Gotland ligger i täten när det gäller företagande, det syns tydligt på antalet inkomna varumärkesansökningar till PRV (Patent- och registreringsverket).

Gotland är Sveriges minsta län med 57 000 invånare vilket motsvarar cirka 0,6% av den totala befolkningen. Räknat på antalet varumärkesansökningar per 100 000 invånare kniper företagsamma Gotland silverplatsen. Överst på pallen ligger Stockholms län.
 
Under de senaste tre åren har Gotland gjort en rejäl förflyttning, från en åttonde placering till att vara näst bäst. 
 
2015 – 2:a plats efter Stockholm
2014 – 3:a plats efter Stockholm och Halland
2013 – 8:e plats
 
Patrik Rönnqvist, avdelningschef på PRV:s design- och varumärkesavdelning menar att det kan bero på att gotlänningarna är medvetna företagare som vårdar sina varumärken.
 
- Gotland är ett av Sveriges företags tätaste län, de senaste tre åren har Gotland tillsammans med Stockholm haft den största tillväxten i nystartade företag per invånare. Det förklarar de höga siffrorna – det finns många kunniga och medvetna gotlänningar som förstår värdet av sina immateriella tillgångar.

 
PRV (Patent- och registreringsverket) är myndigheten för immateriella rättigheter i Sverige. Vi arbetar med nya idéer i teknikens och utvecklingens framkant för att stärka Sveriges tillväxt och konkurrenskraft.Kontakt


Rebecka Grunditz

Pressansvarig

press@prv.se

08-782 27 00

Henrietta Thollén

Presskommunikatör

press@prv.se

08-782 27 00

Margareta Ternell

Marknadsdirektör

press@prv.se

08-782 27 00