Under namnet Kör ekologiskt startar nu en ettårig kampanj för ekologisk mat riktad till restaurangbranschen, restauranggäster och leverantörer. Kampanjen är gemensamt finansierad av EU och Sverige och lyfter fram smak och kvalitet som argument för restauranger att använda ekologiska råvaror.

Under namnet Kör ekologiskt startar nu en ettårig kampanj för ekologisk mat riktad till restaurangbranschen, restauranggäster och leverantörer. Kampanjen är gemensamt finansierad av EU och Sverige och lyfter fram smak och kvalitet som argument för restauranger att använda ekologiska råvaror.

– Ekologisk mat är inte bara en miljöfråga utan minst lika mycket en kvalitetsfråga. Det är ingen slump att många av de kockar som vinner utmärkelser använder ekologiska råvaror. Att ekologi och matkvalitet hänger ihop visar sig både i smaktester, studier och i vad många duktiga kockar väljer, säger Carin Enfors på Ekocentrum – Informationscentrum för Ekologiska Produkter, som står bakom kampanjen.

Det övergripande målet med kampanjen är att öka andelen ekologiskt inom restaurangbranschen. Det ska man åstadkomma genom att öka medvetenheten om kopplingen mellan ekologiska råvaror, smakupplevelse och kvalitet. Man vill också att fler restauranger ska upptäcka det rika utbudet av ekologiska kvalitetsprodukter och att ekologisk mat är ett intressant sätt att utveckla den egna restaurangen. Intresset för ekologisk mat ökar, särskilt bland kvalitetskrogar, men andelen ekologiskt i hela restaurangbranschen är fortfarande låg.

Kampanjen Kör ekologiskt startar på Interfoodmässan i Göteborg 4-6 september i år och avslutas i augusti/september nästa år med en roadshow till 10 orter runt om i landet (Umeå, Östersund, Falun, Västerås, Karlstad, Göteborg, Halmstad, Malmö, Kalmar och Linköping). Det kommer att arrangeras en rad aktiviteter som kockdueller, minimässor, seminarier, provsmakningar, ekologisk marknad, besök på ekologiska gårdar med mera. Bland de kockar och sakkunniga som nu deltar i kampanjen finns bland andra Rune Kalf-Hansen, Ulrika Brydling (ledare för kock-ungdomslandslaget), Stefan Eriksson och Richard Tellström (doktor i mat- och måltidsvetenskap).

Att en matprodukt är ekologisk innebär bland annat att odlingen sker utan kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel och genmodifierade organismer (GMO) samt att djuren på gårdarna får vistas ute i det fria. Ekologisk mat produceras på ett sätt som inte enbart fokuserar på maximal volym. Exempelvis får ekologiska grödor i regel mogna under längre tid än grödor i konventionella odlingar. Det påverkar kvaliteten och smaken.


För mer information och kommentarer:
Carin Enfors, Ekocentrum, tel: 08-582 444 24, 070-536 26 15, e-post: carin@ekocentrum.info
Eva Fröman, Ekocentrum, tel: 08-779 59 29, 070-779 59 90, e-post: eva@ekocentrum.info


Mer information om kampanjen Kör ekologiskt finns på www.koreko.se

Pressbilder: kontakta Ekocentrum för bilder.


Ekocentrum – Informationscentrum för Ekologiska Produkter är en ideell förening som, genom att sprida information om ekologiska produkter, verkar för en bättre miljö och hållbara produktionsmetoder på lång och kort sikt. Mer information om Ekocentrum finns på www.ekocentrum.info

(Observera att det i Sverige även finns andra verksamheter med namnet Ekocentrum, men utan koppling till Ekocentrum – Informationscentrum för Ekologiska Produkter.)EkoMatCentrum, är en ideell förening med syfte att verka för en hållbar utveckling i livsmedelskedjans alla led. Föreningen verkar genom att sprida information om ekologiska produkter och därmed bidra till en ökad konsumtion av ekologiska livsmedel. EkoMatCentrum vill verka för att små och stora företag i livsmedelskedjans alla led ställer höga miljökrav vid köp och handel med livsmedel.


Kontakt


Eva Fröman

Verksamhetsledare

eva@ekomatcentrum.se

070-779 59 90

Mimi Dekker

Presskontakt

mimi@ekomatcentrum.se

076-277 00 30