Vad har diakonin för roll i dagens segregerade samhälle? Vilka står längst bort och vilka är helt osynliga? Tillsammans med Kent Wistis bilder, ger diakonerna Karin Ahlqvist och Charlotte Sälls nya bok ett underlag till samtal om dagens diakonin, dess identitet och utmaningar.

"Den här boken är född ur en längtan! En önskan om att kunna inspirera och uppmuntra till samtal om diakoni i Svenska kyrkan. Att fundera tillsammans. Att vrida och vända. Att planera och utvärdera. Att drömma och provtänka. Den är till för arbetslaget, för förtroendevalda, för ideella medarbetare – för alla som har intresse av diakonala frågor. Den är diskussionsunderlaget vi själva saknade." skriver diakonerna  Karin Ahlqvist och Charlotte Säll i inledningen av den nya boken Som en rörelse – På spaning efter diakoni i vår tid.

Prästen Kents Wisti har genom sociala medier blivit känd för sina satiriska bilder. I Som en rörelse är hans målningar istället finstämda, men i rörelse. De ger, tillsammans med bokens texter, ett fint perspektiv på det som är diakonins ärende.

Under bokmässan ställs Kent Wistis målningar från boken ut i Hagakyrkan i Göteborg. Lördagen den 29 oktober klockan 12, i Hagakyrkan, samtalar Karin Ahlqvist och Charlotte Säll tillsammans med  diakonerna Klara Roxbergh och Britta Svensson samt Kent Wisti om boken och ämnet diakoni:
Vad menar vi med diakoni? Diakoni är en av anledningarna till att många väljer att vara kvar i Svenska kyrkan. 

Titel: Som en rörelse - På spaning efter diakoni i vår tid
Författare: Karin Ahlqvist och Charlotte Säll
Bilder: Kent Wisti
Förlag: Verbum 
Omslag: Maria Mannberg
Omslagsbild: Kent Wisti
Sättning: Aina Larsson
ISBN: 978-91-526-3758-6
Utgivning: 17 september 2018
Recensionsdatum: 17 september 2018
Pris: Från 199 kr/st

Sofie Kalodimos
Pressansvarig
0766 77 76 14
sofie.kalodimos@verbum.seLedande utgivare av teologisk litteratur och livsfrågelitteratur


Kontakt


Sofie Kalodimos

Marknadsansvarig Bok

sofie.kalodimos@verbum.se

0766 77 76 14

Åsa Svedin

Marknadsansvarig Bok, Gudstjänst & teologi, konfirmandmaterial

asa.svedin@verbum.se

070 193 82 28