Som tidigare konstaterats visar en ny rapport från Naturskyddsföreningen att Sveriges smutsigaste kraftvärmeanläggning är Värtaverket mitt i Stockholm. Idag används 13% fossila bränslen i fjärrvärmeproduktionen och till år 2015 ska Fortum halvera kolanvändningen, vilket Miljöpartiet de Gröna menar är för låga ambitioner.

-Den moderatledda majoriteten måste agera för att strypa den klimatvidriga eldningen av kol och olja mitt i miljöhuvudstaden Stockholm, säger Yvonne Ruwaida (MP), oppositionsborgarråd.

-Staden ska genom ägardirektiven driva fram tydligare och tuffare krav, men också be regeringen om incitament för att påskynda utfasningen. Det kan t.ex. handla om ett annat skattesystem. Vårt krav är att Fortum, inom nästa mandatperiod, ska ha konverterat till biobränslen. Att enbart halvera kolanvändningen till 2015 är alldeles för lite, säger Yvonne Ruwaida (MP).

För kommentarer Yvonne Ruwaida (MP), oppositionsborgarråd 076-12 91 895.Kontakt


Christian Valtersson

Pressekreterare Daniel Helldén

christian.valtersson@stockholm.se

076-122 96 25

Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare Katarina Luhr

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02