Inspirationsdag för Ekomatsligans vinnare 2011

Tid och plats

Datum:         12 augusti

Tid:               9.30-15.00

Plats:            Operaterassen, Operakällarens festlokal, Karl den XII:s torg, Stockholm

 

Program

09.30-10.00             Kaffe och registrering

10.00-10.15             Inledning, EkoMatCentrum

10.15-10.45             Prisceremoni med Landsbygdsminister Eskil Erlandsson

11.00-12.00             Inspirationsföreläsningar med utvalda kommuner och landsting

12.00-13.30             Lunch på Operaterassen

13.30-14.30             Klimatsmart mat – framtidens mat?

Möjligheter och begränsningar på marknaden för ekologiska produkter.

-      Nils Berndtsson, Marknadschef, Servera

-      Mats Berg, Key Account Manager, Arlafoods

-      Peter Feledy, försäljningsdirektör, Menigo Foodservice,

-      Torbjörn Lithell, Kvalitets- och Miljödirektör, Scan

-      Olle Eriksson, Produktchef, Säljpartner Häll & Co

14.30-15.00            I den bästa av världar..........

15.00                     Avslut
EkoMatCentrum, är en ideell förening med syfte att verka för en hållbar utveckling i livsmedelskedjans alla led. Föreningen verkar genom att sprida information om ekologiska produkter och därmed bidra till en ökad konsumtion av ekologiska livsmedel. EkoMatCentrum vill verka för att små och stora företag i livsmedelskedjans alla led ställer höga miljökrav vid köp och handel med livsmedel.


Kontakt


Eva Fröman

Verksamhetsledare

eva@ekomatcentrum.se

070-779 59 90

Mimi Dekker

Presskontakt

mimi@ekomatcentrum.se

076-277 00 30