Biskop Johan Dalmans nya bok Högt i tak i heliga rum väcker frågan hur vi ska använda våra kyrkorum. Boken är tänkt att vara till hjälp och inspiration för alla som har ansvar för kyrkobyggnaderna och nu står inför utmaningen att upprätta en plan över hur kyrkans fastigheter brukas och underhålls med mera.

Kyrkobyggnader och kyrkorum är aldrig tomma, aldrig tysta. De rymmer Guds tilltal, och det gör dem oändligt värdefulla. Vad händer när vi med tron och traditionen i ryggen utforskar möjligheten att bruka våra kyrkobyggnader på ett nygammalt sätt? Hur tar vi vara på Svenska kyrkans viktigaste materiella resurs? Vågar vi låta flyttlassen gå från kanslihus och församlingshem tillbaka till kyrkobyggnaden?

Med dessa frågor för ögonen har biskop Johan Dalman skrivit en bok om hur vi vi kan använda våra kyrkorum.

- Fröet till boken såddes i samband med att utredningen Gemensamt ansvar genomfördes  - utredningen som ligger till grund för den fastighetsöversyn som Svenska kyrkan nu genomfört, säger Miriam Arrebäck, biskopens pressekreterare. Svenska kyrkan är en av landets största fastighetsägare med fler än 16 000 byggnader så frågan är viktig.

Det här är en lättillgänglig bok att sätta i händerna på alla som har ansvar för våra kyrkorum; kyrkoherdar, förtroendevalda men inte minst anställda och ideella som vill få inspiration och vara med och påverka hur vi ska använda våra kyrkor. Texten illustreras av Anna Blåders finstämda bilder. 

 

Några röster om boken

”En lättläst och ändå innehållsrik bok för alla som är intresserade av kyrkobyggnader och bruket av dessa. Boken ger bra vinklingar när man funderar på hur man kan använda sin kyrka till mera än ”bara” gudstjänster. Boken fungerar också bra som inspirationskälla inför en kyrkorenovering.”

Lars Johnsson, ledamot i Kyrkostyrelsen och ansvarig för utredningen Gemensamt ansvar

 

”Biskop Johan Dalmans bok Högt i tak i heliga rum är verkligen en bok i rätt tid.

Svenska kyrkans församlingar ser nu över sitt fastighetsbestånd, på vilket sätt kyrkor kan brukas och hur vardagsliv och helg i en församlings liv kan knytas samman i kyrkorummet. För det gemensamma livets skull."

Domprost Hans Ulfvebrand, Stockholms domkyrkoförsamling

 

Titel: Högt i tak i heliga rum

  • Författare: Johan Dalman
  • Förlag: Verbum AB
  • Omslag & grafisk form: Margareta Brisell Axelsson
  • Omslagsbild & illustrationer: Anna Blåder
  • Porträttfoton: Magnus Aronson
  • ISBN: 978-91-526-3761-6
  • Utgivning: 8 februari 2019
  • Pris: Från 180 kr/st

Åsa Svedin
Marknadsansvarig Bok, Gudstjänst & teologi, Ansvarig konfirmandmaterial
asa.svedin@verbum.se


Relaterade bilderLedande utgivare av teologisk litteratur och livsfrågelitteratur


Kontakt


Sofie Kalodimos

Marknadsansvarig Bok

sofie.kalodimos@verbum.se

0766 77 76 14

Åsa Svedin

Marknadsansvarig Bok, Gudstjänst & teologi, konfirmandmaterial

asa.svedin@verbum.se

070 193 82 28