Genom ett samarbete mellan Region Stockholm, Region Sörmland och Gnesta kommun planeras förbättrad helgtrafik på Gnestapendeln f från och med nästa tidtabellsskifte. Lösningen är temporär i väntan på den kommande satsningen med förbättrad regionaltågstrafik som p p p planeras träda i kraft från och med 2022.

Region Stockholm, som kör pendeltågstrafiken i Stockholms län, har ansökt om införa timmestrafik på delsträckan Södertälje-Järna på lördagar och söndagar fr.o.m. tidtabellskiftet i december 2019. Om ansökan går igenom kommer det innebära ytterligare sex turer per dag och riktning på helgerna, under förutsättning att Trafikverket godkänner tidtabellen. Region Sörmland har ett samverkansavtal med Region Stockholm om trafiken på delsträckan Järna- Gnesta. Efter dialog mellan Regionerna och Gnesta kommun har parterna nu nått en lösning som skulle ge en förbättrad turtäthet även till och från Gnesta. Därmed skulle även antalet avgångar från Gnesta öka med ytterligare sex turer per dag och riktning under helger. Lösningen är tillfällig i väntan på Mälardalstrafik etapp 2. Att det här kan bli verklighet beror på att Gnesta kommun delvis gått in och finansierat tillägget. – För oss är det väldigt viktigt att kunna erbjuda en attraktiv kollektivtrafik. Vi vet att våra invånares resebehov är stort även under helger och därför är det här angeläget för oss, säger kommunalråd Ann-Sofie Lifvenhage, från Gnesta kommun. – Att vi kan nå en bred och konstruktiv lösning som både gynnar resenärerna inom länet och i anslutande län ser jag som mycket positivt. Något som känns lite extra glädjande som uppvuxen i myllan utanför Södertälje. Det länsöverskridande pendlandet är en viktig del i att skapa tillväxt och utveckling i hela vårt land, säger Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd och ordförande SL.
Region Sörmland, som ansvarar för tågtrafiken i länet, planerar för ytterligare förbättringar på Sörmlandspilen, d.v.s. regionaltågen mellan Hallsberg, Katrineholm, Gnesta och Stockholm. Dagens lokdragna tåg kommer att ersättas av moderna tvåvåningståg med början redan i slutet av det här året. Dessutom planeras för förbättrat utbud med regionaltåg på helgerna från och med 2022. I och med beskedet från Region Stockholm med att förtäta helgtrafiken från kommande vinter såg Gnesta kommun och Region Sörmland en chans att erbjuda fler avgångar på Gnestapendeln redan nu. – Nu såg vi en möjlighet att förbättra för våra invånare, och en sådan möjlighet ville vi inte missa. Från kommunen blir det här en tillfällig lösning i väntan på Mälardalstrafik etapp 2, säger kommunalråd Johan Rocklind från Gnesta kommun. – Regionaltågen har stor betydelse för snabba förbindelser med Stockholm i regionen. Vi märker också att de är mycket uppskattade då resandet från Gnesta med regionaltåg ökar allt mer. Därför ser vi verkligen fram emot de förbättringar som kommer att genomföras till 2022, det kommer att betyda mycket för hela regionen. I och med det här samarbetet får resenärerna ökad trafik redan till nästa tidtabellsskifte och allt som gynnar våra resenärer välkomnar vi med öppna armar, säger regionstyrelsens ordförande Monica Johansson (S).
 Gnesta kommun är en aktiv och förändringsbenägen kommun i Storstockholmsregionen. Vi har goda kommunikationer till Stockholm, Nyköping och Skavsta Flygplats. Vårt nära samarbete med näringsliv och föreningsliv gör Gnesta till en lättillgänglig och personlig tillväxtkommun med stor framtidstro. En kommun där människor växer och är kreativa. Gnesta ligger i Sörmland drygt en halvtimme från Stockholms centralstation och växer mer än någonsin. Vi är drygt 11 000 invånare och 850 medarbetare som arbetar engagerat med att ge våra medborgare och besökare bästa möjliga service och kvalitet.


Kontakt


Anna Sandklef

Verksamhetschef Kommunikation och samverkan

anna.sandklef@gnesta.se

0158 275 263

070-657 01 18