Det finns både en investeringsvilja och ett behov av omställning hos företagen och dessa tas väl till vara med riktade investeringsstöd som Klimatklivet. Det framgår av en lägesbeskrivning om Klimatklivet som Naturvårdsverket nu lämnar till Miljödepartementet.

Närmare 75 procent av Klimatklivspengarna har gått till företag och över 60 procent av pengarna har gått till åtgärder som minskar utsläppen från transporter. Bland annat har 45 miljoner kronor fördelats till tankstationer för flytande biogas och närmare 500 tunga fordon som körs på biodrivmedel har köpts in. De sökande anger att projekten inte skulle ha blivit av, i alla fall inte i samma utsträckning, om man inte fått del av stödet.

– Intresset för produktion och distribution av flytande biodrivmedel är stort, framför allt bland fordonstillverkare för flytande biogas (LBG). Med stöd av Klimatklivet har ett nät av tankstationer för flytande biogas börjat byggas ut över landet, säger Nanna Wikholm, projektledare för Klimatklivet.

De beviljade ansökningarna visar på en mångfald av förnybara biodrivmedel. Två stora produktionsanläggningar i Gävleborgs län har fått klimatklivspengar för att förädla restprodukter från massaindustrin till drivmedel som kan ersätta fossila bränslen i både bilar och för uppvärmning. Dessa två projekt har tillsammans beviljats över 250 miljoner kronor och har en sammanlagd förväntad koldioxidminskning på över 215 000 ton per år.

– Det är glädjande att så många projekt som bidrar till fossilfrihet på vägarna fått chansen tack vare Klimatklivet, inte minst eftersom utsläppen från inrikes transporter utgör en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser, fortsätter Nanna Wikholm.

Det finns ett behov av riskdelning och medfinansiering mellan stat och näringsliv. Det finns osäkerhet, risker och ofta högre initiala kostnader förknippat med ny teknik och ansvaret för att driva utvecklingen i rätt riktning kan inte enbart ligga på de enskilda företagen. Riktade investeringsstöd som Klimatklivet är ett relativt kostnadseffektivt sätt att nå målen mot fossilfrihet. Kostnaden för bidraget kan beräknas till 20 öre per kilo koldioxid vilket är en bråkdel av nivån för den generella koldioxidskatten. 

Totalt har Klimatklivet sedan 2015 gett stöd till 3 200 åtgärder och fördelat 4,7 miljarder kronor till åtgärder som minskar utsläpp av växthusgaser (koldioxid). Det innebär att totalt 10,4 miljarder investerats i klimatåtgärder runt om i landet. Intresset för att söka stöd för klimatinvesteringar har fortsatt att öka under perioden 2015–2018, då stödet funnits.

Regeringen har i vårändringsbudgeten 2019 föreslagit att Klimatklivet och ladda hemma-stödet förstärks med 750 miljoner kronor. Mot den bakgrunden förbereder Naturvårdsverket nu utlysningar av medel under andra hälften av 2019 - under förutsättning att förslaget röstas igenom i riksdagen.

För ytterligare information, kontakta:
Nanna Wikholm, projektledare för Klimatklivet, 010-698 14 02, nanna.wikholm@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se

Naturvårdsverket driver och samordnar arbetet för en god livsmiljö tillsammans med andra. Vi bygger vårt arbete på kunskap och visar på möjligheter för en hållbar utveckling. Vi är en miljömyndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Vi är cirka 600 medarbetare på våra kontor i Stockholm och i Östersund.

 


Taggar

klimatklivet

Naturvårdsverket är en myndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Vi har en drivande roll i miljöarbetet. Vårt uppdrag är att rikta kraften i samhället – myndigheter, organisationer, kommuner och näringsliv – för att nå miljömålen i Sverige, EU och internationellt. Vi är pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken. Totalt är vi cirka 500 anställda på våra kontor i Stockholm och i Östersund.


Kontakt


Anneli Nivrén

Presschef

anneli.nivren@naturvardsverket.se

010-698 13 00

070-206 37 27

Berit Oscarsson

Kommunikationschef

berit.oscarsson@naturvardsverket.se

010-698 13 61

076-115 15 25

Björn Risinger

Generaldirektör

bjorn.risinger@naturvardsverket.se

010-698 13 53

070-840 41 63