Ny rapport om förluster förorsakade av piratkopiering.

En ny rapport från Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) visar att den samlade musikförsäljningen i EU gick ned med drygt 1,5 miljarder kronor (5,2 procent) på grund av att musik piratkopieras.
 
Under 2014 uppgick den samlade musikförsäljningen i Sverige totalt till 1,5 miljarder kronor och omfattade framför allt digital försäljning. Piratkopiering ledde till en nedgång på totalt 7,4 procent av all musikförsäljning. Sett till den relativa effekten placerar sig Sverige på en tredje plats av alla EU-länder som laddar ner mest musik illegalt. I Sverige minskade försäljningen av inspelad musik nästan enbart i digitala format och beräknas uppgå till 82 miljoner kronor.
 
- Vid en första anblick kanske inte siffrorna ser så alarmerande ut men med lite eftertanke så framträder en dystrare verklighet, säger Peter Hedin, expert och rådgivare på piratkopiering, PRV (Patent- och registreringsverket):
 
- Liknar vi det med att nästan var tionde bil på gatan skulle vara en stulen bil eller att nästan var tionde hundralapp av din lön vore förfalskad så får det en annan proportion. Det är inte något som skulle accepteras men det är den verklighet våra svenska musiker lever i.
 
Nedgången i musikförsäljning motsvarar drygt 500 miljoner svenska kronor (exempelvis CD-skivor) och drygt en miljon kronor för digitala format. Det motsvarar knappt tre procent av all musikförsäljning i fysiska format och knappt nio procent av all musikförsäljning i digitala format.
 
I denna studie, som EUIPO publicerar via Europeiska observatoriet avseende intrång i immateriella rättigheter, analyseras skivindustrins direktförsäljning av musikprodukter till inhemska återförsäljare eller mellanhänder. Den inbegriper inte försäljning från musikdistributörer som internetplattformar eller återförsäljare.
 
Regeringen har uppmärksammat problemet och har gett PRV i uppdrag att öka kunskapen om immaterialrätt, där piratkopiering och de konsekvenser som följer med det, ingår.
 
Rapporten i sin helhetKontakt


Rebecka Grunditz

Pressansvarig

press@prv.se

08-782 27 00

Henrietta Thollén

Presskommunikatör

press@prv.se

08-782 27 00

Margareta Ternell

Marknadsdirektör

press@prv.se

08-782 27 00