Landshövding Magdalena Andersson bjuder tillsammans med länsråd Lars Lustig in till en pressfrukost onsdag den 9 januari. Plats: Länsresidenset. Tid: 8.30.

Länsledningen beskriver och kommenterar aktuella uppdrag i regleringsbrevet från regeringen, samt ett antal aktuella utmaningar och möjligheter i länet.

Pressfrukosten kommer att fokusera på ett antal områden, bland annat:

Budget – vilken budget får Länsstyrelsen 2019 och vad innebär det?
Val – val till Europaparlamentet samt förberedelser för ett eventuellt omval
Regionbildningen – vad betyder den för Länsstyrelsen?
Barents ordförandeskapet - utrikesministermöte i oktober, med mera
Utmaningar i länet – demografisk utveckling, med mera


Anmälan till asa.lundvall@lansstyrelsen.se senast måndag den 7 januari klockan 16:00.

Media hälsas välkomna!

Dag: onsdag den 9 januari
Tid: 8.30
Plats: Länsresidenset, Umeå

För mer information kontakta:
Jörgen Boman
Kommunikationschef
Länsstyrelsen Västerbotten
010-225 42 37
070-669 00 10
jorgen.boman@lansstyrelsen.se


Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövding Magdalena Andersson är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.


Kontakt


Jörgen Boman

Kommunikationschef och presskontakt

jorgen.boman@lansstyrelsen.se

070-669 00 10

070-669 00 10

Emma Johansson

Kommunikatör naturvårdsenheten

emma.e.johansson@lansstyrelsen.se

072-223 15 04

Robert Klingbert

Kommunikatör

robert.klingbert@lansstyrelsen.se

Linnéa Ivarsson

Miljökommunikatör

linnea.ivarsson@lansstyrelsen.se

010-225 43 74

072-236 22 41