Välkomna till en dag om välfärdsinnovation och tjänstedesign. Under dagen diskuteras välfärd, hur man kan arbeta med den ur ett designperspektiv och verklighetslabbet – Kronobergs arena för välfärdsinnovation. Dessutom får deltagarna prova på att ”labba”.

- Välfärden behöver på olika sätt formas om för att klara framtidens utmaningar. Därför behöver samhällets medborgare tydligare involveras i planeringen och dagens arbetssätt utmanas, säger Lone Larsen, utvecklingsledare på folkhälsa & social utveckling.

Tid och plats: Fredagen den 12 april kl. 08.00-16.30 på Utvandrarnas Hus, Växjö.
Dagen riktar sig till offentlig sektor, akademi, näringsliv och civilsamhälle. Media är välkomna att delta.

En av föreläsarna är Morten Hyllegaard, grundare av utvecklingsbyrån BETA i Köpenhamn, som har inspirerat många svenska kommuner att tänka nytt kring utvecklingen av välfärden. Mortens föreläsning heter: ”Välfärden skapar vi tillsammans”.
- Välfärden är inte en tjänst från kommunen utan något vi skapar tillsammans i lokalsamhället. Flera danska kommuner har kommit långt i at utveckla välfärden genom helt nya former för samverkan med brukare och invånare. Nästan tre av fyra danska kommuner ber nu medborgare om hjälp och inspiration när de fattar beslut inom alla politikområden, allt från stadsutveckling till äldrepolitik för barn och ungdomar, säger Morten Hyllegaard.

Se hela programmet för dagen här

Mer information om verklighetslabbet

För mer information kontakta
Therese Råberg, therese.raberg@kronoberg.se, 076-720 79 84
Lone Larsen, lone.larsen@kronoberg.se, 0470-58 30 06


Vart fjärde år väljer du som bor i Kronoberg vilka politiska partier som ska besluta om regionens inriktning och utveckling. I Region Kronoberg samlas ansvaret för områden som bidrar till den regionala utvecklingen i hela länet. Hälso- och sjukvård dominerar verksamheten.


Kontakt


Stefan Silvander Ahlrik

Pressekreterare

stefan.ahlrik@kronoberg.se

0470-58 96 70

0709-84 44 22