Få kvinnor söker patent - Tillgång till forskningsmedel en bidragande faktor

  • Endast 6 procent* av alla patentansökningar som inkom till PRV under 2015 kom från kvinnliga uppfinnare.
  1. Ingen förändring i utvecklingen under de senaste 10 åren.
  2. Endast 3 procent kvinnliga sökanden inom mekanikområdet.
  3. Högst andel kvinnor återfinns inom kemiteknik där det är 11 procent kvinnor som ligger bakom patentansökan.
  • 25 procent av alla designansökningar som inkom till PRV under 2015 kom från kvinnor.
     
  • 30 procent av alla varumärkessökningar som inkom till PRV under 2015 kom från kvinnor.

*Könstillhörighet i statistiken bestäms av uppfinnarens förnamn. Kategorin ”könsobestämt” har legat på omkring fem procent sedan 2005 för patentansökningar.

 

Innovation är en genusfråga, det framgår tydligt i färsk statistik från PRV (Patent- och registreringsverket). Endast 6 procent av patentansökningarna som inkom under 2015 var från kvinnliga uppfinnare. Siffrorna för design- och varumärkesskydd är högre även om kvinnliga sökanden fortfarande är en minoritet.

 -       Det finns flera bidragande faktorer, relativt få kvinnor utbildar sig till ingenjörer. Flest kvinnor läser kemiteknik och det är även där vi har högst andel inkomna ansökningar; 11 procent som kommer från kvinnliga sökanden, säger Susanne Ås Sivborg, generaldirektör på PRV. En annan faktor är att kvinnor inte har samma tillgång till forskningsmedel som män.

För att förbättra förutsättningarna för kvinnliga innovatörer, företagare och formgivare tror Susanne att riktade utbildningsinsatser kan vara en lösning.Kontakt


Rebecka Grunditz

Pressansvarig

press@prv.se

08-782 27 00

Henrietta Thollén

Presskommunikatör

press@prv.se

08-782 27 00

Margareta Ternell

Marknadsdirektör

press@prv.se

08-782 27 00