Årstaviken, Långsjön, Flaten hör till de sjöar som har blivit friskare. Sjöar och vattendrag har restaurerats fått 186,5 mnkr, genom den så kallade Miljömiljarden som idag slutredovisas på Stockholm Vattens styrelsemöte.

Miljömiljarden var en satsning från miljöpartiet, socialdemokraterna och vänsterpartiet för att minska Stockholms miljöskuld och förebygga nya miljöproblem.

- Det är glädjande att Stockholm Vatten anser att Miljömiljarden lett till minskad miljöskuld, ökad kompetens och erfarenhet hos bolaget. Men jag är samtidigt oroad för att den moderatledda majoriteten i Stadshuset inte beslutat om tillräckliga åtgärder. Tillståndet i våra sjöar som t ex Trekanten är fortfarande dåligt, den är förorenad och övergödd, säger Rebwar Hassan (MP).

Mycket dagvatten som förorenas av trafiken, rinner orenat ut till sjöar och vattendrag, som till exempel till Magelungen. Dagvatten kan, som i fallet med Årstaviken, renas i tunnlar eller ledas om för att minska belastningen av tungmetaller i sjöar och vattendrag.

För kommentarer: Rebwar Hassan, vice ordf. Stockholm Vatten, 073-600 06 81.       Kontakt


Christian Valtersson

Pressekreterare Daniel Helldén

christian.valtersson@stockholm.se

076-122 96 25

Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare Katarina Luhr

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02