Nu är det klart att Stockholms stad kommer att möjliggöra för de ungdomar som fyller 18 år, går i gymnasiet och bor inom staden att stanna kvar. Den rödgrönrosa majoriteten har beslutat att använda det tillfälliga kommunbidraget från regeringen för att möjliggöra för dessa ungdomar att stanna kvar i staden och fortsätta sin gymnasieutbildning i väntan på uppehållstillstånd.

Den 1 juli trädde det nya ersättningssystemet för mottagande av ensamkommande flyktingbarn i kraft. Det nya systemet innebär att kommunerna inte längre har möjlighet att låta de som fyllt 18 år, men som fortfarande går i skolan och ännu inte fått besked på sin asylansökan, bo kvar i kommunen i väntan på sitt beslut. För de ungdomar som bor i Stockholm har detta tidigare inneburit att de behövt flytta till Migrationsverkets anläggningsboende i andra kommuner för att sedan omplaceras igen vid ett eventuellt bifall på asylansökan.

- Nu ger vi ungdomarna som bor i Stockholm en möjlighet att gå klart gymnasiet i lugn och ro istället för att tvingas flytta från vänner, skola och den trygghet de har skapat sig här. Det är bra både för ungdomarna och för Sverige, säger Åsa Lindhagen (MP), socialborgarråd i Stockholms stad.

- Det har varit viktigt för oss att hitta en lösning som ger fler av de här ungdomarna möjlighet att stanna i Stockholm under asylprocessen. Många av dem har gått igenom oerhört mycket redan och det är inte bra för dem att ryckas upp från skola och vänner, säger Clara Lindblom (V), Äldre- och personalborgarråd i Stockholms stad.

- Det är välkommet att regeringen skjuter till extra medel till kommunerna för att kunna stödja unga som väntar på besked om asyl. Nu ger vi de ungdomar som fyller 18 år möjlighet att välja att stanna kvar i kommunen som egenbosatta, exempelvis för att fortsätta med påbörjade studier, säger Karin Gustafsson (S), biträdande finansborgarråd i Stockholms stad.

- Det här beslutet är ett steg i rätt riktning för ensamkommande ungdomar som rotat sig i Stockholm. Vi vet att många annars hamnar i en osäker boendesituation med risk att utsättas för kriminalitet och människohandel. Ungdomarna får nu möjlighet att stanna där de har sin trygghet, skola och nätverk. Det är vårt politiska ansvar att göra allt vi kan för att ungdomarna ska få en bra framtid här i Stockholm, säger Anna Rantala Bonnier (FI), gruppledare och ledamot socialnämnden

Under sommaren meddelade regeringen att kommunerna får möjlighet att behålla barnen och har föreslagit att 195 miljoner kronor extra ska fördelas till kommunerna för ändamålet. I Stockholm berörs cirka 400 ungdomar av beskedet.

För Stockholm innebär detta att socialnämnden kommer att fatta beslut om ett föreningsstöd på 10 miljoner kronor, där  en eller flera organisationer beviljas medel för att tillhandahålla tillfälliga boendelösningar och vissa andra basbehov för ensamkommande barn som fyller 18 år och som väntar på beslut om uppehållstillstånd. 

För mer information, vänligen kontakta:

Elisabeth Ekstrand, presskontakt Åsa Lindhagen (MP), 0761-229602
Mika Metso, presskontakt Karin Gustafsson (S), 076-122 92 47
Siri Jonsson Montin, presskontakt Clara Lindblom (V), 076-12 29 102
Devrim Mavi, presskontakt Anna Rantala Bonnier (FI), 073-354 00 13

Läs och dela pressmeddelandet på vårt pressrum: http://www.pressmachine.se/pressroom/view/miljopartiet-i-stockholms-stad
Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35  STOCKHOLM
08–508 29 000 (växel)
www.mp.se/stockholm   
www.twitter.com/MP_Sthlms_Stad  
www.instagram.com/mp_sthlms_stadKontakt


Christian Valtersson

Pressekreterare Daniel Helldén

christian.valtersson@stockholm.se

076-122 96 25

Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare Katarina Luhr

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02