Medeltidsveckan bjuder in till en seminariehelg om trygghet för arrangörer av lajv- och medeltidsarrangemang.

Med anledning av de diskussioner kring sexuella övergrepp inom lajv- och medeltidshobbyn som uppstod i slutet av 2014 bjuder nu Medeltidsveckan på Gotland in till en seminariehelg i Västerås 7-8 mars. Bakom arrangemanget står en projekt grupp bestående av Erik Holst, Mimmi Melkersson och Teresa Axner samt organisationerna Medeltidsveckan på Gotland, ungdomsförbundet Sverok, Studiefrämjandet och gycklargruppen Trix.

Många arrangörer har reagerat starkt på den artikel som publicerades på sajten Spelkult i november (lär artikeln här: http://spelkult.se/vittnesmal/). Där ibland Medeltidsveckan som kort efter att artikeln publicerades vidtog åtgärder för att påbörja ett aktivt arbete där vi vill agera både preventivt inför framtiden men även stöttande gentemot det som redan har hänt (läs mer här: http://www.mynewsdesk.com/se/medeltidsveckan/pressreleases/pressutskick-medeltidsveckan-agerar-mot-sexuella-oevergrepp-1083291).

Det är svåra ämnen att både upptäcka och agera kring, och arrangörer runtom i landet vill nu göra allt för att konkret göra arrangemangen bättre och tryggare. Hur kan vi minska riskfaktorerna? Hur ska vi bemöta den som ber om hjälp? När får vi ingripa om vi misstänker att någon deltagare far illa?

Samtidigt uppstår svåra situationer när människor vågar berätta vad som hänt och ibland även namnge sina förövare: Hur ska jag som arrangör bära mig åt om jag själv eller andra vill portförbjuda en deltagare som betett sig illa tidigare? Vad är lämpligt, och var går de lagliga gränserna?

Till seminariehelgen som går under namnet Arrangera Tryggt bjuds arrangörer av lajv- och medeltidsevenemang. Under helgen kommer det hållas föreläsningar av sakkunniga inom ämnet samt workshops där arrangörerna får möjlighet att utbyta erfarenheter och gemensamt diskutera dessa frågor.

Björn Sundberg är verksamhetschef på Medeltidsveckan och hoppas att helgen kan resultera i ett gemensamt policydokument som samtliga arrangörer ställer sig bakom.

- Vi är övertygade om att det blir en stark kraft om hela branschen ställer sig bakom samma dokument. Då vet alla vad som gäller och kan agera utifrån detta. Det kan även underlätta för mindre arrangörer som själva kanske inte har möjlighet att ta fram ett sådant dokument genom egna resurser, säger Björn.

- För Medeltidsveckan är detta en av de åtgärder vi konkret vidtagit sedan artikeln i november. Parallellt arbetar vi med organisationer på lokal nivå specifikt med åtgärder kring själva Medeltidsveckan. Vi ser på allt ifrån hur vi kan agera preventivt till hur vi hanterar situationer som kan uppstå under evenemanget och vilket stöd vi kan ge till personer som eventuellt blir drabbade, fortsätter Björn.

Arrangera Tryggt bygger i stor utsträckning på ideella krafter för att helgen skall kunna genomföras. Både Medeltidsveckan och Studiefrämjandet går dock in med ekonomiska resurser.

- De ideella insatserna från framförallt projektgruppen är oerhört viktiga för att seminariehelgen skall kunna genomföras. Vi skjuter till pengar som går till resebidrag till de arrangörer som inte har ekonomiska resurser att delta under helgen. Vi är måna om att så många arrangörer som möjligt närvarar under helgen och ser därför detta som välinvesterade pengar, avslutar Björn.

Läs mer om Arrangera Tryggt här: https://arrangeratryggt.wordpress.com/Medeltidsveckan på Gotland är ett av Sveriges äldsta, mest kända kulturevenemang. Sedan 33 år tillbaka har tusentals besökare rest från hela världen för att uppleva åtta magiska dagar på Rosornas Ö. Alltid söndag till söndag, alltid vecka 32.


Kontakt


Susanne de Paulis

Projektledare

susanne.depaulis@medeltidsveckan.se

0707-58 13 62