Länsstyrelsen uppmanar allmänheten att lämna björnen som upprätthåller sig längs med väg 353 mellan Örträsk och Lycksele ifred.

Tisdag 4 juni hade polisen eftersöksjägare på plats under kvällen för att skrämma iväg björnen. Den har uppehållit sig efter vägen sedan mitten av maj. Eftersom många besökt platsen för att titta på björnen är den inte längre särskilt rädd för människor. Därför lyckades eftersöksjägarna inte skrämma björnen från området.

Låt björnen vara

Björnen har figurerat i media upprepade gånger och enligt uppgifter från olika källor är det många som åker till platsen för att se och fota björnen. Människor pratar med björnen från sina bilar, vissa personer kliver ur bilen för att komma närmare och det sägs också att björnen matas av en del besökare.

– Vanligtvis är det rovdjurens beteende som orsakar problem, men i det här fallet är det människors beteende och ignorans som är problemet. Vi uppmanar alla att lämna björnen ifred, annars kan det bli problem framöver, säger Linda Backlund, rovdjurshandläggare på Länsstyrelsen Västerbotten.

Risk för problem

Även om björnen är liten, den uppskattas väga 50 kilo, så kan den lätt skada en människa. Det är också möjligt att björnhonan kommer tillbaka till platsen. Om björnen börjar förknippa människor med mat och samtidigt lär sig att människor inte är farliga kan den bli ett allvarligt problem när den blir större.

– Det skulle vara tragiskt om någon blir skadad eller om vi behöver avliva björnen på grund av en del människors oförstånd. Den lilla björnen i diket har inte gjort något fel hittills, den äter gräs så som björnar brukar på våren, säger Michael Schneider, rovdjursansvarig vid Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen och Polisen samverkar för att hantera den uppkomna situationen på bästa sätt. Fler försök att få björnen att lämna vägområdet och dra sig tillbaka in i skogen kommer att göras.

Bakgrund

På våren kommer björnar ofta nära människor av olika anledningar. I de flesta fall är det helt odramatiskt, men problem kan uppstå om björnar blir vana att hitta mat hos människor och om de lär sig att människan är ofarlig. Då kan björnen bli farlig för människan, antingen direkt eller senare i björnens liv. För närvarande finns det få problem med närgångna björnar i Västerbotten.

Björnstammen uppskattas idag till cirka 350 individer i Västerbotten. I höst kommer länets fjärde björnspillningsinventering att genomföras, då ska björnstammens aktuella storlek fastställas. 

För mer information, kontakta:

Linda Backlund
Handläggare rovdjur
linda.backlund@lansstyrelsen.se
010-22 54 416

Michael Schneider
Rovdjursansvarig
michael.schneider@lansstyrelsen.se
010-22 54 450

Se även informationsfilmen på Youtube: ”Björnens rätta ansikte”


Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövding Magdalena Andersson är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.


Kontakt


Jörgen Boman

Kommunikationschef och presskontakt

jorgen.boman@lansstyrelsen.se

070-669 00 10

070-669 00 10

Emma Johansson

Kommunikatör naturvårdsenheten

emma.e.johansson@lansstyrelsen.se

072-223 15 04

Robert Klingbert

Kommunikatör

robert.klingbert@lansstyrelsen.se

Linnéa Ivarsson

Miljökommunikatör

linnea.ivarsson@lansstyrelsen.se

010-225 43 74

072-236 22 41