionsstruktur med syfte att stärka arbetssätt och kompetens i respektive funktion – hela vägen från försäljning och marknadsföring till produkt, logistik och service. Nu väljer Armatec att justera strukturen och forma affärsområdena Industri & Entreprenad med team som arbetar utifrån en samlad målbild med gemensamt resultatansvar och kundens bästa för ögonen.

- Vår tekniska kunskap om system och produkter inom flödesteknik ger ett stort mervärde för våra kunder, säger Eva Karlsson, VD för Armatec. Nu utvecklar vi organisationen till att bli ännu bättre rustad för att stödja våra kunder i deras vardag och förbättra deras affärer. Vi planerar för en smidig övergång där den befintliga organisationen jackar in i den nya.

Den nya strukturen innebär starkare arbetsflöden mot kund och att alla inom Armatec får chansen att komma närmare kunderna.

Klas Blom kommer att leda affärsområde Industri. Inom Entreprenad blir Berndt Öjerborn affärsområdeschef, Pia Johansson axlar rollen som affärschef och Urban Anderson får ansvaret för alla nyckelkunder. Den nya organisationen innebär också att det skapas flera spännande tjänster inom Armatec som utannonseras inom kort.

För mer information, vänligen kontakta:

Eva Karlsson
VD Armateckoncernen
Tel.: +46 31 890 190
Email: eva.karlsson@armatec.se


Armatec AB är ett kunskapsföretag som utvecklar kundanpassade koncept för vatten, värme, kyla och process i Norden. Armatec ägs av Ernströmgruppen och är en nordisk koncern med huvudkontor i Sverige och dotterbolag i Danmark, Norge och Finland. Vi omsätter 450 MSEK i Sverige och är 130 anställda, varav 60 vid vårt huvudkontor i Göteborg. Armatec bildades 2003 men har mer än 60 års erfarenhet av branschen och representerar starka varumärken såsom Alfa Laval, Bernard Controls, Flowserve och LESER på den nordiska marknaden.

Ernströmgruppen AB är ett privatägt, industriellt konglomerat som utvecklar och förvärvar välskötta företag inom teknikhandel och industri. Affärsmodellen bygger på att kombinera det bästa med småföretagandets entreprenörsanda och det stora företagets styrkor såsom stabilitet, struktur och erfarenhetsutbyte. I företagsgruppen ingår 25 nischbolag såsom Armatec, Armaturjonsson, Erab, Mec-Con, SGP Armatec AS, Retherm Kruge Piping Systems, REC Indovent, CM Hammar, Polyform, m.fl. Företagsnätverket, som 2017 för femte året i rad nådde all-time-high resultat, omsätter ca 1,8 miljarder kronor och har över 650 anställda i Norden och Baltikum.
Armatec utvecklar kundanpassade koncept inom flödesteknik för vatten, värme, kyla och process. Alla våra tekniska lösningar utgår från kundernas specifika problem och möjligheter. Målet är att förenkla kundernas vardag genom att leverera färdiga system, funktionslösningar eller produkter. Vi erbjuder olika koncept för bland annat värmeväxling, pump- och mätteknik, avstängning och automation, styr och reglerteknik samt energieffektivisering.


Kontakt


Berndt Öjerborn

Marknads- & Produktchef

berndt.ojerborn@armatec.se

+46 31 890 100

+46 31 890 144

Eva Karlsson

VD Armateckoncernen

eva.karlsson@armatec.se

+46 31 890 100

+46 31 890 190