Bristerna i skolan är allvarliga för elever med syn- eller hörselskada. Alla elever som är i behov av särskilt stöd har rätt till ett åtgärdsprogram, men bara 5 av 184 elever med synskada i grundskolan har detta. Av 50 gymnasieelever med hörselskada har bara 7 ett åtgärdsprogram. Det framgår av stadens elevhälsorapport (2008/2009).

- Det verkar som om okunskapen är stor. Ett åtgärdsprogram behöver inte vara krångligt att upprätta, och det är viktigt att eleven är delaktig i planeringen, säger Per Olsson (MP), utbildningsnämnden.

I en skrivelse till utbildningsnämnden kräver Miljöpartiet de Gröna att åtgärdsprogram ska upprättas för alla som har rätt till det. Utbildning och information behöver utvecklas och spridas.

- Det behövs ett betydligt mer inkluderande arbetssätt i skolan, inte minst för elever med funktionsnedsättning, säger Stefan Nilsson (MP), gruppledare.

För kommentarer: Per Olsson (MP) ledamot i utbildningsnämnden, 073-963 57 23 Stefan Nilsson (MP) gruppledare, 076-12 29 627      Kontakt


Christian Valtersson

Pressekreterare Daniel Helldén

christian.valtersson@stockholm.se

076-122 96 25

Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare Katarina Luhr

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02