Med hopp om att öka elevers intresse för naturvetenskap, teknik och matematik sprider nu Region Kronoberg, Tekniska museet, Linnéuniversitet, Länsstyrelsen i Kronobergs län vidare sitt gemensamma utbildningskoncept Maker tour – Mot nya höjder till ännu ett nytt län: Gotland.

Ta del av hela pressmeddelandet


Stefan Silvander Ahlrik
Pressekreterare
+46 470 58 96 70 | + 46 709 84 44 22
stefan.ahlrik@kronoberg.se
www.regionkronoberg.seKontakt


Stefan Silvander Ahlrik

Pressekreterare

stefan.ahlrik@kronoberg.se

0470-58 96 70

0709-84 44 22