Verktyg för unga ledare är en liten fickbok fylld med tips på lekar och andakter till de unga ledarna inom kyrkan. Med sina erfarenheter som ledare i Svenska kyrkan ger författarna Jonathan Westerling och Jacob Bergvall verktyg som är lättillgängliga och varierade.

I Svenska kyrkan finns ca 10 000 unga konfirmandledare. Det är en växande och prioriterad grupp, men det är ingen homogen grupp. Därför behövs olika slags verktyg. Verktyg för unga ledare samlar lekar, andakter, en kort troslära och tips för den unga ledaren i kyrkan. Innehållet är hands-on och teologin är traditionell.

Jonathan Westerling, som är en av skaparna till boken, är lärare och har tidigare varit ung ledare i Svenska kyrkan.

Undertiteln är "Med Jesus i centrum" - varför? 
Genom att vara ung ledare i en församling så kan man arbeta för att låta sina deltagare känna sig älskade, behövda och värdefulla. Inte bara utifrån sina egna ögon utan utifrån den kristna trons perspektiv. Jesus är det största exemplet på den kärlek som gud gett oss människor. Därför är Jesus också i centrum i arbetet som ung ledare. 

Hur vill du att den här boken ska användas?
Både som metodbok/teoribok för ledargruppen och som inspiration för den enskilda ledaren för att utveckla både sin tro och sitt ledarskap. 

Hur kom ni på idén till boken?
Vi tyckte att det saknades en bok för unga ledare som förklarar både tro och ledarskapsfrågor på ett lättsamt och mycket grundläggande sätt. 

Varför tror du att boken behövs?
För att inspirera och vara till hjälp åt alla fantastiska unga ledare så att dom kan utvecklas både i sin tro och i sitt ledarskap. 

Titel: Verktyg för unga ledare – Med Jesus i centrum
Författare: Jacob Bergvall och Jonathan Westerling
Förlag: Verbum 
Omslag: Helena Lunding
Sättning: Aina Larsson
ISBN: 978-91-526-3707-4
Utgivning: September 2018
Pris: Från 149 kr/stLedande utgivare av teologisk litteratur och livsfrågelitteratur


Kontakt


Sofie Kalodimos

Marknadsansvarig Bok

sofie.kalodimos@verbum.se

0766 77 76 14

Åsa Svedin

Marknadsansvarig Bok, Gudstjänst & teologi, konfirmandmaterial

asa.svedin@verbum.se

070 193 82 28