Företagsöverlåtelser.se publicerar kostnadsfritt publikation om Företagsfinansiering och ägarspridning. Publikationen passar såväl det lilla som stora företaget.

Företagsfinansiering och ägarspridning

Att genomföra finansiering av företag och ägarspridning kräver eftertanke och planering. Risken är annars uppenbar att det inte kan genomföras som planerat eller att genomförandet sker på sådant sätt att det byggs in problem vilka dyker upp framöver.

I publikation belyses handfast vad som ska tänkas på vid genomförandet.

Vi har valt att publicera så att publikationen kan hämtas kostnadsfritt hos oss på Företagsöverlåtelser.se men bifogas även här.

Det är Ok med spridning om utgivaren anges, dvs Företagsöverlåtelser.se

Författare är Peter Tovman, en av delägarna i Företagsöverlåtelser.se


Företagsöverlåtelser.se™ är en smidig webbtjänst där du kostnadsfritt kan lägga upp annonser om du vill sälja ett företag, publicera annons om att köpa företag eller att publicera en annons om att företag söker finansiering. I vår tjänst kan du enkelt publicera annonser om du har ett särskilt projekt som är i behov av finansiering eller om du söker franchisetagare.

https://foretagsoverlatelser.se/


 
Kontakt


Peter Tovman

Kontaktperson

press@foretagsoverlatelser.se

073 718 10 06