Sexton lodjur får fällas under vårens licensjakt i Västerbottens län. Men det blir ingen jakt i Malå, Norsjö och Skellefteå kommuner, där lodjuren är väldigt få. Det blev resultatet när Länsstyrelsen tog beslut i frågan.

Jakten tillåts mellan 1 mars och 15 april. För tredje året i rad får fällor för levandefångst användas under lodjursjakten.

Jaktzoner

Årets lodjursjakt får bedrivas i två stora jaktzoner. Västra området (med nio tilldelade lodjur) utgörs av fjällkommunerna Sorsele, Storuman, Vilhelmina och Dorotea. Sydöstra området (sju lodjur) består av kommunerna Lycksele, Åsele, Vindeln, Bjurholm, Robertsfors, Umeå, Vännäs och Nordmaling.

Bra läge just nu

Årets inventering av lodjur är på väg att avslutas. Preliminära resultat visar att det finns nästan lika många lodjur i länet som ifjol, och att stammen ligger nära målnivån för Västerbotten.

– Målet är att vi ska ha runt 23 föryngringar varje år, det vill säga honor som har fått ungar, säger Linda Backlund, rovdjurshandläggare på Länsstyrelsen Västerbotten.

Populationen ska inte bli för stor, främst med hänsyn till skadorna som lodjuren kan förorsaka inom rennäringen.

– Med årets tilldelning på sexton djur kan vi få en jakt som håller lodjursstammen på ungefär samma nivå fram till nästa år, samtidigt som jägarna ges möjligheten att nyttja den värdefulla jaktliga resurs som lodjuren också är, säger Björn Jonsson, naturvårdsdirektör vid Länsstyrelsen.

Många villkor

Jakten ska kunna bedrivas effektivt och därför tillåts användning av motorfordon för att leta efter lodjur. Jaktlagstiftningen förbjuder egentligen jakt med hjälp av motorfordon, men Länsstyrelsen kan besluta om undantag i vissa fall.

– I lojaktsbeslutet finns det strikta regler, till exempel om hur man får använda skoter, så det gäller att jägarna läser på om vad som gäller innan de beger sig ut på jakt, säger Michael Schneider, rovdjursansvarig på Länsstyrelsen.

Också för fällfångsten finns det ett tydligt regelverk. Endast godkända fälltyper får användas, fällorna ska anmälas till Länsstyrelsen senast den 28 februari och de ska vittjas minst två gånger varje dygn.

Aktuell kunskap

Länsstyrelsen vill ta välgrundade beslut som baseras på så aktuell information om lodjursstammen som möjligt, vilket innebär att beslutet tas i ganska nära anslutning till licensjaktsstarten.

– Vi kan ta mycket bättre beslut när vi avvaktar tills loinventeringen nästan är klar. Då kan vi använda aktuell information om lodjurens antal och utbredning och om problembilden i länet, när vi fastställer kvot och zonindelning för jakten, säger Michael Schneider.

Bara ett telefonnummer

Jägarna behöver bara hålla reda på ett telefonnummer under jakten och det är 010- 225 41 15.

När du ringer det här numret väljer du om du vill höra kvarvarande kvot eller vill anmäla ett påskjutet eller fällt lodjur.

Mer information:

Villkor, motivering och bakgrundsbeskrivning för årets licensjakt efter lodjur finns i Länsstyrelsens jaktbeslut.

Information om kvarvarande tilldelning finns under jaktperioden på telefon 010- 225 41 15.

För ytterligare information kontakta:

Michael Schneider
rovdjursansvarig 
010-225 44 50
michael.schneider@lansstyrelsen.se

Linda Backlund 
rovdjurshandläggare
010-225 44 16
linda.backlund@lansstyrelsen.se


Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövding Magdalena Andersson är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.


Kontakt


Jörgen Boman

Kommunikationschef och presskontakt

jorgen.boman@lansstyrelsen.se

070-669 00 10

070-669 00 10

Emma Johansson

Kommunikatör naturvårdsenheten

emma.e.johansson@lansstyrelsen.se

072-223 15 04

Robert Klingbert

Kommunikatör

robert.klingbert@lansstyrelsen.se

Linnéa Ivarsson

Miljökommunikatör

linnea.ivarsson@lansstyrelsen.se

010-225 43 74

072-236 22 41