Ekomatcentrum har summerat årets marknadsstudie avseende ekologiska inköp i offentlig sektor och kan konstatera att det går snabbt framåt. Offentlig sektor köpte 21 procent ekologiska livsmedel under 2012. En ökning med 18 procent sedan 2011.

Sex landsting och två regioner är med i årets Ekomatsliga, de har alltså nått 25 procents målet. Det är 40 procent av landstingen och regionerna. Medan knappt 10 procent av landets kommunerna klassade in i årets Ekomatsliga.

- Uppenbarligen har landstingen tagit det nationella ekomålet på allvar och lyckats bättre än kommunerna, säger Eva Fröman.

Ekologiska satsningar bidrar till mer grönt i offentlig sektor

Ca 80 procent av de som besvarat enkäten klarar ökade ekologisk inköp utan extra pengar. Det går det att köpa 45 procent ekologiskt utan att  livsmedelskostnaderna ökar. Borlänge, Lund och Södertälje som alla ligger i topp på Ekomatsligan med minst 45 procent ekologiskt har löst det ekonomiska genom att minska på dyrt kött och öka på grönsaker.

Positiva sidoeffekter av ökade ekologiska inköp är att folkhälsan främjas liksom klimatet. Klimatsmarta matvanor med mycket vegetabilier kommer förhoppningsvis att spridas från offentlig sektor till konsumenter. 

EkoMatCentrum, är en ideell förening med syfte att verka för en hållbar utveckling i livsmedelskedjans alla led. Föreningen verkar genom att sprida information om ekologiska produkter och därmed bidra till en ökad konsumtion av ekologiska livsmedel. EkoMatCentrum vill verka för att små och stora företag i livsmedelskedjans alla led ställer höga miljökrav vid köp och handel med livsmedel.


Kontakt


Eva Fröman

Verksamhetsledare

eva@ekomatcentrum.se

070-779 59 90

Mimi Dekker

Presskontakt

mimi@ekomatcentrum.se

076-277 00 30