Ilan Sadé, partiledare Medborgerlig Samling Fotograf/Källa: Medborgerlig Samling

Alltsedan Schumandeklaration 1950 har EU och dess föregångare strävat mot en federation, en statsbildning liknande USA och Tyskland. Medborgerlig Samling vill bryta den utvecklingen. Sverige är inte betjänt av en överstatlighet som hela tiden går allt längre. I partiets Valmanifest för valet till EU-parlamentet i vår presenteras en annorlunda EU-politik.

Medborgerlig Samling anser att alla EU:s medlemsländer inte behöver delta på samma villkor. Sverige bör lämna Schengensamarbetet så länge den yttre gränsen inte kontrolleras effektivt. Undantaget för eurosamarbetet bör permanentas och subsidiaritetsprincipen – att nationell suveränitet ska gälla i första hand – måste bli verklighet och inte en tom princip. En logisk följd av att lagstiftningsmakten i allt väsentligt förs tillbaka till den nationella nivån blir att EU-parlamentet avvecklas.

Att EU:s inre marknad fungerar effektivt är Sveriges främsta intresse. EU-medborgares rätt att arbeta och bosätta sig i andra EU-länder behöver stärkas. Andra delar av EU:s verksamhet bidrar inte till den fria marknaden, exempelvis programmen för regional utveckling och innovationer samt den sociala fonden, och kan därför bättre hanteras nationellt. Där finns utrymme för en kraftig bantning av EU-budgeten och sänkning av den svenska medlemsavgiften.

Medborgerlig Samling vill prioritera de områden som är EU:s kärnuppgifter. Dit hör kontrollen av EU:s yttre gräns, katastrofhjälp nära krisområdet till flyktingar och åtgärder för att motverka den ekonomiskt motiverade migrationen. EU har också ett särskilt ansvar för gränsöverskridande problem, exempelvis på miljöområdet och när det gäller kampen mot brottslighet och terrorism.

På IT-området har utvecklingen skapat svåra avvägningsproblem mellan kraven på effektivitet och hoten mot medborgarnas integritet. Medborgerlig Samling anser att EU har en nyckelroll för att skapa bättre regler på det området.

– Både i Sverige och i andra medlemsländer finns ett växande motstånd mot att Bryssel lägger sig i saker som bäst hanteras nationellt, säger partiledaren Ilan Sadé. Men lösningen är inte att lämna samarbetet. Tillsammans med länder som delar vår syn kan Sverige i stället förändra EU.

Medborgerlig Samling kommer att ställa upp i valet till EU-parlamentet den 26 maj 2019. Valmanifestet sammanfattar de viktigaste av de frågor som partiet kommer att driva i sin kampanj.

För mer information: Ilan Sadé, 070-7878344Medborgerlig Samling (MED) är ett liberalkonservativt parti. Vi driver en liberal ekonomisk politik och har en liberal syn på individens rättigheter och skyldigheter samtidigt som vi har en konservativ syn på samhället och kulturen. Medborgerlig Samling tar utgångspunkt i individens frihet och ser med förfäran på den klåfingrighet som politiker ofta ägnar sig åt. Vi anser att samhället ska skapas av medborgarna med grund i tillit, lojalitet och tradition och vi avvisar utopiska projekt.


Kontakt


Anna Danieli

Presskontakt

anna.danieli@medborgerligsamling.se

+46 76-119 12 44

Niklas Agaton

Pressansvarig

niklas.agaton@medborgerligsamling.se

073-762 78 15